S Janem Gregorem o (proti)rodinné politice současné vlády

S místopředsedou Aliance pro rodinu Janem Gregorem probíráme, co nového přichází z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, které má na starosti rodinnou politiku v naší zemi. Světe div, jde o gender a jesle…

Takže o co jde konkrétně?

Paní ministryně plánuje aktualizovanou koncepci rodinné politiky. Před pár dny ji poslala do mezirezortního připomínkového řízení. Obsahuje ale i pár pozitivních bodů.

Například?  

Třeba navýšení rozpočtu pro dotační program „rodina“ z cca 100 mil. Ročně na 150 milionů. Pozitivní je také plán podpory prevence, a to zvýšení finančních prostředků o cca 400 mil. Kč. Jen je otázka, kde na to MPSV vezme.

A kolik jde na jiné projekty?

No… jen pro představu:  na tvrdý gender – tedy především  různé audity – jde ročně trojnásobek, tedy 330 mil. Kč ročně. Co už nás momentálně opravdu netěší je masivní podpora jeslí a zálohovaného výživného. Podpora jeslí je neuvěřitelná. MPSV již proinvestovalo více než čtvrt miliardy do pilotního projektu mikrojeslí, které existují v právním vakuu a nejsou vůbec legislativně upraveny. Nikdo nevede diskusi, jestli jde o vhodný způsob péče o děti. Stačí se zeptat starší generace, zde je umístění do jeslí ovlivnilo. MPSV tvrdí, že půjde o kvalitativně jinou formu než za socialismu, ale matka tam bude malému, několikaměsíčnímu dítěti vždy chybět. Ty děti budou emočně strádat. To vám řekne skoro každý psycholog.  Další ideou je zavedení dávky zálohovaného výživného.

Tam jde o co?

Tam se jedná pro děti, kterým rodič neplatí výživné, což je samozřejmě špatně. Jde ale o destrukční návrh, který absolutně neřeší kořen problému, tedy nevymahatelnost výživného. Přitom samotné MPSV tvrdí, že reálná následná vymahatelnost dlužného výživného ze strany státu po povinném rodiči bude maximálně ve výši 10 %. Místo toho přeneseme povinnost za nezodpovědného rodiče na všechny daňové poplatníky. Zálohované výživné má bohužel reálnou šanci projít, jelikož je to priorita ČSSD v programovém prohlášení vlády.

Nedávno jsi byl na Fóru rodinné politiky. Co to vlastně je a co jsi tam viděl?

Je to platforma pro otevřenou diskusi o rodinné politice mezi odborníky, neziskovým sektorem a MPSV, které tuto akci organizuje. Fórum rodinné politiky je projekt, který vymyslela právě současná ministryně Maláčová, dokud byla ještě ředitelkou odboru rodinné politiky na MPSV. A co jsem viděl? Viděl jsem zdatnou snahu o vytvoření dojmu vyvážené platformy, kde budou zastoupeny různé názory. V publiku jsme trpěni byli, ale mezi panelisty nevystupovali žádní odborníci (kromě dvou čestných výjimek z desítek vystupujících), kteří by například polemizovali o nutnosti masivní podpory jeslí a nutnosti co nejrychlejší integrace žen zpět do pracovního procesu.

Dostal jsi se tam ke slovu?

Ano, alespoň jsem vznesl dotaz, zda je v pořádku, že stát chce nepřímo finančně zvýhodňovat rodiny, kde se ženy vrátí rychle do práce (jsou tedy finančně zvýhodněny dvojnásobně) oproti matkám, které chtějí s dětmi zůstat doma do „školkového“ věku. Setkal jsem se s naprosto nechápavými výrazy, jak může někdo uvažovat o takové hlouposti. Taky jsem byl zděšen, že ačkoliv jsme z publika několikrát, a ne sami, přinesli myšlenku, že rodinná politika není o řešení sociálních problémů, sociální péči, ale má být především v aktivní podpoře rodiny a podpoře prevence rodinných vztahů, tak pro ministerstvo je to stále především o sociální péči, na kterou se jí ovšem nedaří najít dostatek prostředků. Paní ministryně to brilantně shrnula hned v úvodním panelu při odpovědi na otázku z publika, co hodlá udělat pro rodiny s dětmi. Odpověděla v tom smyslu, že stát bude odměňovat všechny, kdo se o někoho starají. Vřele doporučuji pustit si všechny panely, jsou dostupné na youtube pod heslem Forum rodinné politiky.

Jak je to mimochodem se statistikou rozvodovosti a manželství? Opravdu počet manželství začal stoupat, jak jsem nedávno slyšel?

Počet uzavíraných manželství setrvale roste, již od roku 2013, což jsou velmi pozitivní zprávy. Mezi roky 2013 až 2016 to je nárůst o 17 %. Údaje jsou pozitivní o to více, že ačkoliv demograficky již od roku 2008 klesá počet osob ve věku mezi 25 – 35 lety, tedy osob, které manželství nejčastěji uzavírají. A průměrná délka manželství taktéž roste, což napovídá, že rozvodů ubývá, ačkoliv stále jich je obrovské množství.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč