Stříkačková metoda. Jak stát sponzoruje návod k výrobě dětí bez otce

Součástí festivalu Prague Pride byla letos také pódiová diskuse „Plánování duhové rodiny“, zaměřená dle popisu na poradenství pro ty homosexuální páry, které si chtějí pořídit dítě. Diskusi, jak je uvedeno na pozvánce, vedla Tereza Kadlecová, která pro Prague Pride organizuje rodičovskou přípravku a je spoluautorkou knihy „Ona a ona plánují rodinu“. V této knize je shrnuto, jak mohou lidé stejného pohlaví přijít k dítěti, co pro to musejí udělat a jaká rizika jim hrozí. Jde o návod k obcházení zákona, jaký by snad žádný stát nedovolil –⁠ pokud by se nejednalo o LGBTQ+ komunitu.

Stát platí návod na porušování zákona

Jen velmi těžko si lze představit, že by státní orgány například nechaly bez povšimnutí, pokud by někdo v knihkupectví nabízel příručku, jak založit firmu s pomocí bílého koně nebo podvádět s dotacemi.

V případě návodů na „plánování duhové rodiny“ stát navádění k nelegálním aktivitám nejen toleruje, ale dokonce ho i spolufinancuje. Jak už jsme na INFO.CZ psali před dvěma roky, příručka „Ona a ona plánují rodinu“ získala takřka čtyřicetitisícovou dotaci od Úřadu vlády ČR.

A úřad nejen neuvažuje o tom, že by tuto podporu přehodnotil, ale dokonce ji ještě rozšiřuje –⁠ mimo jiné tím, že finančně podpořil i letošní Prague Pride, na němž rady z knihy „Ona a ona plánují rodinu“ přímo či nepřímo slouží k osvětě veřejnosti.

Se státní a veřejnou podporou by se tak například účastníci Prague Pride mohli dozvědět, jak to udělat, aby si lesbický pár pořídil dítě takzvanou „stříkačkovou metodou“, což je podle autorek příručky lidovější název pro „domácí inseminaci“. Pro ty méně znalé je nutné připomenout, že se stále jedná o metodu sloužící k lidské reprodukci.

Dvě maminky, žádný tatínek

Příručka ale také kromě několika metod domácí inseminace radí ženám, jak mohou využít metod asistované reprodukce, tedy nechat se oplodnit na klinice. A následně „vytěsnit“ ze života dárce spermatu, tedy muže, a vytvořit „duhovou rodinu“ se ženou. A to se všemi „riziky“, která z toho plynou jak pro obě partnerky, tak pro jejich dítě a toho, který se za úplatu nebo z „kamarádství“ nechal přesvědčit k tomu, že se do „inseminace“ ve prospěch lesbického páru zapojí.

Státem dotovaná příručka také prostě a jednoduše popisuje, jak mohou vzniknout rodiny, kde jsou dvě maminky a žádný otec, a jak vlastně vysvětlit dítěti, že otce nemá a ani nikdy nemělo.

Je přitom možné, že podobné „pořizování dětí“ bude i v Česku za čas zcela legální a že debata o takzvaném manželství pro všechny dospěje i do totálního vyrovnání „práv na dítě“ pro všechny. Jenže zatím je to jinak.

Jak obelstít zákon

Česká legislativa vychází z toho, že biologicky i právně mohou být rodiči pouze žena a muž. Homosexuální páry sice v řadě případů už děti vychovávají, legislativně se ale má za to, že zrození dítěte předchází vždy buď přirozené spojení muže a ženy, nebo jejich společná žádost o některou ze služeb asistované reprodukce.

Pokud dítě, což se často stává, později vyrůstá v neúplné, „duhové“ nebo jiné rodině, stále má (nebo mělo) matku a otce. Stejně tak podle českých zákonů nesmí být pořízení dítěte nikdy spojeno s žádným druhem obchodu s lidmi a lidskými orgány. Příručka „Ona a ona plánují rodinu“ je návodem pro porušování či minimálně obcházení obou těchto zásad.

Mimo jiné totiž zcela otevřeně radí, jak obelstít zákon, dovolující služby asistované reprodukce pouze páru, který tvoří muž a žena. Oba žadatelé (za současné legislativy) informovaným souhlasem stvrzují, že oni a nikdo jiný chtějí být rodiči dítěte a společně ho (jako pár) vychovávat. Pokud někdo předem ví, že muž-žadatel je pouze „nastrčenou figurkou“, která po narození dítěte zmizí ze hry a bude nahrazena partnerkou žadatelky, rozhodně tím nenaplňuje ducha současného zákona. Spíše zákon porušuje.

Rovní a rovnější

A podobné je to s obchodem s vajíčky a spermiemi, ke kterému kniha „Ona a ona plánují rodinu“ dává otevřený návod. Až na výjimky je, jak přiznává příručka, pořízení dítěte ze strany lesbického páru výsledkem obchodu.

Leckdo přitom může namítnout, že takovým obchodům se nedá úplně zabránit, že zákon jde v tomto případě vždy nějak obejít. Jenže to přece nemůže znamenat, že návod k porušování zákona bude sponzorovat stát. A hlavní město Praha bude dávat k prezentaci tohoto návodu oficiální záštitu. To opravdu nikoho ve státní správě tenhle paradox nezajímá?

Chovaly by se vláda i vedení Prahy stejně, kdyby někdo za pomoci veřejných dotací a fondů radil lidem, jak si najímat při zakládání a vedení firem bílé koně a porušovat s jejich pomocí zákon? Nebo propagoval obcházení zákona?

Někteří politici v obhajobě práv LGBTQ+ komunity volají po rovnoprávnosti a argumentují tím, že například právo na manželství nemůže být pouze výsadou heterosexuálů. To, co se se státní a komunální podporou děje na Prague Pride, však může být v téhle snaze o rovnoprávnost homosexuálních párů spíše kontraproduktivní.

Nahrává to totiž kritice, že někteří aktivisté LGBTQ+ sice volají po rovnoprávnosti, už dnes ale mají v některých ohledech více práv než jiní obyvatelé Česka. Minimálně v tom, jak jim stát beztrestně dovoluje propagovat obcházení pravidel a také fakticky obcházet zákon, to platí jednoznačně.

Převzato z info.cz

Článek byl redakčně upraven a zkrácen

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme