Rada ČT rozcupovala aktivismus Nory Fridrichové

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 obdržela Aliance pro rodinu od předsedy Rady ČT, Karla Nováka, posouzení stížnosti na reportáž “Pro všechny“. Tu odvysílala ČT v pořadu 168 hodin dne 12. 6. 2022. Rada ČT dala zcela za pravdu Alianci pro rodinu a rozcupovala vysvětlení Nory Fridrichové, kterou Rada ČT obdržela jako stanovisko vedení ČT.

Aliance pro rodinu opírala svou stížnost zejména o to, že ačkoli jsou ve společnosti významně zastoupeny dva odlišné názorové proudy, z nichž jeden chce ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy a druhý přijetí tzv. stejnopohlavního manželství, zmíněná reportáž byla zpracována pouze jednostranně ve prospěch názorového proudu, který prosazuje uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Na obhajobu dramaturgie pořadu, který stoprocentně protežoval zastánce redefinice manželství se Nora Fridrichová vyjádřila tak, že daná reportáž neměla za cíl znovu a dokola popisovat známé postoje obou táborů. To je podle ní dnes už mediálním evergreenem: „vše zaznělo mnohokráte od uzákonění registrovaného partnerství v roce 2006.

Rada ČT takovou obhajobu zcela odmítla tvrzením, že: “není možné argumentovat tím, že postoje obou táborů jsou známé a jsou mediálním evergreenem, proto se reportáž nezabývala stanovisky odpůrců. Jednak při použití této logiky mohla reportáž stejně tak dobře mapovat pouze stanovisko odpůrců a nezabývat se argumenty příznivců. Ale hlavně, a to je to nejpodstatnější: takové zpracování se jeví zcela v rozporu s Kodexem ČT, konkrétně s článkem 5.1., který hovoří o tom, že: „(ČT) poskytuje divákům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů.“

Další nekompetentností ze strany ČT, kterou Rada ČT odhalila, bylo pozvání údajně nezávislého sociologa, Zdeňka Slobody, o němž už ČT zapomněla zmínit, že je zakladatelem, aktivistou a LGBT lobbistou za platformu PROUD. Rada ČT závěrem konstatovala, že pohled na svět, který část radních pokládá za konzervativní, nikoliv za ultrakonzervativní, jak Alianci pro rodinu označuje vyjádření ČT, je v euroamerickém kulturním okruhu legitimní součástí společenské diskuze. Jeho vytěsňování by Českou republiku posouvalo k režimům, které svobodnou diskuzi potlačují.

Celé vyjádření Rady ČT je k dispozici zde.

Převzato z alipro.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!