Rodina ve volebních programech

Parlamentní volby máme za rohem. Je to jedna z mála příležitostí nás všech rozhodnout o prioritách vlády na další volební období. Rodina je mnoha stranami brána jako důležité politické téma, proto jsme se rozhodli podívat se detailněji na volebních programy stran. A co strany nabízí rodinám?

RODINA JAKO STŘEDOBOD ZDRAVÉ SPOLEČNOSTI

Nejde o prázdná slova. Stačí jen jeden příklad, a to jsou důchody.

Že je současné nastavení důchodů dlouhodobě neudržitelné, říkají všichni. Ale ne všichni mají odvahu toto téma zvednout. Starobní důchody jsou totiž největší položkou státního rozpočtu. Jen za rok 2021 je to 537 miliard Kč, tedy 30 % všech státních výdajů. 

Máme méně a méně dětí za situace, kdy je ve společnosti stále vyšší zastoupení lidí v důchodovém věku.

Za nás je nejlepší důchodová reforma prorodinná politika. Ať si každý žije, jak uzná za vhodné, ale pouze fungující rodiny s více dětmi jsou nejlepší důchodová reforma. Vychované dítě je nejlepší kapitál. Buď budeme mít více dětí nebo budeme muset déle pracovat. Nebo nebude udržitelné, aby náš systém byl natolik solidární a každý si budeme skutečně spořit. Jiná cesta neexistuje. I proto má stát mít dobrou prorodinnou politiku. Ne, aby lidi uplácel za děti. Je třeba, aby mít dítě nebyl hendikep a znevýhodnění. Vychované dítě je darem pro celou společnost a zárukou lepší budoucnosti. To si zaslouží ocenění. A více dětí je také odpovědí na to, jak výhledově udržet financovatelnost důchodového systému.

SOUČASNÝ STAV RODINNÉ POLITIKY

Česká republika, jak uvádí materiál IDEA CERGE-EI na základě dat uvedlo, že ČR investovala v roce 2018 3 % HDP do rodinné politiky. Z tohoto balíku peněz šla celá 1/3 jen na daňové úlevy pro rodiny. ČR vydává na daňové úlevy nejvíce ze zemí OECD. Naopak ve srovnání s výdaji  poskytující určitý servis je financování průměrné až podprůměrné (předškolní péče, atd.). 

Rodinná politika ve volebních programech, IDEA CERGE-EI, IDEA PRO VOLBY 2021, ZÁŘÍ 2021

Zásadním tématem, který je odbornou veřejností často zmiňováno, jen nedostatek částečných a flexibilních pracovních úvazků. a se zvyšujícím se věkem dětí narůstá intenzity i u žen-matek je požadavek po částečných a flexibilních pracovních úvazcích. Současný systém je často kritizován z několika důvodů.

  1. velký odliv žen v produktivním věku z trhu práce, které se věnují výchově dětí, mimo trh práce jsou dlouhou dobu, což dlouhodobě snižuje průměr mezd mezi muži a ženami.
  2. na zvýšení porodnosti existuje pouze jeden recept, a to větší podpora a dostupnost předškolní péče (viz Německo)
  3. nižší zaměstnanost žen s dětmi a nižší příjmy trestají ženy dlouhodobě nižšími důchody a nižší životní úrovní
Zaměstnanost žen a slaďování rodinného a pracovního života

Je velmi známé rčení Winstona Churchilla, že „nevěří statistikám, které si sám nezfalšuji.“ Je tomu tak trochu i se zaměstnaností žen. Ano, české ženy jsou na tom v reprodukčním věku poněkud hůře oproti jiným zemím EU, díky dlouhé rodičovské dovolené skutečně chybí na trhu práce. Ale pokud budeme pozorně sledovat ženy se staršími dětmi, tak v takovém případě jsou české ženy zaměstnané podstatně více než je evropský průměr.

Ve finále je ovšem podstatné, aby si každá rodina zvolila model, jaký ji vyhovuje. To mezi současnými „elitami“ je považováno za sprosté slovo. Posvátnou mantrou je zaměstnanost. Jako by výchova a péče o děti nebyla práce. Je nutné změnit toto uvažování. Péče o děti je velmi záslužná činnost a v případě více dětí je to práce na plný úvazek. I na ně musíme myslet, i když tyto rodiny nežijí podle šablon „elit“. Péče o děti musí být ze strany státu rozpoznána a oceněna. A to nás přivádí ke druhé otázce.

Mít více dětí nesmí systém trestat

Je bohužel v současnosti nešťastnou realitou, že pokud žena upřednostnila péči o své malé děti a měla dětí více, pak bude mít o to nižší důchod. To je věc, kterou je nepochybně třeba změnit. Rodiče, kteří přivedou na svět děti nesmí být za to trestáni. To je třeba zásadním způsobem změnit. Jeden návrh již byl načten v končícím volebním období skupinou poslanců KDU-ČSL, který zjednodušeně navrhoval plošné zvýšení důchodu o 500 Kč/měsíčně za každé vychované dítě. Existuje taktéž další přístup, který připravují na Slovensku. Dle navrhovaných plánů by mohl každý potomek zasílat malou část svých odvodů přímo vlastním rodičům na zvýšení jejich vlastních důchodu. Tento způsob považujeme za hodný následování. Je to cesta, jak se bránit atomizaci společnosti prostřednictvím sociální politiky státu.

Vyšší porodnost zajistí větší dostupnost předškolní péče. Opravdu?

Jestli mít či nemít děti není otázka politická, ale hodnotová. Ani sebelepší státem financovaná zařízení  pečující o batolata vyšší porodnost nezařídí. Ani jeden stát v EU není nad hranicí přirozené reprodukce (porodnost 2.1 na ženu). Bez ohledu na to, kolik je dostupné předškolní péče o děti.

Je poněkud zvrácené a výrazně neliberální hledat jediné správné řešení a to financovat z veřejných zdrojů. 

Považujeme za zásadní, aby reprezentanti státu pozorně sledovali přání svých vlastních občanů, kteří jsou svéprávní. Sami budou nejlépe vědět, co je pro ně nejvhodnější model. Rodiče jsou prvořadě zodpovědní za péči a výchovu svých vlastních dětí. Ti nejlépe ví, jakou životní strategii zvolit. Ty by měl stát respektovat. Bohužel na příkladu financování dětských skupin vidíme, že jsme čím dál tím více na cestě k řízené společnosti, kde je politickou reprezentací předem rozhodnuto, jaká jedna z variant je pro rodiny ta správná. Dětské skupiny budou ze státního rozpočtu podporovány. Rodiny pečující o své malé děti stejně finanče podporovány nebudou, i když jsme se o to snažili a snažit se budeme i nadále. Žádná z kandidujících stran toto téma nezvedla.

Stát, který rozhodoval o tom, co je pro váš rodinný život nejlepší, ten už tu byl.

SHRNUTÍ PROGRAMŮ POLITICKÝCH STRAN

Obecně o analýze

V této části se věnujeme návrhům jednotlivých politických stran a hnutí. Zaměřili jsme se na strany a hnutí, která v předvolebních průzkumech indikují šanci dostat se do Poslanecké sněmovny (při běžné odchylce +/- 3 %). Proto jsme posuzovali volební programy ANO, SPOLU, Piráty a Starostové, SPD, ČSSD, KSČM, Přísaha a Trikolora a Svobodní a Soukromníci (TSS).

Shoda na lepším financování péče o děti a daňových úlevách

V podstatě všechny strany se shodují na podpoře služeb pro rodiny s dětmi. SPOLU podporuje daňovou uznatelnost služeb pro rodinu a domácnost, avšak bez zmínky výše. ANO navazuje na slib premiéra, že z Národního programu obnovy se bude financovat masivní výstavba infrastruktura školek a dětských skupin. Piráti a Starostové chtějí zajistit větší dostupnost školek, dětských skupin a lesních školek. ČSSD jde ještě dál. Chce do roku 2024 garantovat nárok na bezplatné místo ve školce pro děti od dvou let věku. Přísaha chce taktéž kromě navyšování financování předškolní péče taktéž prodloužit provozní dobu školek. Výstavbu jeslí a mateřských škol podporuje KSČM. SPD obecně zdůrazňuje, že předškolní péče musí být dostupná z veřejných zdrojů po celé ČR.

Podporu flexibilních pracovních úvazků garantují v podstatě všichni. Koalice SPOLU zmiňuje výslovně daňové zvýhodnění krátkých úvazků, které cílí na daňové zvýhodnění druhého rodiče. Dále také daňové zvýhodnění navrátivší se matky do práce.

Rodičovský příspěvek a přídavky na děti

Hnutí ANO navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku ze současných 350 000 Kč na 400 000 Kč. SPOLU navrhuje, aby čerpat rodičovský příspěvek mohli i prarodiče. SPD navrhuje zvýšit porodné, stejně jako ČSSD. To navrhuje zvýšení ze současných 13 000 a 10 000 Kč na 15 000 Kč za každé ze tří prvních dětí, a to plošně. Piráti a Starostové přímo podporují opatření mířící na rodiny ohrožené příjmovou chudobou, tedy cílené přídavky na děti, ale detaily neuvádí.

Žhavé téma současnoti – bydlení

Jen SPOLU má ve svém programu výslovně propojeno téma rodiny a bydlení. Navrhuje maďarskou cestu, tedy zvýhodněné hypotéky na první bydlení se zapojením bonusu při splácení za každé narozené dítě. Toto opatření považujeme za velmi dobré, ačkoliv nemá detailní parametry.

Symboly jsou důležité aneb kdo řeší pojmy

Jen SPD a Trikolora má ve svých programech výslovně zmíněnou podporu ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. ČSSD a Piráti a Starostové mají ve svých programech naopak výslovně zmíněnu podporu stejnopohlavnímu manželství. SPOLU a SPD mají v programu přejmenování ministerstva práce. Obě uskupení usilují, aby název výslovně obsahoval taktéž rodinu.

Převzato od Aliance pro rodinu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!