Sto tisíc dětí chybí v Británii ve školách

Že Covid-19 způsobil v našich školách spoušť, víme i z České republiky. S šokujícími informacemi ale přišel britský konzervativní think-tank The Centre for Social Justice. Pandemie dala podle něj vzniknout generaci dětí – duchů. Od loňského návratu do škol z nich totiž v Británii téměř úplně zmizelo 100 000 dětí.

Těmto dětem hrozí, že budou zneužívány poté, co se nevrátí do školy. Bolestným příkladem je tragický případ pětiletého Arthura Labinjo-Hughese, kterého rodiče krutě otrávili a poté ubili k smrti. Když děti zmizí ze školy, hrozí jim rizika spojená s gangy a další rizika v oblasti ochrany. Potvrzují to i charitativní organizace, které s těmito dětmi pracují a které letos zaznamenaly alarmující nárůst počtu žádostí o ochranu.

Pro děti z chaotického prostředí představují školy bezpečné útočiště a jsou ideálním místem pro identifikaci problémů dříve, než se vyhrotí. Zastavení výuky tento ochranný faktor narušilo.  „Jak je možné, že stále neexistují žádné údaje ani řádné kroky, které by umožnily zjistit, co se s těmito dětmi od podzimu 2020 stalo? Jak je možné, že stále čekáme, až úředníci ministerstva školství předloží aktuální údaje o tom, kde se nacházejí?“ , ptá se Centre for Social Justice.  Tento nedostatečný sběr dat znamená, že mnohem více dětí může být ohroženo tím, že zcela vypadnou ze seznamu školní docházky. Školní docházka je přitom nejzákladnějším požadavkem na vzdělání: je to první a nejdůležitější příčka na společenském žebříčku.

Těžká absence se podle studie v britském školském systému rozšířila jako požár: téměř 800 škol má celou jednu třídu dětí-duchů. Ve skutečnosti v polovině všech místních školních okrsků chybí více než 500 dětí.

Tyto děti patří k našim nejzranitelnějším.  Školy s nejvíce znevýhodněnými žáky měly na podzim 2020 desetkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít celou třídu těžce absentujících žáků, než školy s nejbohatšími žáky. U dětí, které měly nárok na bezplatné školní stravování, byla více než třikrát vyšší pravděpodobnost závažné absence.

Po znovuotevření škol stojí Británie podle studie na křižovatce a vláda se musí rozhodnout, zda jde ve vzdělávání o sociální spravedlnost, nebo jde jen o „přežití nejsilnějších“. Charles Dickens napsal, že „tolik věcí bylo zapomenuto a ještě více jich mohlo být napraveno“. Chceme-li zachránit generaci „dětí duchů“ Olivera Twista, musíme jednat hned.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkuje