Studenti odhalili u Senice památník výsadkářů

V průběhu 2. světové války byla z Londýna do území Protektorátu Čechy a Morava vyslána paraskupina Silver A. Vyslaný oddíl tehdy letěl ve společném letounu s paraskupinami Silver B a Anthropoid v noci na 29. 12. 1941.

Základním úkolem paraskupiny Silver A, k níž náleželi Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček, bylo navázat a obnovit ztracené spojení s Londýnem.

Přičemž Josef Valčík se později zúčastnil plnění dalšího úkolu – zabití Heydricha, říšského protektora.

„Úkoly tehdejších paraskupin jsou plně srovnatelné s působením současných speciálních sil. I s dnešními technologiemi, zbraněmi a vybavením by však bylo jejich splnění nesmírně komplikované,“ řekl před 4 lety v Senici náčelník Generálního štábu AČR, armádní generál Josef Bečvář.

Je to až s podivem, ale až do včerejšího dne neměla druhoválečná paraskupina Silver A, vysazená ve složení npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček, důstojný památník, který by připomínal místo jejich seskoku. Respektive ho měla pouze částečně.

Výsadková plocha, na kterou seskočil rtm. Valčík u obce Senice, památník připomíná, ale místo seskoku zbytku skupiny u obce Podmoky, doposud nikoliv.

To se rozhodla změnit skupina gymnaziálních studentů z pražského Karlína, kteří pod vedením profesorky Jeřábkové společně se zastupitelstvem obce Podmoky dotáhli celý projekt až do konce.

Památník na louce u Podmok vznikl díky studentům

Na nenápadné louce u obce Podmoky se 18. 11. 2021 v odpoledních hodinách sešla v komorní, ale velmi slavnostní atmosféře skupina lidí, kterým není historie československého odboje cizí. V osudech paraskupiny Silver A můžeme sledovat nejen odvahu parašutistů, ale i ryzí vlastenectví českých odbojářů.

„Řídící učitel Josef Glos, který neměl být kontaktní adresou paraskupiny (ta měla být vysazena u Chrudimi) poskytl dvojici přístřeší, suché šaty a pomohl zahladit stopy po seskoku. Vzhledem k tomu, že byl nadporučíkem československé armády v záloze, nabídl se k další spolupráci, čehož spojař skupiny, čet. Potůček, následně opakovaně využíval,“ uvedl starosta obce Podmoky, na kterého navázal svým projevem senátor Tomáš Czernin, který vyzdvihl důležitost připomínání těch nejsvětlejších aspektů československé historie.

Jednotlivé projevy byly prokládány hudebními předěly a medailonky jednotlivých parašutistů – to vše v podání studentek karlínského gymnázia.

Na senátora Tomáše Czernina navázal svým projevem zástupce velitele 43. výsadkového pluku, podplukovník Ivo Zelinka, který nejprve na osudech třech parašutistů vysvětlil, v čem jsou inspirativní pro současné výsadkáře, ale zejména vyzdvihl, v čem se skupině Silver A podařilo opustit československé dějiny  a vstoupit do těch světových.

Následovalo předání květinových darů nejprve od samotných studentek a následně i od senátora Tomáše Czernina a podplukovníka Iva Zelinky, starosty obce Senice a dalších.

Je třeba vyzdvihnout iniciativu mladých studentů, bez kterých by tak důstojné vzpomínkové místo nikdy nevzniklo. Dokud budou stát o udržování tradic československého odboje mladí lidé, nemáme se čeho bát, uzavírá svou reportáž 43. výsadkový pluk v Chrudimi..

Zdroj: https://www.facebook.com/43vysadkovypluk 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč