Skandinávské postřehy Andreje Ruščáka

Dánsko je zemí, která klame tělem.  Zbytek Evropy se domnívá, že tam snad „skandinávský model“, socialismus a multikulturalismus.  Opak je ale pravdou.  Předseda vlády Lars Løkke  Rasmussen třeba loni  vyhlásil plán “Dánsko bez paralelních společností – v roce 2030 žádná ghetta”.

Reaguje tím na dramatický nárůst imigrace. V roce 1980 byl podíl nezápadních migrantů 1 %. nyní činí 8,5 %, t.z. půl milionu osob. Rasmussen řekl, že se země za jednu generaci změnila a je to výzva k soudržnosti. Svůj plán přednesl v Mjölnerparken v Kodani, jednom z 22 oficiálních dánských ghett (Dánsko definuje, kdy má být určité území označeno za ghetto podle pěti kritérií: vysoká kriminalita, vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a nízká příjmová roveň a většina osob nezápadního původu). Plán proti paralelním společnostem a ghettům předpokládá 22 opatření. Pachatelé trestných činů z těchto území by za spáchané trestné činy jako je např. vandalismus, vloupání a prodej marihuany měli dostávat dvojnásobně tvrdé tresty. Zvýšit se má i policejní dozor. Vláda chce rovněž zjednodušit majitelům bytů, aby mohli dát výpověď osobám s kriminálním pozadím a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám má být rovněž ztížena možnost získat v této lokalitě byt. Týkat se to má i příjemců sociální podpory, která by měla být v případě odporu částečně krácena. Pokud se nepodaří změnit složení obyvatelstva, bude mít ministerstvo bydlení pravomoc rozpustit dané společenství nájemníků, a to i za použití násilí.

V předškolních zařízeních se mají děti podrobit jazykovým přijímacím zkouškám. Gymnázia budou mít větší pravomoci při přijímání žáků. Má být zabráněno tomu, aby se určitá etnika shromažďovala do určitých škol a vznikala tak “etnogymnázia”. Školy si tak budou moci stanovit aspoň z jedné čtvrtiny kritéria pro výběr žáků. Děti rodičů z ghett budou mít povinnost navštěvovat od jednoho roku věku pedagogická zařízení a pokud to rodiče odmítnou, budou jim odebrány přídavky na děti. Rovněž komunální úředníci, pedagogové a sociální pracovníci budou muset mnohem lépe kontrolovat školní docházku a poměry rodinách s ohledem na možné násilí na dětech, a neplnění povinností těchto pracovníků bude trestáno až ročním odnětím svobody. Za dobrou práci při integraci budou obce finančně odměňovány.

Mimochodem, kdo chce dánské občanství a splní všechny ostatní předpoklady (dobu pobytu, naučení se jazyka, integrační test, prověrku od tajných služeb, že nepředstavuje hrozbu…), musí ještě osobně podat ruku ministryni pro integraci Inger Støjberg, která si nebere servítky s ničím a v ničem. Byla to ona, kdo po neúspěšném pokusu íránské tajné služby proti  íránským arabským separatistům, kteří v Kodani žijí, přišla na setkání s íránskými diplomaty s iPadem, na jehož pozadí měla  proslulou karikaturu Mohameda s bombou v turbanu.

Dánsko je také společností silně euroskeptickou . Dle průzkumu společnosti Norstat okolo 60 % Dánů je proti přijetí eura. Pouze 26 % s takovým krokem souhlasí. 57 % obyvatel království také podporuje setrvání své země mimo obranné politiky EU a 54 % mimo spolupráci v oblasti justiční a policejní. Dánsko si v uvedených oblastech vyjednalo trvalé výjimky.

Autor je odborník na evropské právo. Pět let žil s rodinou v Norsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!