Šílený plán Bidenovy administrativy pro boj s palestinským terorismem

Bidenova administrativa je přesvědčena, že nejlepší způsob, jak zmírnit napětí mezi Izraelem a Palestinci, je umožnit Palestinské samosprávě (PS) naverbovat více policistů do palestinských bezpečnostních sil na Západním břehu Jordánu.

Podle nedávných zpráv navrhli činitelé Bidenovy administrativy plán „poskytnout 5 000 Palestinců komando výcvik v Jordánsku“ a poté je rozmístit do oblastí pod kontrolou Palestinské samosprávy. Těchto 5 000 policistů by tak přineslo s sebou do palestinských měst a vesnic – kde již téměř každý Palestinec má zbraň – 5 000 dalších automatických pušek.

Izraelci by přišli o právo na sebeobranu

Bidenova administrativa klame sama sebe, když se domnívá, že prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás a vedení Palestinské samosprávy náhle změní svou politiku vůči teroristům jen proto, že dostanou dalších 5 000 „commandos“. Tito „commandos“ se jednoduše připojí k desetitisícům ozbrojených palestinských policistů, kteří pro prosazování zákonů a pořádku a předcházení terorismu na Západním břehu Jordánu nedělají nic.

Kdykoliv USA zaplatily, vyzbrojily a vycvičily palestinské milice, tak jejich cílem se nestaly teroristické skupiny, ale vždy Izraelci. Proč bychom si měli myslet, že to tentokrát bude jinak?

Tento plán by také dále vyžadoval, aby Izrael „ostře omezil protiteroristické operace Izraelských obranných sil (IDF).“ Bidenova administrativa jinými slovy chce, aby se Izrael přestal bránit a spoléhal na to, že palestinské vedení a noví palestinští „commandos“ půjdou po teroristech. Palestinští představitelé mezitím nadále terorismus oslavují a navštěvují rodiny teroristů.

Bidenův plán by Izraelcům vzal právo na sebeobranu i na pronásledování teroristů, kteří by tak mohli zaútočit uvnitř Izraele a poté se vrátit do oblastí kontrolovaných Palestinskou samosprávou. Tam budou v bezpečí a místo zatčení budou oslavováni.

Vojenská noční můra

Tento Bidenův plán také údajně „předpokládá rozmístění zahraničních sil, včetně vojenských sil USA na Západním břehu Jordánu.“ Toto uspořádání by bylo politickou i vojenskou noční můrou.

Izrael, velký zhruba jako Morava, by měl na svých hranicích palestinskou teroristickou armádu, dobře vycvičenou, dobře financovanou a „chráněnou“ supervelmocí.

Podle tohoto navrhovaného uspořádání na Západním břehu Jordánu, by se Izraelci ocitli v nemožné situaci. Když by chtěli odrazit případné teroristické útoky a zničit odpalovací rampy útočníků, tak by riskovali konfrontaci s tam umístěnými evropskými a americkými vojenskými jednotkami. Zahraniční jednotky, zamíchané mezi Palestinci, by byly v podstatě „lidskými štíty“, které by byly záměrně umístěny do ohrožených míst, aby zabránily Izraeli v jakékoliv akci.

Kromě vytvoření implicitní aliance, která by pak musela být navždy financována a předurčena k dalšímu růstu, by přítomnost zahraničních jednotek také vytvořila tlak na Izrael, aby kapituloval před jakýmikoliv požadavky zúčastněných zemí. Jejich první starostí by pravděpodobně byla ochrana svých jednotek a vojenského vybavení.

Co má tedy Bidenova administrativa skutečně za lubem?

Mezinárodní vojenská přítomnost na Západním břehu Jordánu by rozhodně pomohla Palestincům a Izraelcům by svázala ruce. Toto je, zdá se, skutečný cíl tohoto šíleného plánu.

A co je ještě horšího – kdo vybere ty „cizí země“, kterým bude umožněno vstoupit na Západní břeh Jordánu a spolupracovat s novými palestinskými milicemi vycvičenými USA? Možná by si palestinské vedení přálo, aby mezi těmito zeměmi byl i Írán, který útočí proti Izraeli (například zde, zde a zde) a hrozí Izraeli genocidou již od islámské revoluce v roce 1979….

Nebo se snad USA pokusí přesvědčit Palestince, aby se Západní břeh Jordánu znovu spojil s Pásmem Gazy řízeným hnutím Hamás, které je podporováno Íránem, jak to ve své zprávě napsané pro Brookings Institution doporučil nový zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí pro palestinské záležitosti Hady Amr?

Další proxy spojenec Íránu působící v Libanonu – Hizballáh – vyhrožuje Izraeli už celá léta (zde, zde, zde, zde a zde).

Pro Izrael by bylo sebevražedné dovolit „cizím silám“, které by se mohly stát kdykoliv nepřátelskými, aby se usadily na okraji Jeruzaléma. Proč by měla svěřit jakákoliv země – zvláště tak malá, jako je Izrael – ochranu svých hranic do nespolehlivých rukou někoho jiného? Udělalo by to Německo? Udělala by to Francie?

Palestinci proti teroristům nezasáhnou

Palestinská samospráva nepotřebuje další „commandos“, aby ovládla četné ozbrojené skupiny operující v oblastech pod její kontrolou, zejména ve městech Dženín a Nábulus ležících v severní části Západního břehu Jordánu. Stačí, aby palestinské vedení vydalo rozkaz zasáhnout proti teroristům. Takový scénář však, jak Bidenova administrativa jistě ví, nepřichází v úvahu, zvláště když se současní palestinští lídři rozhodli stát na straně teroristů a jejich rodin.

Palestinci mají dostatek policejních a bezpečnostních sil na to, aby proti palestinským ozbrojeným skupinám zasáhli. Ale oni pro odzbrojení palestinských teroristů nehnou ani prstem a nebudou jim bránit v provádění útoků proti izraelským vojákům a civilistům. Neudělají pro to nic – vůbec nic.

Abbás by v souladu s izraelsko-palestinskou prozatímní dohodou (Oslo II) z roku 1995 měl nařídit svým bezpečnostním silám zatočit s ozbrojenými teroristickými skupinami, ale on odmítá takový rozkaz vydat.

Nejspíš se bojí, že pokud by tak učinil, tak by se jeho lidé, kteří na teroristy pohlížejí jako na „hrdiny“, proti němu vzbouřili, odsoudili ho jako „zrádce“ a „kolaboranta“ s Izraelem a zabili by ho, tak jako se to stalo egyptskému prezidentovi Anwaru Sadatovi poté, co v roce 1979 podepsal mírovou smlouvu s Izraelem.

Palestinská samospráva nevyšle své bezpečnostní síly zatknout palestinské teroristy, pokud tito teroristé nepředstavují hrozbu pro Abbáse a jeho spolupracovníky.

Ba dokonce ty teroristy sami podporují 

Je to tentýž Abbás, který již dlouho oslavuje terorismus a podněcuje nenávist vůči Izraeli. Je to tentýž Abbás, který vyplácí štědré odměny Palestincům a jejich rodinám, kteří na Izraelce útočí prostřednictvím střelných zbraní, bomb a nožů v rámci dobře financovaného palestinského programu „Pay for Slay“ (Platby za zabití), který vyplácí odměny za vraždění Židů.

Průzkum veřejného mínění zveřejněný v prosinci 2022 Palestinským centrem pro politiku a průzkumy (Palestinian Center for Policy and Survey Research, PCPSR) zjistil, že 72 % palestinské veřejnosti podporuje vytváření ozbrojených skupin, jako je Lví doupě (Lions‘ Den) sídlící v Nábulusu.

79 % Palestinců uvedlo, že jsou proti tomu, aby byli členové těchto ozbrojených skupin nuceni se podřídit bezpečnostním silám Palestinské samosprávy (PS). Podle průzkumu velká většina (87 %) dotázaných uvedla, že PS nemá právo zatýkat členy ozbrojených skupin ani jim bránit v provádění útoků proti Izraeli.

Soudě podle jejich činů se tak palestinské bezpečnostní síly staly součástí problému, nikoliv jeho řešením. Namísto boje proti terorismu následují palestinské bezpečnostní síly své palestinské lídry a podporují teroristy.

Abbásovy bezpečnostní složky již v minulosti ukázaly, že dokážou být tvrdé, ale pouze proti lidskoprávním aktivistům, nikoliv proti teroristům. Abbás využívá palestinské bezpečnostní síly proti svým politickým rivalům a kritikům, jako byl například aktivista za lidská práva a otevřený kritik palestinského vedení Nizar Banat. V roce 2021 vtrhly desítky palestinských policistů do jeho domu a ubili ho k smrti.

Palestina by v první řadě měla dodržovat dohody!

Bidenova administrativa nepochybně ví, že ve světle rostoucí podpory terorismu mezi Palestinci je směšné předpokládat, že by se jakýkoliv palestinský vůdce odvážil jednat proti přáním a náladám palestinské veřejnosti.

Tito noví „commandos“, které chce Bidenova administrativa vycvičit a nasadit na Západním břehu Jordánu, se nepochybně připojí ke svým soudruhům v palestinských bezpečnostních silách, budou s nimi oslavovat teroristy a dost pravděpodobně jim budou pomáhat v dalším vraždění Židů.

Namísto vytváření nové armády teroristů na Západním břehu Jordánu by Bidenova administrativa měla jednoduše požadovat, aby Palestinci dodržovali dohody, které s Izraelem podepsali.

Pokud by si Bidenova administrativa skutečně přála, aby Palestinská samospráva udržela na uzdě místní teroristy, tak by mohla jednoduše požadovat, aby Palestinci dodržovali článek XIV Prozatímní dohody o Západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy (Oslo II), který uvádí, že „na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy mohou působit pouze Izraelské obranné síly a palestinská policie a nesmí tam být zakládány ani tam nesmí působit žádné jiné ozbrojené skupiny.“

Bidenova administrativa by také mohla Palestincům připomenout článek XV té samé dohody, která uvádí, že „obě strany přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby zabránily teroristickým činům, zločinům a nepřátelství namířeným proti sobě navzájem, proti jednotlivcům spadajícím pod pravomoc druhé strany a proti jejich majetku a podniknou proti pachatelům právní kroky.“

Více škody než užitku

Tento nejnovější plán Bidenovy administrativy nezajistí bezpečnost ani Izraelcům ani Palestincům. Dokud bude Palestinská samospráva podporovat a oslavovat teroristy a podněcovat násilí proti Izraeli, tak vytvoření nové ozbrojené milice na Západním břehu Jordánu terorismus nezastaví.

Bidenova administrativa musí především držet všechny cizí vojáky mimo tuto oblast. Z cizích vojáků by se staly lidské štíty sloužící k ochraně teroristů před oprávněnými protiútoky.

Autor je arabský muslim žijící na Blízkém východě, překlad původního textu: Libor Popovský, Helena Kolínská

Převzato z Gatestone Institute

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme