Ratingové agentury tlačí firmy, aby aktivně podporovaly lesbické a homosexuální programy

Největší česká polostátní energetická firma ČEZ se připojila takzvanému programu diverzity a přihlásila se k aktivní podpoře témat týkajících se homosexuálů, lesbiček a transgenderů a to i na celospolečenské úrovni. Jak vyplývá z odpovědi manažera komunikace ČEZu tento krok pomůže společnosti zvýšit hodnocení u ratingových agentur a tím získat větší důvěru investorů a půjčky od bank.

„Už dávno neplatí, že investoři posuzují společnosti pouze na základě zhodnocení svých vkladů nebo výše vyplacené dividendy,“ uvádí manažer komunikace ČEZu pan Ladislav Kříž. „Čím dál tím větší váhu při rozhodování, kam investovat, komu půjčit, mají faktory, které se nedají změřit penězi. Stejně jako se na mezinárodní úrovni společnosti posuzují podle ustálených finančních ukazatelů, vznikají obdobně i kritéria nefinančního hodnocení.”

ČEZ se málo snažil…

Pan Kříž zder hovoří o takzvaném ESG. Což je zkratce anglických slov environmental, social, governance (životní prostředí, sociální prostředí, řízení společnosti).

Environmental, zahrnuje hlediska jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise. Social, posuzuje jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám, ve kterých podniká. Governance, má hodnotit kvalitu provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrolu, ochranu práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting.

Důvodem připojení ČEZu ke zmiňované agendě jsou tedy ratingové agentury, které údajně vyhodnotily, že Skupina ČEZ nevykazuje žádné aktivity na podporu homosexuálů a lesbiček a daly jí kvůli tomu horší hodnocení.

Přestože nemá toto hodnocení nic společného s energetikou ani schopností společnosti splácet finanční závazky, snížení ratingu reálně způsobí, že banky už nemusejí ČEZu půjčit peníze nebo půjčí za méně výhodných podmínek. „A bez půjček od bank se neobejdeme,” uvádí k tomu Ladislav Kříž z ČEZu.

Pan Kříž také uvedl, že se ČEZ se již v roce 2014 připojil k evropské Chartě diverzity, čímž dal najevo, že netoleruje žádnou formu diskriminace a ke všem zaměstnancům přistupuje spravedlivě. To však ratingovým agenturám již nepostačuje a údajně tedy tlačí na ČEZ, aby v této oblasti „vykazoval aktivitu“.

ČEZ tedy snížení hodnocení reálně přinutilo podniknout v tomto směru další iniciativu. Zvážíme-li situaci do důsledku, v podstatě se jedná o donucovací prvek ovlivňující finanční situaci společnosti, která je přinucena následovat určitou ideologii, pokud chce nadále dostávat bankovní půjčky, na kterých je závislá.

„Skupina ČEZ podepsala memorandum iniciativy Pride Business Forum, v němž se zavazuje zavádět principy LGBT+ diverzity a zároveň vytvářet přátelské a otevřené pracovní prostředí pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity,“ uvádí spol. ČEZ. (zdroj)

Všudypřítomný Walek

Zmiňované Pride Business Forum je jedním z politických LGBT+ projektů, které řídí Czeslaw Walek. Walek přitom působí také v čele kampaně prosazující legalizaci stejnopohlavního manželství a to včetně umožnění adopcí homosexuálním a lesbickým párům. Působí také v Radě vlády pro lidská práva jako jeden ze zástupců občanské a odborné veřejnosti (zdroj) a vystupuje v čele gay-lesbického průvodu Prague Pride. (zdroj). Působil také jako vrchní ředitel sekce pro lidská práva Úřadu vlády. 

Walek byl kritizován za to, že nejprve prohlašoval, že požaduje pouze zavedení registrovaného partnerství a nikoliv stejnopohlavního manželství a adopci dětí. O několik let později stanul v čele dalších politických iniciativ za změnu významu manželství a umožnění adopcí.

Ve spolupráci s Walkem řízeným Pride Business Forem zavádí ČEZ „první praktické kroky k posílení různorodosti a inkluzivního pracovního prostředí“, které zahrnují interní firemní úpravu práv registrovaných partnerů na úroveň manželských párů, uvádí ČEZ v prohlášení na svých stránkách.

Zmiňovaný termín LGBT+ vysvětluje ČEZ následovně. Zkratka „je tvořená z počátečních písmen slov: lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby. Plus na konci symbolizuje celé spektrum dalších sexuálních a genderových identit (například queer, intersex, pansexuální, asexuální, nebinární, genderové fluidní osoby a další)“ a všechny tyto sexuální „orientace a gendery“ bude nyní ČEZ podporovat, aby dostal od ratingových agentur lepší hodnocení.

Co nám hrozí…

Kritici politické LGBT+ lobby namítají, že tento druh aktivismu se snaží změnit společnost, nezahrnuje podporu tradičních vztahů mezi mužem a ženou a tradiční rodinu. Naopak jejich snahy často usilují o změnu definice manželství, rodiny a mezilidských vztahů a zanesení těchto nových, progresivních pohledů do zákonů a škol jednotlivých zemí.

Dalším předmětem širokých diskusí je adopce dětí homosexuálními páry a náhradní (surogátní) mateřství, kdy si homosexuální pár koupí vajíčko od dárkyně, nechá ho uměle oplodnit, za peníze odnosit vybranou ženou, a poté si jej osvojí jako vlastní dítě. Tato praxe již řadu let běží v USA, ale také v Evropě.

Nedávno popsal deník Seznam Zprávy policejní případ vyšetřování obchodu s novorozenci, který podle ní organizuje skupina kolem kliniky z Charkova. Jako základnu pro obchod vybrala Prahu. I proto, že v Česku jsou děravé zákony o náhradním mateřství. (zdroj)

Ohledně takzvaných „sexuálních menšin“ v české vládě vznikl Výbor pro sexuální menšiny, kterému za občanskou společnost předsedá Lucia Zachariášová z iniciativy Jsme fér – koalice za manželství (zdroj), mimo jiné také bývalá zaměstnankyně Odboru lidských práv Úřadu vlády. Výbor mimo jiné na stránkách vlády vydává brožuru „Homofobie v žákovských kolektivech – Doplňkový výukový materiál pro základní a střední školy“. (pdf)

Jak je to s těmi agenturami…

Mezi nejvýznamnější ratingové agentury patří Moody’s, Standard & Poor nebo Fitch. (zdroj) Metodiku provádění ratingového hodnocení jednotlivých agentur lze nalézt na jejich webových stránkách.

Screenshot webové stránky ratingové agentury Moody’s, která ve svém programu Pride „prosazuje pracovní prostředí, které respektuje, vítá a podporuje lesby, gaye, bisexuály a transsexuály“. (about.moodys.io)

Tyto ratingové agentury vydávají svá hodnocení zemí, bank a společností, a investoři tak díky jejich hodnocení „proklepnou“ jejich schopnost plnit finanční závazky. (zdroj)

Firmy s nejvyšším ratingem agentur budou mít od bank na půjčky nejnižší úrokové sazby. Důvěra investorů ve schopnost dlužníků plnit své platební závazky bude výrazně ovlivněna analýzami ratingových agentur. (zdroj)

Otázkou je, co se stane, když bude chtít ratingová agentura do svého hodnocení zahrnout také to, jak dobře plní hodnocený subjekt nějaké ideologické cíle? V dnešní době jsou takové cíle zahrnuty ve výše zmiňovaném hodnocení ESG a jak je vidět na příkladu ČEZu, jsou schopny vyvíjet na firmy účinný nátlak, aby aktivně podporovali učitou „agendu“.

Otázku, jak je možné, že tři největší ratingové společnosti mají tak obrovský vliv na vývoj světového hospodářství, zkoumá v článku ze září 2021 investiční stratég ČP INVEST pan Michal Valentík. (zdroj)

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!