Saša Vondra k jednotné kandidátce SPOLU

Milí přátelé, dnes jsme v pražském Karlíně svými podpisy potvrdili a zveřejnili záměr kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu v červnu příštího roku v rámci koalice SPOLU. To znamená, že kandidáti za ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou podle dojednaného klíče a pod společně schváleným programem usilovat o váš hlas na společné listině.

Předpokládám, že jste zaznamenali, že jsem dlouhou dobu upřednostňoval, a interně i veřejně obhajoval, abychom v těchto volbách, vzhledem k jejich zvláštnostem (celonárodní kandidátka, vliv preferenčních hlasů, mnohdy odlišné přístupy k evropské politice a členství v různých frakcích v EP), kandidovali samostatně.

Politika je ovšem týmové řemeslo a po dlouhých diskusích se ve vedení všech stran, včetně naší ODS, rozhodli, že upřednostníme společnou kandidátku. Vyjednali jsme klíč, který přisuzuje ODS první dvě místa na této kandidátce. Současně všichni lídři stran, včetně předpokládaných „jedniček“ na kandidátce, svým podpisem potvrdili svůj bezvýhradný souhlas s programovým Desaterem, s nímž do voleb půjdeme. Když si ho přečtete, zjistíte, že obsahuje všechny klíčové zásady a priority naší evropské politiky, které v ODS dlouhodobě a principiálně zastáváme. Týká se to nejen přístupu k bezpečnosti, migraci a dopadům Green Dealu, které budou nepochybně klíčovými tématy kampaně, ale i záležitostí, které souvisí s budoucností evropské integrace.

Jedním z argumentů, který při rozhodování v naší Výkonné radě opakovaně zazníval, byl i ten, že v evropských volbách můžeme zvítězit. Fajn, beru tuto hozenou rukavici jako výzvu. Jsem připraven ujmout se role superlídra a udělám v příštích měsících vše, co je v mých silách, aby se tato vidina stala realitou. Samozřejmě, nebude to jednoduché. Evropské volby se podle mého hlubokého přesvědčení už nebudou odehrávat jen podle jednoduchého schématu „Babiš – Antibabiš“.

Budou také a možná především o tom, jaké dopady mají a budou mít evropské politiky na život lidí u nás doma a co všechno můžeme a máme udělat proto, aby život našich spoluobčanů byl co nejlepší a naše země co nejvíc prosperovala

Napřeme proto svůj pohled nikoli na minulé zápasy a diskuse, ale dopředu, do budoucnosti. Chceme vyhrát. S vaší pomocí a podporou to můžeme dokázat.

Co (také) najdete v programovém desateru SPOLU?

  • Nechceme měnit EU na centralizovaný superstát.
  • Nemáme zájem rušit právo veta ve sféře zahraniční a obranné politiky ani v oblasti daní. Nepodporujeme rozšiřování nových vlastních příjmů ani revizi smluv EU.
  • Odmítáme nepřiměřené zásahy do soukromého vlastnictví, návrhy na omezení lidské volby svobodně si rozhodnout, co budeme jíst, nebo snahy lidem diktovat, jak mají žít.
  • Budeme se zasazovat za stanovení realistických dílčích cílů v oblasti energetické transformace, a naopak odmítat neuvážené závazky, které ve výsledku nahrají Číně a dalším globálním konkurentům. Česko nezvládne dekarbonizaci bez jaderné energetiky. Budeme proto požadovat její zrovnoprávnění vůči jiným bezemisním zdrojům.
  • Řešení konkurenceschopnosti Evropy nevidíme ani v masivním přerozdělování, ani v dalších zákazech, příkazech, dotacích a regulacích, ale naopak ve svobodné soutěži, ekonomických motivacích a rozvoji trhu soukromého rizikového kapitálu.
  • Zasadíme se proto za daleko důslednější ochranu vnějších hranic EU před nelegální imigrací, účinný boj proti pašerákům a mezinárodnímu terorismu. Požadujeme zásadní reformu azylového systému, která daleko víc zohlední bezpečnostní faktory. Povinné kvóty na přerozdělování odmítáme.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme