Průmyslová špionáž: Čína je „největší hrozbou“ pro „bezpečnost a prosperitu“ v Německu

Nová zpráva o ústavní ochraně je varováním pro podnikatele, akademickou obec a politiky před snahou Pekingu o získání moci. Neúprosně dokumentuje systematický přístup komunistické strany k odčerpávání know-how a technologií. Ne však bez vážných důsledků pro Německo.

Hrozba průmyslové a vědecké špionáže ze strany Komunistické strany Číny (KS Číny) je pro Německo větší než kdykoli předtím, varuje Spolkový úřad pro ochranu ústavy ve své nové zprávě z úterý 20. června.

Spolkový úřad ve své analýze rizik dochází k závěru, že Čína představuje největší hrozbu z hlediska průmyslové a vědecké špionáže kvůli svému „komplexnímu přístupu ke shromažďování informací“.

Odliv technologií a know-how

Podle jeho slov KS Číny již léta provozuje komplexní systém transferu technologií a know-how, který slouží k rozvoji civilního a vojenského sektoru. Pro svůj deklarovaný cíl stát se do roku 2049 „světovou velmocí přinejmenším na úrovni USA“ připravila celkem „289 hlavních plánů k dosažení vedoucího postavení na trhu a v oblasti technologií ve strategických odvětvích“, uvádí se ve zprávě.

Zvláštní pozornost je věnována „novým technologiím (EMT), jako jsou kvantové technologie, umělá inteligence, hypersonické technologie, sledovací technologie nebo biotechnologie, které jsou z vojenského hlediska stále důležitější“. Ale také poznatky o struktuře, výzbroji a výcviku Bundeswehru, jakož i o „moderních zbraňových technologiích německého obranného průmyslu“, pokračuje zpráva.

Čínské investice jako hrozba pro bezpečnost a prosperitu

Nová zpráva o ochraně ústavy dorazila do Berlína v době setkání premiéra Li Čchianga s Olafem Scholzem, který se den předtím sešel se zástupci podnikatelské sféry. Kromě špionážních aktivit jsou však německo-čínské obchodní vztahy spojeny také s riziky pro německou bezpečnost a prosperitu, varuje agentura.

Podle zprávy se v uplynulém roce zvýšil počet nákupů v německých podnicích. Umožňuje KS legální přístup k „technologiím, know-how nebo duševnímu vlastnictví“ a je „branou k politickému ovlivňování, špionáži a sabotáži“. Zejména přímé investice do citlivých technologií nebo kritické infrastruktury představují „riziko pro veřejnou bezpečnost v Německu“ a prosperitu obyvatelstva.

Odliv know-how ohrožuje „konkurenceschopnost Německa jako průmyslového a technologického místa“ a zákony tržního hospodářství. Kromě toho zpráva varuje před „ztrátami prosperity, riziky pro demokracii, sociální soudržnost a nezávislost Německa“.

Politický vliv a tlak

Zpráva zároveň poukazuje na to, že KS Číny vyvíjí masivní tlak na politiky, podniky a vědecké ústavy, jakmile kritizují politiku KS Číny. Jako odstrašující prostředek by KS Číny například „veřejně účinně“ sankcionovala nebo bojkotovala společnosti se sídlem v Číně.

Pro ambice KS Číny je však důležité „benevolentní prostředí v zahraničí“. Za tímto účelem se čínská strana snaží získat pro své záměry dobře propojené německé (aktivní i bývalé) politiky jako „lobbisty“. KS Číny je vynikající v poskytování pobídek lidem z akademické a podnikatelské sféry k získávání informací. Do hry vstupují programy spolupráce a programy pro talenty.

Tímto způsobem se státu daří získávat poznatky „bez použití klasických zpravodajských prostředků a metod“, pokračuje zpráva. V oblasti vzdělávání a výzkumu hrozí, že formáty spolupráce, jako jsou Konfuciovy instituty, podkopou akademickou svobodu. KS Číny zároveň tyto instituty instrumentalizuje k šíření své ideologie a „bezchybného obrazu Číny“.

Špionážní činnost v čínské diaspoře

Zahraniční policejní stanice Pekingu se v poslední době dostaly na titulní stránky novin. Úřad na ochranu ústavy potvrzuje, že se jedná o „nelegitimní paralelní struktury“, které „Čína může využívat ke špehování a ovlivňování čínské diaspory v Německu“. V Německu je vedou „čínští emigranti loajální k linii – někteří z nich s německým občanstvím“, a nikoliv policisté, uvádí se ve zprávě.

„Jejich úkoly zahrnují pomoc při vyřizování různých policejních a úředních záležitostí (např. sňatky, registrace, občanskoprávní záležitosti), ale také shromažďování informací o členech diaspory nebo o názorech a šíření ideologických směrnic KS Číny v diaspoře,“

– uvádí se ve zprávě

Kromě toho čínské zpravodajské služby využívají ke sběru informací čínské zahraniční zpravodaje v Německu, „kteří jsou úzce propojeni s čínským velvyslanectvím v Berlíně a zabývají se především skimmingem otevřených rozhovorů“. Zároveň Peking využívá „síť jejich kontaktů a dosah článků, které píší, k šíření narativů KS Číny v Německu pro pozitivní obraz Číny“.

Překlad původního textu: G. K.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!