Švédská poslankyně: stát musí znovu získat kontrolu nad zákonem a pořádkem v celém Švédsku!

Švédsko včetně hlavního města Stockholmu se nachází ve spirále násilí. V loňském roce došlo při přestřelkách k více než šedesáti vraždám, jen  každá čtvrtá je objasněna. Okolní země mluví  o “švédských poměrech”.

„Tady a teď jsou zapotřebí zvýšené tresty a nástroje pro policii a státní zástupce, abychom v krátké době dostali z ulic nebezpečné jedince“, píše pro švédský deník Dagens Indrustri Louise Meijer, předsedkyně pracovní skupiny Umírněných pro opatření k prevenci kriminality a vedoucí skupiny ve výboru pro spravedlnost (Umírnění, zkrácené označení pro švédskou politickou stranu Umírněná koalice, která je součástí vládní koalice).

Mládež v akci

Není hodné právního státu, že páchat nejzávažnější trestné činy zákona je z velké části beztrestné. Preventivní odposlechy zavedené letos v říjnu pomohou k tomu, aby za mřížemi bylo více vrahů.

Policie však říká, že když je jeden gangster umístěn za mříže, několik dalších čeká ve frontě na jeho místo v gangu. Zároveň je zřejmé, že probíhající verbování dětí do gangů znamená, že represivní návrhy a reaktivní politika nejsou úplným řešením pro snížení počtu úmrtí při střelbě. Ve vlně násilí, která Stockholm charakterizuje od Štědrého dne, je přibližně 80% zadržených osob mladších 18 let.

Umírnění mluvili příliš málo o práci prevence kriminality v boji proti závažnému organizovanému zločinu. Zpřísnění trestů, které se nyní zavádí, je nezbytné k zatčení nebezpečných jedinců a také k tomu, aby se oběti trestného činu dostalo nápravy. Zároveň nesmíme zapomínat na dlouhodobé, preventivní reformy s cílem omezit nábor a socializaci do zločinu, píše Louise Meijer.

V loňských parlamentních volbách dali voliči stranám současné vládní koalice mandát, aby nastavily Švédsko na nový kurz k řešení našich hlavních sociálních problémů. Jedním z rozhodujících bodů pro volební vítězství byla trestní politika a naše návrhy na systémovou změnu v této oblasti. Pozornost se musí přesunout z pachatele na oběť a stát musí znovu získat kontrolu nad zákonem a pořádkem v celém Švédsku.

Je jasné, že hledisko prevence kriminality musí být upřednostněno úsilí na dlouhodobé snižování závažné organizované trestné činnosti. Umírnění byli dlouho zastánci tvrdších trestů a více nástrojů pro policii, ale voličům bylo příliš málo řečeno o politikách prevence kriminality, kterým věříme a které také prosazujeme.

Konec omlouvání zločinu

• Nerovnost nevysvětluje zločin. V debatě o opatřeních k prevenci kriminality dosud převládal názor, že příčinou kriminality jsou socioekonomické rozdíly. Levice poukazují na třídní rozdělení a nerovnost jako vysvětlení násilí. Výzkum však ukazuje, že jde i o jiné faktory jako je nedostatek sebekontroly, špatná socializace a vystavení kriminálnímu prostředí. Úspěšná prevence musí rozlišovat mezi rizikovými faktory a příčinami kriminality. Většina lidí, kteří žijí v marginalizovaných oblastech nejsou zločinci, bez ohledu na to, zda rodina pobírá sociální dávky nebo zda máte jiný než švédský původ.

• Sociální prevence je z velké části o ovlivňování individuálních vlastností. U dětí, které v raném věku projevují agresivní chování, jako je hyperaktivita a impulzivita, existuje v budoucnu zvláštní riziko páchání trestných činů. Tyto vlastnosti se často vyvinou před pátým rokem a často před druhým rokem. Tyto rysy také souvisejí s krátkodobým jednáním a obtížemi odolávat pokušení. Jinými slovy jde o horší schopnost sebeovládání. Takzvaná sociální prevence kriminality je tedy v konečném důsledku o ovlivnění sklonu jedince k páchání trestné činnosti.

Zdroj: Dagens Industri, 23.3.2023

—————————————————————

Jako z jiného světa pak působí starší zpravodajství, z dob kdy média papouškovala švédskou levicovou vládu. A to ještě v 2013 nezačal boj s dezinformacemi…

https://zahranicni.hn.cz/c1-59931160-za-nepokoji-ve-svedsku-je-frustrace-mladeze-pise-local

 

Převzato z autorova blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!