Ron DeSantis: Na Floridě jsme lockdowny a omezení vyloučili!

Zatímco některé státy – především ty, které řídí politicky levicově orientované administrativy – pokračují v prosazování přísných nařízení i dva roky po vypuknutí pandemie, státy jako Florida si zachovaly v oblasti ekonomických a sociálních svobod relativně větší autonomii.

Začátkem ledna vedl deník The Epoch Times e-mailový rozhovor s floridským guvernérem Ronem DeSantisem. Guvernér v něm hovořil o politice svého státu a o svém přístupu k udržení ekonomické prosperity prostřednictvím menších vládních restrikcí týkajících se covidu-19. Hovořil také o tom, jak americký ústavní rámec zajišťuje to, že státy mají pravomoc chránit svá individuální práva.

The Epoch Times: Pane guvernére, již téměř dva roky jsme svědky světové krize, v níž se způsob vládnutí pomocí aktivního reagování na různé situace změnil v udržování nařízení a možná i manipulaci. Jaká by měla být role národní vlády během biologické krize? A domníváte se, že nařízení – ať už to bylo Trumpových „15 dní na zpomalení šíření“ nebo Bidenovy (nyní soudem zrušené) požadavky na povinné očkování zaměstnanců soukromých firem – byla nezbytná?

Guvernér Ron DeSantis: Na začátku roku 2020 jsme o covidu věděli jen velmi málo. Nyní, ve druhém roce pandemie, máme empirické důkazy a můžeme je využít k tvorbě politiky založené na datech. Lockdowny pro omezení viru nefungovaly a negativní vedlejších účinky se budou objevovat ještě několik let. Stejně tak se neprokázalo, že by povinné nošení roušek mělo vliv na šíření nebo výskyt covidu. Na Floridě jsme lockdowny a omezení vyloučili, a nošení roušek či respirátorů je osobní volbou, nikoliv požadavkem. Rodiče mají právo se rozhodnout, zda jejich vlastní děti budou ve školách roušky nosit, nebo ne.

Nehledě na to, jak bychom zpětně hodnotili „15 dní na zpomalení šíření“, tohle dočasné opatření se nikdy nemělo vyvinout na „tři očkování, abyste si udrželi práci“. Nikdo by neměl kvůli těmto očkováním proti covidu přijít o živobytí. Na Floridě se staráme o to, aby lidé měli právo vydělávat si na živobytí, aby lidé měli právo na ochranu na svém pracovišti a aby rodiče mohli řídit výchovu svých dětí. A když se podíváte na to, co děláme dnes, Florida vede. Legislativa, která byla přijata na mimořádném zasedání na začátku tohoto měsíce, je nejrobustnější právní úpravou, která byla v tomto ohledu kdekoli v zemi přijata.

Bidenova nařízení o očkování jsou do očí bijícím příkladem protiústavního federálního překračování pravomocí. Žijeme ve Spojených státech amerických. V našem ústavně-právním systému jsou státy hlavním prostředníkem ochrany svobod, zdraví, bezpečnosti a blahobytu lidí. To, co Biden dělá, není v souladu s ústavou. Ještě nikdy nebylo široké veřejnosti uloženo federální nařízení k očkování. Když jsem sloužil v armádě, dostal jsem kde co [myšleno očkovací látky], ale to je něco úplně jiného, než vnucovat je civilistům ve společnosti. Tohle se nikdy předtím nedělalo. Federální vláda k tomu nemá pravomoc. Neexistuje žádná federální zajišťovací pravomoc, zajišťovací pravomoc mají státy. Takže to je z ústavního hlediska.

Na Floridě chtěly některé okresní samosprávy uzavírat podniky. Chtěly vydávat nařízení. Chtěly nechat děti na distanční výuce. Svými pravomocemi jsem jim to zmařil. Tou podstatou věci je, že nemáte právo chovat se nesprávně. Byl jsem zvolen, abych se staral o svobody všech lidí ve státě. Kdybychom loni nechali děti na distanční výuce, platili bychom za to v tomto státě roky a roky. Kdybychom je nechali uzavírat podniky a nařizovat omezení, měli bychom jednu z nejvyšších nezaměstnaností v zemi. Takže jsme se museli postavit za svobody lidí, za jejich živobytí, za jejich právo na práci, za provozování jejich podniků. A bylo to správné.

Biden přiznal, že nemá pravomoc vydávat národní nařízení k očkování. Ještě před šesti měsíci Biden a Fauci říkali: „Samozřejmě, že nikdy nebude povinné [očkování].“ Otázka tedy zní: máme skutečně ústavu, která omezuje lidi jako Biden? Nebo si prostě může dělat, co chce, když ztratí trpělivost? Já bych se řídil ústavou.

The Epoch Times: Jaký dopad mělo podle vás uzavření země na ekonomiku? Vedla tato opatření k inflaci?

Guvernér DeSantis: Není pochyb o tom, že lockdowny ekonomice nesmírně uškodily. Vezměte v úvahu všechny lidi, jejichž živobytí závisí na tom, zda máme otevřenou ekonomiku. Fauci brojil proti restauracím, myslím, že už někdy koncem léta 2020. A tak si říkám: „Chce to všechno zavřít – já ale musím vědět, co to znamená.“ Tak jsem zašel do steakhousu dole na jižní Floridě a majitel nám říkal: „Díky, guvernére DeSantisi, že se staráte.“ Byl tam s námi i řezník. Pracuje tam 24 let a říkal: „Pokud nebudeme mít otevřeno, nebudu schopen nakrmit svou rodinu.“ Byl tam také barman, obsluha, prostě všichni lidé z celé organizační úrovně. A ve státě, jako je Florida, kdybychom udělali lockdown jako v Kalifornii, mělo by to devastující důsledky, protože máme ekonomiku založenou na službách: cestovní ruch, volný čas, ubytování, parky, restaurace. Mnoho Floriďanů nemůže dělat svou práci přes Zoom.

Takže jsme je dokázali udržet nad vodou. Ve skutečnosti si v srpnu 2021 cestovní ruch na Floridě vedl lépe než v srpnu 2019 – tj. v době před covidem. Hotelové rezervace, příjmy, rezervace v restauracích. Takže to jen ukazuje, že svoboda funguje, a podívejte se, lidé „hlasují nohama“.

Restrikce přispěly k inflaci, protože Kongres schválil několik výdajových balíků v hodnotě několika bilionů. Když federální vláda takto tiskne peníze, vyvolává to inflační tlak a snižuje hodnotu dolaru. Další bezohledné utrácení a tištění peněz inflaci jen zhorší. V nedávné historii zažily hyperinflaci různé země, a právě tohle je příčinou tohoto nebezpečného jevu.

The Epoch Times: Jsme svědky růstu cen ropy, tepla, bydlení a potravin. Co inflaci zbrzdilo v minulosti – a myslíte si, že Bidenova administrativa to dělá? Co byste navrhoval vy?

Guvernér DeSantis: Inflace je něco, o čem jsem mluvil před časem. A Bílý dům říkal, že to není skutečná inflace, že tohle se nestane. A nyní vidíme, že je skutečná. Trvá to už mnoho, mnoho měsíců. Letošní Den díkůvzdání byl nejdražším Dnem díkůvzdání, jaký jsme za poslední dobu zažili. Jen oproti loňskému roku se ceny pro rodiny v celé zemi zvýšily o více než 20 procent. A ze všech věcí, u kterých vidíte inflační tlaky, pravděpodobně žádná z nich lidi nesešněrovala tak moc jako tyto ceny benzínu, které rostou. Protože máme lidi, kteří dojíždějí do práce, máme rodiny, které mají závazky, a to prostě zasahuje do jejich rozpočtů.

Máme volná pracovní místa, máme spoustu nových pracovních míst, a to je skvělé. Tady na Floridě děláme, co můžeme. Ale pokud je v národní ekonomice taková inflace, i lidé, kteří vydělávají více a inflace převýší jejich dodatečné příjmy, pak vlastně ztrácejí. Proč by federální vláda chtěla uprostřed inflace tisknout další biliony dolarů navíc? Řekněte mi, jaký to má smysl. To nepomůže.

Takže Bidenova vláda se nejprve snažila popřít, že k inflaci dochází, pak tvrdila, že je přechodná a rychle se vyřeší, a nyní bezohledné federální výdaje a tisk peněz – za podpory Bidena – inflaci ještě zhoršují. Už ji více nemůže popírat, ale nevypadá to, že by měl plán, jak ji řešit.

Ačkoli státy samozřejmě nemohou kontrolovat objem peněz ani federální výdaje, máme na Floridě povinnost udělat, co je v našich silách, abychom se postavili těmto tlakům, které vidíme přicházet z Washingtonu. V lednu nás čeká rozsáhlá a důkladná agenda pro legislativní zasedání. Chceme snížit floridským motoristům a rodinám daň z benzínu v objemu jedné miliardy dolarů. A to bude něco, co přinese změnu. Je zřejmé, že to neodstraní veškerý nárůst cen související s inflací, protože ceny benzínu se kvůli politice Bidenovy administrativy velmi zvýšily, ale úleva, za kterou bojujeme, bude mít pro peněženky Floriďanů význam. A myslím, že se nám dostane velké podpory.

The Epoch Times: Pokud jde o předpověď na rok 2022, jaké vyhlídky bude mít podle vás ekonomika při pokračujících covidových opatřeních a očekáváte zavedení národních „očkovacích pasů“ nebo karantén pro neočkované jako v Rakousku?

Guvernér DeSantis: Na Floridě nemáme lockdowny, omezení ani covidová nařízení a vyloučili jsme tato opatření i do budoucna. Očkovací pasy jsou na Floridě nezákonné.

Florida bude i nadále motorem amerického růstu a majákem příležitostí pro pracovité lidi z celé země. Dokud však bude Bidenova administrativa prosazovat tuto nevědeckou, iracionální politiku, která ničí pracovní místa, nedočkáme se takového obnovení ekonomiky, jaké si Američané přejí a zaslouží. Kdyby to bylo jen na Bidenovi a Faucim, naše země by se stala státem biomedicínského dohledu. Americký ústavní rámec však naštěstí zajišťuje, že státy mají pravomoc individuální ochrany práv. Floriďané se nemusejí obávat očkovacích pasů omezujících jejich pohyb ani drakonických karantén a lockdownů.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!