Strážce jediné správné pravdy

Na webu Obnovitelně.cz vyšel rozhovor s Bohumilem Kartousem, „strážcem brány“ a mediální tváří Českých elfů. To poslední, co česká energetika potřebuje, je překlopení často úmorné a složité diskuse různých názorových proudů na černobílý „boj s dezinformacemi“.

Myšlenkové pochody pana Kartouse jsou těžko pochopitelné a o to víc nechápu, proč jinak seriozní web vůbec takový rozhovor zveřejňuje. Jen pár příkladů toho, jak absurdní a neuchopitelné je „povídání“ pana Kartouse:

Skrze Green Deal například dezinformátoři útočí na Evropskou unii, zobrazí ji jako dysfunkční model, který se snaží vnutit zemím jako je Česká republika něco, co nemůže fungovat, co zemi oslabí. … Mezi dezinformátory a populisty vznikl velmi symbiotický vztah. Útočí na dlouhodobý plán, který představuje technologicko-společenskou změnu z hlediska přístupu, vývoje, produkce energie, změn v průmyslovém komplexu.

Bohumil Kartous

Co tím chce pan vlastně Kartous říct? Že se Green Deal nesmí kritizovat? Vždyt GD je velmi komplexní, složitý proces, se spoustou neznámých a není vůbec jisté, že to dobře dopadne. A těch rizik je celá řada. Pokud by byla kritika potlačována, o to větší je riziko, že nebude zvolena optimální cesta. A ty chyby průběžně vznikají, nikdo není neomylný. Teprve po plynové krizi v minulém roce poněkud ustoupila fanatická sázka EU pouze na obnovitelné zdroje a několik států přehodnocuje své plány na ukončení výroby elektřiny z jádra.

Kdo dezinformace vytváří a proč? Přesně nevíme. A nedá se to určit, až na úplné výjimky.Jsme schopni identifikovat lidi, kteří masivně šíří dezinformace, ale ne ty, kteří je vytváří. A chytit někoho za ruku a označit ho jako viníka, to je velmi těžké. Na tom úplném počátku jsou ale lidé, kteří to dělají pragmaticky, účelově a v zásadě těm zprávám sami ani nevěří. Obvykle jsou to příslušníci středí a vyšší třídy, které to pouze živí. Jsou ale velmi rádi, že žijí v liberální demokracii, která jim to umožňuje. Protože kdyby žili v těch zemích, které sami adorují, umožněno by jim to nebylo.

Co tím chtěl básník vlastně říci? Že jsou lidé ušlechtilí a progresivní (jako on sám), a lidé hamižní a sobečtí? A co tedy s tím? Pan Kartous nebo nějaký jiný chytrák bude rozhodovat, kdo má mít přístup do veřejného prostoru, nebo co je vlastně smyslem této „analýzy“?

Na úplném počátku, byť se můžeme jen domnívat, jsou lidé, kteří to dělají zcela záměrně, ať už mají důvod politický nebo ekonomický. Ekonomický záměr může být způsobený potřebou neustále chrlit konspirace a dezinformace, protože váš server je na tom postaven a vaši odběratele to očekávají… A pak je tu politický rozměr, který je často proruský a proputinovský. Není to ani tak, že by čeští populisté s těmito názory souzněli. Využívají ale jejich dezinformační teze a narativy, a tak jim nezbývá nic jiného, než se k proudu připojit.

Jak může pan Kartous neustále opakovat teze o proruském a protiputinovském původu dezinformací, když přiznává, že konkrétně vlastně nic neví?

A neměl rozhovor začít dotazem, co to vlastně dezinformace je? To bychom se možná divili.

Se souhlasem převzato ze simonik.net.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!