Smrt křesťanské demokracie v Evropě

26. listopadu zemřela v Evropě křesťanská demokracie. Nezabil ji covid. Spáchala sebevraždu. Skomírala vlastně už delší dobu, avšak minulý týden se odhodlala a uštědřila si poslední ránu.

Co se vlastně 26. listopadu stalo? Toho dne odhlasoval Evropský parlament usnesení, v němž odsoudil rozhodnutí polského ústavního soudu o zákazu eugenických potratů. Bruselský dokument obsahuje výzvu k Evropské komisi, „aby podpořila členské státy při zajišťování všeobecného přístupu ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně umělého přerušení těhotenství“.

Potrat aneb lidské právo

Signatáři usnesení také vyzvali Evropskou komisi, „aby zaručila sexuální a reprodukční zdraví a práva tím, že do příští strategie EU v oblasti zdraví začlení práva na umělé přerušení těhotenství“.

Další výzva dokumentu se týkala okamžité  a přímé  podpory  programů  a organizací „polské občanské společnosti, které usilují o zajištění ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen“.

Europoslanci také vyjádřili  „podporu a solidaritu tisícům polských občanů, zejména polským ženám a osobám LGBTI+, kteří navzdory zdravotní rizikům vyšli do ulic, aby protestovali proti závažným omezením svých základních svobod a práv“.

Hlasování se zúčastnilo 671 poslanců, z nichž 455 usnesení podpořilo, 145 hlasovalo proti  a 71 se zdrželo hlasování.

Křesťanští demokraté jednoznačně pro potraty

Podstatné je, že dokument podpořila parlamentní frakce Evropské lidové strany, tedy federace křesťanskodemokratických stran. Znamená to, že lidovci se v podstatě postavili na stranu potratů, tudíž zabíjení dětí v prenatální fázi.

Ideovou metamorfózu této politické formace v Evropě skvěle popsal bývalý slovenský politik Vladimír Palko v knize Lvi přicházejí. Jednotlivými etapami této proměny byly postupné kompromisy v morálních otázkách. Během posledního půlstoletí různá uskupení, jež se zaštiťovala   křesťanským sociálním učením, odhlasovala a zaváděla – navzdory rozhodným protestům církve – předpisy zavádějící potraty, eutanázii, manželská práva pro osoby stejného pohlaví a řadu dalších řešení, jež naprosto odporují Desateru a Evangeliu.

Dosud se tyto aktivity omezovaly na jednotlivé státy jako např. Holandsko, Itálie, Belgie či Španělsko. Teď však došlo ke kolektivní proklamaci úmyslů a vůle celé politické rodiny, již strany ELS tvoří. Parlamentní frakce lidovecké internacionály se in gremio vyslovila pro potraty a zavázala se podpořit je v budoucnu na unijním fóru. V této společnosti se ocitly také dvě polské strany: Občanská platforma a Polská lidová strana. (Pro usnesení hlasovali v rámci 182členné ELS rovněž poslanci TOP 09 + STAN, zatímco Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová, oba za KDU-ČSL, hlasovali ve skupince  33 členů ELS proti, stejně jako z dalších frakcí Alexandr Vondra, Hynek Blaško a Ivan David. Tošenovský, Vrecionová, Zahradil a Knotek se zdrželi hlasování – pozn. red.)

Konec přetvářky

Masky jsou strženy. Přišel  čas, kdy je potřeba pohřbít evropské křesťanskodemokratické hnutí. Je načase přivyknout myšlence, že lidovectví coby stranická formace jistého typu definitivně odumřelo. Už neexistuje. Bylo jistým dějinným jevem, dnes už patří do minulosti.

Mají-li slova mít jakýkoliv význam, pak nemá nejmenší smysl nazývat uskupení, jež patří do ELS, křesťanskými. V podstatě by bylo zapotřebí vymyslet nějaký nový název.  Označoval by ty politické formace, které ztratily svou myšlenkovou identitu, ba začaly ji popírat, zbavily svůj program prvků křesťanství a naplnily jej prvky protikřesťanskými.

Text vyšel na polském konzervativním portálu wpolityce.pl.

Překlad Lucie Szymanowská

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!