Proč Rusové milují Stalina?

Úsilí o prohlášení Stalina za světce dosahuje v Rusku vrcholu, píše Aleksandr Tsipko v Moskevském Komsomolci.

Podle současného průzkumu v Rusku 50% dotazovaných obdivuje Stalina jako vůdce SSSR. Pro-Stalinští blogeři požadují, aby byl Stalin pravoslavnou církví oficiálně prohlášen za svatého podobně jako car Mikuláš II.

To vzbuzuje několik znepokojivých otázek. Proč lidé v dnešním Rusku neodmítají nelidskou podstatu Stalinského režimu, která byla odhalena už v šedesátých letech?

Vypadá to, že tehdejší lidé měli více soucitu ke Stalinovým obětem, než dnešní Rusové, kteří obdivují Stalina jako silného státníka. Sakralizace Stalina by ovšem nevedla jen k ospravedlnění jeho teroru, ale především k oslavě smrti samotné. Jak jinak vysvětlit slova Ortodoxního kněze, který s povolením církve posvětil nově odhalenou sochu Stalina ve městě Velké Luki.

Když byl dotazován, jak může žehnat Stalinovi, který nechal popravit tisíce ortodoxních kněžích a zničit tisíce kostelů, tak kněz odpověděl: „Ano, Stalin zabíjel. Ale díky němu teď máme tolik mučedníků, ke kterým se můžeme obracet.“

Přeložil Vláďa Krupa
Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!