Putinovy mučící jámy

Není žádným tajemstvím, že vojáci nasazovaní do „speciální operace“ na Ukrajině musí často bojovat více silou vůle než vojenskou technikou. Bez ohledu na to předchází jejich nasazení do boje výcvik.

Za nejlepší vojenský výcvikový prostor v zemi je považován polygon Prudboj ve Volgogradské oblasti. Od podzimu roku 2022 slouží jako výcvikové středisko pro mobilizované brance a nyní se zde připravují na boj s ukrajinskou armádou také dobrovolníci. V červnu letošního roku navštívil Prudboj místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv, oblečený do vojenské uniformy a obklopený ochrankou a televizními kamerami. „Dávejte na sebe pozor!“ nabádal dobrovolníky, odjíždějící za několik dní na frontu.

Jak výcvik vojáků Putinovy armády vypadá, zjišťovaly nezávislý webový portál investigativní žurnalistiky Važnaja istorija a nezávislá investigativní organizace Conflict Intelligence Team (CIT). Vše zaznamenaly a včetně fotodokumentace veřejně zpřístupnili na svých webových portálech. Mimo jiné se z výpovědí respondentů – těch, kterým se podařilo z polygonu Prudboj prchnout – dozvěděli o existenci „mučících jam“ na území cvičiště. Co tedy čeká dobrovolníky na ruských cvičištích, než je odešlou do války? Jejich výpovědi jsou natolik otřesné, že se jim člověk, při vědomí, že žijeme v 21. století, zdráhá uvěřit.

Pro ilustraci uveďme následující příběh. Do Prudboje přijel, finančně motivován, letos v létě se skupinou dobrovolníků absolvovat výcvik také Sergej. (Jméno autora výpovědi je změněno.) „Když jsem viděl, jaká svinstva se tady dějí – výcvik byl jen takový, aby si mohli odškrtnout, že nějaký byl, vzali nám telefony a ty, kterým se to nelíbilo, strkali do jámy společně s alkoholiky a feťáky – rozhodl jsem se utéct.“ Vyprávěl Sergej zpravodajskému týmu CIT. Sergej se několikrát pokusil podat výpověď, aby mohl z výcvikového tábora Prudboj legálně odejít. Měl na to právo, jelikož výcvik nastoupil jako dobrovolník. Velení reagovalo výhružkami fyzickým násilím, že ho zbijí a „strčí do jámy“, bez jídla a vody.

Sergej vypověděl, že několik mužů z jeho výcvikové skupiny, většinou těch, kteří byli přistiženi při pití, mělo za sebou zkušenost kárného pobytu v jámě vykopané v zemi.

Jámy byly nahoře zajištěné tak, aby je nebylo možné bez asistence vedení tábora opustit: byly překryté kládami. „Lidé, kteří se odtamtud vrátili, už neprotestovali, všeho se báli,“ říká. Sergej řekl CIT a webovému portálu Važnyje istoriji, že na vlastní oči viděl dvě „jámy“. Jeho slova potvrzuje satelitní snímek místa pořízený na začátku srpna 2023. Jsou na něm patrné dvě hluboké jámy v zemi nedaleko výcvikového tábora. Na stejném místě, které označil Sergej. Na snímku jsou rovněž vidět cesty, které k jámám vedou od brány tábora. Vzhled a umístění „jam“ na satelitních snímcích potvrzuje Sergejovu výpověď.

Existence kárných jam vytváří v jednotkách pomyslnou disciplínu: každý rychle pochopí, že pokud odmítne bojovat nebo neuposlechne rozkaz velitele, bude tvrdě potrestán. Vzhledem k tomu, že válka pokračuje, budou se objevovat další a další „jámy“. „Na frontě je to jako v běžném zaměstnání: když přijde trest za přestupky, přestanete mít motivaci, své povinnosti budete plnit jen do té míry, abyste se vyhnuli trestu, nic víc. „Voják se jako první nepohrne do útoku, do útoku na nepřítele. Bude dělat jen to, co mu umožní vyhnout se tomu, aby skončil v jámě,“ míní analytici CIT. Zdá se tedy, že degradace ruské armády, což by mohlo být vnímáno jako dobrá zpráva, bude pokračovat.

Převzato z Pravého břehu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme