Progresivní šílenství samo nepřestane

Po posledním rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu stoupá tlak na zrušení různých oddělení na podporu diverzity a inkluze. A klimatická aliance finančních firem ztrácí členy poté, co jí státní zástupci několika amerických států upozornili na porušování zákona.

Co se událo za poslední měsíc na progresivním bojišti. Kompletní zdrojová informace na konci článku.

(1) Ředitelé pro diverzitu pod tlakem

Americký Nejvyšší soud v červnu rozhodl, že přijímání na vysoké školy podle rasy je v rozporu s Ústavou. Tím dal najevo, že rasová diskriminace na jakoukoli stranu je protiústavní.

Senátor Tom Cotton zaslal obratem dopis padesáti velkým právním firmám, ve kterém je upozorňuje na fakt, že oddělení diverzity ve firmách jejích klientů jsou v rozporu se zákonem. Dále je žádá, aby na to své klienty upozornily a uchovaly veškerou dokumentaci pro následná šetření.

Není sám. Státní zástupci 13 republikánských států zaslali obdobný dopis ředitelům největších amerických firem, ve kterém připomínají, že firmy mají povinnost vyhnout se diskriminaci na základě rasy, ať už se děje pod hlavičkou diverzity a inkluze nebo jakkoli jinak.

V dopise uvádějí řadu příkladů rasové diskriminace, která je inverzí praktik minulosti. Jedná se o rasové kvóty v rámci firem nebo například požadavky společnosti Microsoft, aby jí klíčoví dodavatelé předkládali zprávy o iniciativách pro zvýšení diverzity a inkluze. Microsoft také stanovil minimální podíl finančních transakcí, které musí proběhnout přes banky vlastněné černými majiteli, a další podobné limity.

Pozn. redakce: Zprávy o iniciativách na zvýšení diverzity jsou něco jako dřívější hlášení firem o tom, jak se vyrovnaly se závěry x-tého sjezdu strany. Každý, kdo je psal, a každý, kdo je četl a musel se tvářit, že to jako k něčemu je, podléhal postupnému rozkladu osobnosti. Pomalému, ale o to neodvratnějšímu.

(2) Klimatická aliance ztrácí členy

Klimatická aliance „Net-Zero Insurance Alliance” neboli NZIA je organizovaná pod hlavičkou OSN a sdružuje finanční instituce s cílem prosazovat uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Aliance se dostala pod tlak poté, co státní zástupci 23 amerických států zaslali dopis členům aliance, ve kterém je varovali před porušováním zákona zaváděním různých ESG neboli „Environmental Social Governance” požadavků. Finanční instituce, které jsou členy aliance, tlačily na své firemní klienty, aby upřednostňovali ESG kriteria a investovali do uhlíkové neutrality.

Více než polovina členů aliance se již rozhodla svoje členství ukončit, mezi jinými francouzská pojišťovna AXA, německá Allianz nebo Tokio Marine. Klimatická aliance NZIA následně zrušila veškeré požadavky na stanovení emisních cílů pro své členy.

Pozn. redakce: Zisk je odjakživa nejlepším demokratickým ukazatelem toho, co lidé chtějí nebo co považují za důležité. Jinak by si danou věc totiž nekupovali. Proto zisková firma koná nejlepší veřejnou službu, tedy za předpokladu férového konkurenčního prostředí.

Zavádění ESG kritérií do rozhodování firem je lstivým útokem na demokracii za pomoci nikým nevolených organizací nebo úředníků. Příklad zde nebo zde. Aneb když to neschválí parlament, prosadíme si to jinak. Případová studie zde a historie jednoho malého vítězství zde.

(3) Firmy omezily prezentace svých sociálních aktivit

Podle Wall Street Journal omezily veřejně obchodovatelné firmy v posledním kvartále dramaticky zmínky o různých sociálních a environmentálních iniciativách během prezentací pro investory. Jedná se o obrácení trendu posledních let, který je výsledkem tlaku některých investorů a konzervativních skupin.

Pozn. redakce: Přípravou barevných zpráv na drahém papíře, ve kterých se opakují stále stejné fráze, se už zabývá nekonečně firem, které si účtují nemalé peníze. To platí i pro Českou republiku. Naúčtované peníze, jak říká první ekonomický zákon, nakonec vždy zaplatí běžný občan.

Pokud zní výše uvedená věta příliš sarkasticky, zde citát z jedné podobné zprávy pro samostatné posouzení: „Aktivně se podílíme na odpovědném podnikání, abychom zanechali pozitivní odkaz pro budoucí generace a spojili hospodářský úspěch s udržitelností.”

Po desátém přečtení takové věty s vážnou tváří se dostaví první, sotva znatelný náznak rozpadu osobnosti.

(4) Lékaři se sdružili na ochranu dětí

Jedním ze základních bodů Hippokratovy přísahy je rčení „Primum non nocere”, tedy především neškodit.

Celý text Hippokratovy přísahy vztahující se k této zásadě zní: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě nebo co by nebylo správné.”

V Americe vznikla lékařská organizace s názvem odvozeným z Hippokratovy přísahy: „Do No Harm.” Jejím cílem je bojovat proti progresivním idejím a lékařům ve zdravotnictví. Mezi hlavními body svého snažení uvádí boj proti genderové terapii na dětech.

„To není o dospělých, kteří mohou žít své životy, jak chtějí. To je o záchraně dětí před zákroky, které navždy změní jejich životy.”

Organizace stojí za legislativními iniciativami v řadě amerických států, jejichž cílem je bránit transgender průmyslu, který například předepisuje hormonální léčbu po jednom vyšetření, v poškozování dětí.

Pozn. redakce: Karel Čapek, Matka: „Co říkáš? Děti? Děti! Malé, usmrkané děti!” Strhne ze stěny pušku a podává ji oběma rukama Tonimu: Jdi!” Opona

Převzato ze syrzdarma.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!

Zdroje:

(1) Dopis 1 a Dopis 2

(2) Klimatická aliance

(3) Wall Street Journal

(4) Do No Harm