Proč se z dívek stávají chlapci

Abigail Shrier je komentátorkou prestižního amerického deníku Wall Street Journal (a o něco pravicovějšího The Federalist), matkou tří dětí a autorkou knihy Nevratné poškození (Irreversible damage), kterou po jistých peripetiích stále prodává i Amazon. Její knihu zařadili mezi nejlepší knihy roku 2020 Timesy nebo The Economist.

To ji, samozřejmě, neuchránilo před útoky aktivistů, ale před totálním zrušením nejspíše ano. Korporátní prodejce Target knihu na jeden den stáhl, ale druhý den ji zase zpřístupnil k nákupu. Amazon zastavil propagační kampaň zrovna v době kolem jejího vydání, ale prodává ji.

V dubnu 2021 byla spuštěna petice za stažení dvou výtisků knihy z veřejné knihovny v Halifaxu. Knihovna to odmítla s odkazem na intelektuální svobodu a s tím, že odstranění by představovalo cenzuru. Poté, co knihovna odmítla knihu odstranit, organizace Halifax Pride pořádající mj. zdejší pochody LGBT s knihovnou přerušila spolupráci.

Co se v knize píše, Shrierová shrnula v krátkém, pětiminutovém vystoupení pro konzervativní platformu PragerU.

Ve zkratce jde o to, že ačkoliv transsexualita existuje a některým skutečným transsexuálům může změna pohlaví jako kompenzační opatření pomoci, jde o vzácný stav, který více postihuje chlapce.

Tisíciprocentní nárůst v transidentifikaci zejména u dívek v průběhu několika málo let je pak podle Shrierové hlavně dílem toho, jak je zobrazována v masové kultuře a ve školách.

Jedná se o popis americké reality, je však otázkou, zda nemáme spíš zpoždění, než by se nám tento fenomén zcela vyhnul.

„PROČ SE Z DÍVEK STÁVAJÍ CHLAPCI

Pohybujete-li se dnes mezi středoškolačkami a vysokoškolačkami – nebo pokud jimi sami jste – nebude překvapením, pokud znáte někoho, kdo se označuje jako transgender.

Nejnovější statistiky uvádějí, že 2 % amerických středoškoláků se dnes označují za transgender – a drtivá většina z nich jsou dospívající dívky. Jen mezi lety 2016 a 2017 se počet žen, které v Americe požádaly o chirurgickou změnu pohlaví, zčtyřnásobil.

Pokud jste však absolvovali střední školu před více než deseti lety, bylo nepravděpodobné, že byste znali někoho, kdo je transgender, protože podle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch trpí tímto stavem zhruba 1 z 10 000 lidí, tedy 0,01 % populace.

Téměř žádný z těchto případů se také netýkal dospívajících dívek. Ve skutečnosti před rokem 2012 neexistovala žádná vědecká ani lékařská literatura pojednávající o dospívajících dívkách, které najednou chtěly změnit pohlaví, aniž by takové symptomy projevovaly celý život.

To neznamená, že jsme o transgender jedincích nevěděli. Genderová dysforie – závažný nesoulad s vlastním biologickým pohlavím – se studuje již téměř sto let. Obvykle se jednalo o chlapce, kteří ji začali pociťovat mezi druhým a čtvrtým rokem života a tvrdošíjně a vytrvale všem kolem sebe tvrdili, že jsou ve skutečnosti dívky.

Když jev, který postihuje jednu polovinu populace – chlapce -, náhle začne postihovat druhou polovinu populace – dívky, a když se věk jeho nástupu posune z předškolního věku do období dospívání, děje se něco významného.

V roce 2016 začala výzkumnice veřejného zdraví z Brownovy univerzity Lisa Littmanová studovat náhlý nárůst transidentifikace dospívajících dívek. Došla k závěru, že na tomto fenoménu trans dospívajících má velký podíl vliv vrstevníků a sociálních médií.

Koneckonců na základě zpráv rodičů se u žádné z těchto dívek neprojevovaly příznaky genderové dysforie ve věku, kdy se obvykle poprvé projevují: v raném dětství.

Na YouTube, Redditu, Tumblru, TikToku a Instagramu se objevují populární influenceři – dnešní verze hollywoodských hvězd -, kteří trvají na tom, že pokud se ve svém těle necítíte dobře, jste pravděpodobně trans. Mnozí z nich slibují, že když začnete užívat testosteron, všechny vaše problémy zmizí.

Existuje řada důvodů se domnívat, že tyto dívky zažívají skutečnou psychickou bolest – míra úzkosti, deprese a případů sebepoškozování je v této generaci rekordní. Rychlá náprava se stává velmi lákavou. Takže stačí málo – video na YouTube, podnět od kamarádky – a problémová dívka uvěří představě, že změna pohlaví je řešením.

Bohužel těmto dívkám, které netrpí skutečnou genderovou dysforií, změna pohlaví málokdy přináší úlevu. A je katastrofální chybou, že psychologové, pedagogové a zdravotnická zařízení tyto dospívající popohánějí k „řešení“, které jim téměř jistě spíše uškodí, než aby je uzdravilo. Protože o tom není sporu: zbytečná lékařská změna pohlaví způsobuje nevratné škody – vysoké riziko neplodnosti, sexuální dysfunkce a vytvoření celoživotního pacienta.

Tragické je, že jsme dětem až příliš usnadnili tuto cestu – dlouho předtím, než jsou psychicky nebo emocionálně připraveny učinit takové rozhodnutí, které jim změní život. Testosteron si dnešní dospívající snadno opatří. V Oregonu může patnáctiletá dívka přijít na genderovou kliniku – ano, genderové kliniky jsou dnes po celé zemi – a ještě týž den odejít s předpisem na testosteron bez souhlasu rodičů. Šestnáctileté dívky mohou podstoupit dvojitou mastektomii – odstranění obou prsů – dokonce bez potvrzení od terapeuta.

Je předvídatelné, že ukvapená změna pohlaví – nezapomeňte, že mluvíme o teenagerech – později vede k velké lítosti. Na YouTube se téměř každý týden objevují svědectví dospívajících, kteří přiznávají, že udělali strašnou chybu, a varují ostatní, aby neudělali stejnou.

Jak tedy ochránit svou dceru, aby se nenechala vtáhnout do tohoto nebezpečného a stále rostoucího trendu?

Za prvé, snažte se omezit vliv sociálních médií na ně, jak to jen jde. Několik studií potvrdilo souvislost alarmující míry úzkosti a deprese s trestuhodnou zkušeností mladých dívek na sociálních sítích – místě, kde se často cítí smutné, neatraktivní a osamělé.

Za druhé, postavte se proti výuce genderové ideologie ve škole vašich dětí. V Kalifornii začíná výuka o genderové identitě už v mateřské škole a pokračuje na střední škole. Během těchto hodin se dětem tvrdí, že genderová identita je zcela nezávislá na jejich fyzickém pohlaví a je něčím, co mohou znát pouze ony samy. Školy mohou a měly by trvat na tom, aby se s každým dítětem zacházelo s respektem, aniž by zasévaly genderový zmatek do celé populace žáků.

Zatřetí, a to je nejdůležitější, nezapomeňte, že teenager je stále jen teenager. Nemusíte souhlasit s každou proklamací identity, se kterou vaše dcera přijde. Poznání její identity se bude vyvíjet v průběhu času. Do té doby to nejlaskavější, co můžete udělat, je být ve vztahu tou dospělou.“

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!