Stručný návod pro liberály jak pochopit konzervativce

Kdo je konzervativec? Je smrtelnou hrozbou pro liberála? Kdepak. My nechceme nic jiného než mít klid, konzervatismus je daleko spíše způsob života než ideologie. Naším heslem je „žít a nechat žít“, ne „dlouhý pochod institucemi“. S námi, milí liberálové, vyjdete velmi snadno. Stačí, když nás nebudete chtít převychovávat a prokážete nám stejnou úctu a nárok na existenci jako my vám.

Věřím, že s námi vy liberálové sdílíte hodnoty, jakými jsou žido-křesťanská etika a respekt k důstojnosti života, parlamentní demokracie a ochrana menšinových názorů, ústavnost a vláda práva, kapitalismus a občanské svobody, kritické myšlení a úcta k pravdě. Pokud ne, pak nejste liberálové a kdo s některou z nich má problém, pak není ani konzervativec, i kdyby si to napsal na čelo. Chápu, že můžeme mít různé pohledy na to, jak tyto hodnoty interpretovat, zvlášť když se dostanou do střetu. Ale žádnou nelze ignorovat.

Migrace ano, ale…

My jsme konzervativci proto, že na těchto hodnotách lpíme. Nekonzervujeme status quo, ani se nechceme vrátit do nějaké konkrétní doby. My prostě posuzujeme minulost, přítomnost a budoucnost i každou konkrétní situaci podle toho, zda je, či není „dobrá“ – což zase usoudíme z toho, nakolik jsou respektovány ony principy. Protože nám často nerozumíte, a projektujete si do nás hromadu věcí, které prostě nemáte rádi, či nám přisuzujete motivace, které nemáme, zkusím vám to vše vysvětlit na pár příkladech.

Kupříkladu není vůbec pravda, že jsme zásadně proti imigrantům. Sami jsme kdysi uprchli z Anglie, abychom v novém světě nalezli hodnoty, jichž se nám doma nedostávalo. Spolu s vámi liberály a socialisty jsme utíkali na Západ před bolševikem. Vítáme u nás příchozí z jihovýchodní Asie či z Ukrajiny, jimž se líbí náš styl života. Stejně jako vy ctíme právo člověka na důstojnost a na štěstí. Jen se vždy ptáme, zda všichni, co míří do Evropy, k nám přišli za naší humanitou, či s sebou ze svých zemí přinášejí nelidskost. Vy to moc neřešíte.

A co právo nenarozených dětí?

Tohle úplně nechápeme. Rovněž nám není jasné, proč stejné právo na důstojnost života, jako cizincům, nenabízíte domácím nenarozeným dětem. Proč je vnímáte de facto jako věc, která nemá lidský status. Přece nelze administrativně říci: člověk je to od toho a toho data, do té doby nemá žádná práva, dokonce ani to základní, tedy právo žít. My dokážeme přijmout, byť je to pro nás bolestné, že někdy je třeba umožnit potrat. Nesmíříme se ale s pyšnou a cynickou tezí, že „žena si může se svým tělem dělat, co chce“.

Vy se totiž tváříte, jako by na jedné straně existovalo jakési absolutní „právo“ zabít nenarozené dítě a na druhé straně nebylo vůbec nic. Tedy do určité doby… Takovou definici nemůžeme akceptovat. Už z principu – život je prostě život. Navíc, kdo vám pak zabrání onu „limes inferior“ natahovat? Na „recept“ lékaře lze dítěti zabránit se narodit až do 24. týdne. A vůbec, právo na život a jeho ochranu už před narozením je v ústavě. O potratech se v ní nepíše nic.

Tím se dostáváme k důležitému bodu. Řada věcí, které přičítáte – a vyčítáte – „zpozdilému“ konzervatismu, není ničím jiným než snahou důsledně ctít lidská práva a občanské svobody. Zatímco vy, když se vám to hodí, k nim přistupujete tak nějak selektivně: uprchlíci a ženy práva mají, místní a nenarozené děti ne. Dalším příkladem je manželství homosexuálů. Jde o jednu z řady politických a společenských agend. Vy ji smíte prosazovat, my ji smíme odmítat. Proč to ale celé stavíte jako základní lidské právo?

My jsme proti diskriminaci. Navíc jsme pro to ulehčit gayům a lesbám život a rozšířit registrované partnerství o vše potřebné – pokud se tím nezasáhne do práv třetích osob, tedy dětí (která opět chrání ústava). Uznáme, pokud získáte v parlamentu většinu a prosadíte svou. Ale hrubě se nám nelíbí, když nás coby politické odpůrce v této kauze nálepkujete jako homofoby. Listina obsahuje rodičovská a dětská práva, ne nárok na manželství. A diskriminace? Mám snad brát jako emocionální újmu, že nemůžu ke gynekologovi?

My jsme na Západ hrdí!

Když jsme u toho, kdo se cítí být čím ponížen, či uražen, přestaňte nás už prosím nutit, abychom se omlouvali příslušníkům jiných ras či náboženství za historické úspěchy bílých křesťanů. Pokud vás to baví, klekejte si doma a čiňte několikrát denně pokání za to, že jste se narodili jako Evropané. Nenuťte však do toho nás. My jsme na západní civilizaci hrdí. A jen čistě pro historickou přesnost vás upozorňujeme, že naši předkové otroctví nevymysleli, ale zrušili a že islám zaútočil na křesťany jako první.

Paranoidní je i váš pohled na vztahy mužů a žen. Vaše utkvělá představa, že existuje jakýsi problém v „šovinistickém buržoazním“ pohledu na roli žen, je inspirována Komunistickým manifestem a jeho revolučním štvaním proti „tradiční rodině“. Vaše snaha ztotožnit konzervativní postoje s jakýmsi dle vás zvráceným patriarchálním (dříve imperialistickým) světonázorem, je směšná a ahistorická. Ve skutečnosti pro nás v minulosti, současnosti i budoucnosti existuje jediný dobrý přístup k ženám: bereme je jako sobě rovně, leč odlišné.

Národ nebo unie?

Ano, vám to možná připadá divné, ale my jsme zastánci plurality a diverzity. Z prostého důvodu: Náš svět začíná u svobody jedince a jeho důstojnosti, respektu k jeho jinakosti, pokračuje rodinou, obcí, regionem, státem, civilizací a končí (prozatím) planetou. Přičemž se držíme křesťanských zásad „miluj bližního svého jako sebe sama“ a „nečiň jiným, co nechceš, aby činili oni tobě“. Principy subsidiarity a „jednoty v různosti“ jsou pro konzervativce nezadatelným právem, nemusí nás do nich nutit Evropská unie. 

Konzervativec také není národovec. I když chápu, oni to o sobě tvrdí a vám se to hodí. Ve skutečnosti nemáme na EU jednotný názor. Logicky, protože ho nemá sama Evropská unie. Jak jsem řekl, pro nás jsou primární hodnoty, takže nám mnohé vadí jak na českém národním státu, tak na EU. Přičemž spor o to, v čem má být jednota a v čem různost, nemůže být asi nikdy zcela rozhodnut, pročež jsou i mezi konzervativci rozdíly. Pro mě je právní stát celoevropskou hodnotou, úprava potratů a homomanželství nikoli.

Tak jako se vám, liberálům, nechce respektovat princip subsidiarity u kulturních otázek, jakými jsou typicky bioetika, role církví ve společnosti či právní úprava manželství, snažíte se shora diktovat i přístup ke klimatické politice. Nestačí vám, že je před celou EU jednotný a tvrdý emisní cíl, vy se navíc dovoláváte Bruselu, aby nám co nejvíce komplikoval jít za ním vlastní, co nejvýhodnější cestou. My vnímáme, že je třeba brát ohledy jak na ekologii, tak na ekonomiku. Vy jste parní válec, který připouští jen jednu linii, jen jeden názor.

Tohle je právě váš největší a nejstrašnější omyl. Nám vyčítáte, že jsme údajně „zkostnatělí“ a držíme se prý staré vize odcházejícího světa, ale přitom to vy všude prosazujete ty jediné správné postoje. Ovládli jste média, včetně České televize a nám necháváte minimum prostoru. My se vás ovšem zastáváme. Víte proč? Z principu. Těm, co na vás teď útočí, nejde o pluralitu, chtějí televizi pro sebe. A ne, nejsou to konzervativci, jsou to podobně jako radikální liberálové jakobíni, kteří se vydali na vlastní „pochod institucemi“.

Nečekáme, že nám budete za podporu ve věci ČT vděční. Ostatně, neděláme to pro vás, ale pro sebe, pro zásady, v něž věříme. Víme, že až společně odstraníme tuto hrozbu, čeká nás úmorný zápas s vámi o každý kousíček konzervativní svobody názoru, svědomí a myšlení ve vysílání veřejnoprávního média. S tím nemáme problém, jsme zvyklí být v menšině – vždyť většina se obvykle mýlí. Máme problém s tím, že si uzurpujete liberální demokracii. To je náš vynález z doby, kdy vy jste ještě byli na houbách.

Nikdo není dokonalý…

Těší nás, že jste principy parlamentní demokracie, vlády práva a občanských svobod vzali za své. Ale nejsou tu jen pro vás, mají sloužit všem a umožnit jim v rámci mantinelů morálky a pravdivosti prosazovat své zájmy a pohledy na svět. Chci to zakončit přátelsky: Dobře, že máme tu společnou platformu, pevný výchozí bod. Lišíme se v základním přístupu – my snadněji přejímáme cizí názory, než měníme své hodnoty, zatímco vy právě naopak. Ale co už? Nikdo není dokonalý, jen Bůh. Tak si na něj přestaňte hrát a nechte nás žít.

V rámci vzájemné spolupráce přebíráme z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!