Proč se nepřipojit k honu na Orbána

Jistě jste to slyšeli. V Maďarsku budou moct občané udávat LGBT lidi. Hrůza! Jenže nic nebývá tak horké, jak se zdá…

Já se ale k honu na “čarodějnici“ Orbána kvůli jeho „udavačskému“ zákonu nepřipojím. Kulantně řečeno, například z biblických důvodů, konkrétně Evangelium podle Matouše 7:3-5

  • Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
  • Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
  • Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
  • Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
  • Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
  • Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

A vůbec, co vlastně ten hrozivě znějící “udavačský“ zákon přesně říká? Vždyť jen ustanovuje systém, skrz nějž mohou občané nahlašovat:

  • zpochybňování zločinů nacismu a komunismu
  • urážky státních symbolů (vlajka, hymna, svatoštěpánská koruna)
  • zpochybňování manželství jako svazku muže a ženy

Nutno podoktnout, že pouze první dvě věci jsou v maďarském právu trestné. Ačkoliv je institut manželství v ústavě zakotven jako svazek muže a ženy, jeho popírání ani po novele žádný zákon nezakazuje a nestanovuje za to ani žádnou sankci (zde).

A teď si to maďarské pošlapání svobody projevu porovnejme se svobodou projevu v jiných zemích.

Německo
V Německu mají trestný čin Volksverhetzung, tedy podněcování k nenávisti vůči rasové, etnické nebo náboženské skupině. Netýká se to jen podněcování k násilí, stačí pomluvy či hrubé zlehčování.

Sazba: 3 měsíce až 5 let v base (zde)

Nizozemsko
V Nizozemsku je trestné už jen samotné zveřejnění zprávy, která by mohla být urážlivá pro lidi určité rasy, víry či orientace.

Sazba: pokuta nebo až 6 měsíců v base (zde)

Španělsko
I zde kromě obvyklé propagace násilí či diskriminace mluví trestní řád o snižování důstojnosti vybraných skupin podle rasy, pohlaví, orientace. Navíc oproti jiným zemím zde najdeme explicitně uvedený pojem anticikanismus.

Sazba: 6 měsíců až 2 roky (zde)

Skutečné zlo přichází odjinud

Zveličování vlastní agendy a bagatelizace problémů jinde, je standardní metodou progleft aktivistů na celém světě. Právě z tohoto důvodu bylo pár qanonistů v Kapitolu představováno jako zásadní ohrožení demokracie, zatímco hrubé násilí ze strany zfanatizovaných černochů bylo označovány jako „mostly peaceful protests“.

Dále je nutné si uvědomit, že zatímco Maďarsko je se svým “udavačským“ zákonem v Evropě něco jako kůl v plotě, tak boj proti hatespeech je naopak poměrně oblíbenou disciplínou v celé EU. Ta by jej navíc nejradši kriminalizovala na celém kontinentu.

Ostatně i Istanbulská úmluva, jejíž ratifikace nad námi stále visí jako Damoklův meč, obsahuje články, v nichž jsou dokonce i verbální projevy, vtipy, gesta či výrazy obličeje považovány za „závažnou formu násilí“, kterou je nutno důsledně trestat.

Kde (opravdu) číhá nebezpečí

Nechci, aby zpochybňování manželství bylo trestné, ale zároveň považuji mediální lynč Orbána za typické odklánění veřejné pozornosti od skutečného ohrožení svobody projevu, které k nám přichází z úplně jiné strany.

Převzato z autorova twitteru

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme