Proč jsem zažaloval Manipulátory

Před několika měsíci jsem zažaloval server Manipulátoři. Nepsal bych o tom, kdyby šlo pouze o můj soukromý spor. Nemám zájem mstít se někomu za zpackanou práci. A že bych se nějak rád soudil, to už vůbec ne. 

Jenže Manipulátoři se veřejně přihlásili k odbornosti vyvracení dezinformací a rádi označují jiné za lháře. Stalo se tak i mně. Dodnes nevím proč.

Co se stalo

Před nějakou dobou jsem se účastnil Salónu Echa na téma genderu . V rozhovoru se mimo jiné objevila následující pasáž:

K čemu konkrétně taková výchova může vést? Že se dětem ve 12 letech bude říkat, že si mohou změnit pohlaví?

Kříž: Ve Španělsku jsou učebnice pro nižší stupeň základní školy, kde mají nakreslené holčičky s penisem a chlapečky s vaginou. Dokonce byla taková reklama na autobuse.

Reakce přišla rychle. Byl jsem vykreslen jako lhář, manipulátor a zélót:

Taková informace vypadá dosti děsivě. Podařilo se ovšem najít zdroj. Zjevně jím pro pana Kříže byl americký web Breitbart, který 12. ledna 2017 převzal zprávu z anglickojazyčné verze španělského listu El País z předchozího dne. Článek informoval o akci baskického sdružení rodičů transgender dětí „Chrysallis Euskal Herria,“ které díky daru utajeného amerického obchodníka (28 000 €) spustilo kampaň se 150 plakáty ve velkých městech v Baskicku a Navařře. Hlavní motivací tohoto sdružení byla výrazně vyšší sebevražednost transgender dospělých, která údajně činí 41 % oproti 1,6 % u běžné populace. (Breitbart text zkrátil a zmínku o sebevraždách vynechal.)  

Jak se nesporně ukázalo, JUDr. Kříž ve svatém náboženském zápalu proti Istanbulské úmluvě manipuluje, ba dalo by se konstatovat, i že lže, aby dodal váhu svým argumentům. Jako by nestačilo, že probošt Piťha sdílí konspirační teorie o manifestu homosexualismu.

Argument pana Kříže nakonec velmi připomíná prastarý vtip o Rádiu Jerevan: „Dobrý den, je pravda, že soudruh Chabridze vyhrál v Tbilisi v loterii auto?“ Odpověď: „Ano, je to pravda, ale nebyl to soudruh Chabridze, ale soudruh Volkov, nebylo to v Tbilisi, ale v Leningradě, nebylo to auto, ale kolo a nevyhrál je, ale ukradli mu ho.

Ať jsem četl, jak jsem četl, nepochopil jsem, v čem přesně manipulace spočívala. Oč méně argumentů, o to více silných výrazů.

Když jsem se ohradil, měli potřebu téma znovu rozvést a napsali:

Přitom minimálně první část daného citátu rozhodně není pravda. Ve Španělsku nikdy žádná taková učebnice neexistovala a neexistuje. […]   Jednalo se tedy o plakáty na jednu malou konkrétní propagační akci, rozhodně však ne o učebnice pro celé ŠpanělskoPrvní část citátu je tedy holým výmyslem. A takto právě vzniká nejvíce hoaxů. Že někdo dezinterpretuje nějaký malý lokální čin a udělá z něj monstrózní skandál. […] Web Manipulátoři.cz bude dál rozkrývat pravdu a výhrůžek se rozhodně nebojíme. Stojíme si za tím, co píšeme. Faktem je, že pravda zůstane pravdou a lež lží, jakkoliv ji budeme zkrášlovat. A ani stokrát opakovaná lež se nestává pravdou.

Ještě i po dvou letech si na mě vzpomněli, v článku, který se mnou nijak nesouvisel. A to byla poslední kapka.

Tak a teď – mají pravdu?

Žádná taková učebnice neexistuje a neexistovala

Tvrzení o neexistenci učebnice je nejen silné (“nikdy žádná”!), ale hlavně odvážné a hloupé. Odvážné proto, že podat negativní důkaz čehokoliv je docela komplikovaná disciplína (a dokazovat má, kdo tvrdí, že jsem lhář), a hloupé proto, že ty učebnice zkrátka existují, jen o nich investigativci z Manipulátorů neslyšeli. Možná proto, že neumí španělsky, nevím.

Jedním z příkladů je učební materiál Mayor, A: Chicas y chicos. Identidad y cuerpo. Chrysallis Euskal Herria, 2016 (název v překladu: „Chlapci a dívky. Identita a tělo“). 

Obsahuje mimo jiné následující vyobrazení…

… která doprovází následujícím textem:

Jsou dívky s vaginou a dívky s penisem. Jsou chlapci s vaginou a chlapci s penisem.

Nebo na jiném místě:

Většina dívek má vaginu a některé dívky mají penis. Většina chlapců má penis a někteří chlapci mají vaginu.

Tento učební materiál přitom není pouze doporučován oficiálními institucemi Španělska – Aragonské centrum prostředků pro inkluzivní vzdělávání (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva) zřízené ministerstvem školství, kultury a sportu regionu Aragon –, ale také o něm hned v roce 2016 informovala média. Například Huffington Post nebo deník ABC.

Dalším příkladem je učební pomůcka „Somos como somos“ („Jsme, jací jsme“) určená dokonce pro výuku na mateřské škole. Stáhnout si ji můžete například z webu madridské univerzity Complutense.

Učebnice obsahuje na straně 31 vystřihovánku umožňující volně kombinovat na bezpohlavní postavičce různé primární a sekundární pohlavní znaky  – např. penis a ženská ňadra.

 

Strana 32 obsahující pokyny pro vyučující uvádí, že tato výuková aktivita vyústí v analýzu odlišnosti mužského a ženského těla „aniž by se stavěla do protikladu (chlapec má penis a dívka nikoliv – tak tomu ovšem vždy není, když jsou chlapci s vaginou a dívky s penisem, jako v případě transsexuálních dětí …)“. Děti je prý třeba vést k tomu, že žádné z těchto uspořádání není hodnotnější než jiné.

Pokyny pro vyučující dále uvádějí, že sexuální orgány nemají být analyzovány jako něco binárního, ale jako kontinuální forma.

Přímo k vystřihovánce pak pokyny vyzývají, aby vyučující s dětmi různě obměňovali pohlavní orgány a navrhovali jim „ženy s penisem a muže s vaginou“.

Mluvíme o mateřské škole. Učební pomůcka je doporučována španělskou vládou, konkrétně ministerstvem zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti. Činí tak v publikaci „Abrazar la diversidad: propuesta para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico“ („Obejmout rozdílnost: návrhy pro vzdělávání osvobozené od homofobního a transfobního obtěžování“) na str. 80, kde doporučuje využití materiálu v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.

Tyto dva příklady dostatečně dokazují, že se Manipulátoři se svým „nikdy žádná“ mýlí. Anebo manipulují?

 

 

„Podařilo se nám ovšem najít zdroj“

No, nepodařilo. Jak mohou Manipulátoři tvrdit, že ví, odkud jsem čerpal, když sami tvrdí, že Breitbart převzal zprávu z El País. Myslí si, že neumím číst El País? Anebo BBC? A další periodika, viz odkazy výše.

Možná, že u Manipulátorů umí jen anglicky, ale za to nemohu. Já čerpal z textů psaných španělsky, protože informace se týkají Španělska.

Mimochodem web Breitbart jsem nikdy nenavštívil. Ani nyní při přípravě tohoto postu. To abych u soudu mohl s klidným svědomím vypovědět, že jsem ten web nikdy neviděl.

Jak je to s tím autobusem?

Jestli jsem v něčem udělal chybu, tak v tom, že jsem zaměnil autobus za autobusovou zastávku. Reklama zobrazující chlapce s vaginou a dívky s penisem byla na autobusových zastávkách. To ovšem potvrdili i Manipulátoři, sami kresbu z reklamy použili jako titulní foto svého článku.

 

Mimochodem, reklama je doprovázena textem “Jsou dívky s penisem a chlapci s vaginou.”

V jednom z textů uvádějí:

A takto právě vzniká nejvíce hoaxů. Že někdo dezinterpretuje nějaký malý lokální čin a udělá z něj monstrózní skandál.

Já ovšem z ničeho monstrózní skandál neudělal, pouze jsem informoval o tom, že existují nějaké učebnice a že proběhla jakási reklama (byť ne na autobuse, ale na autobusové zastávce).

A ten autobus? Španělská iniciativa HazteOir pořídila autobus, který polepila jednoduchými obrázky a nápisem

Chlapci mají penis. Dívky mají vaginu. Nenechte se zmást. Pokud ses narodil jako muž, jsi muž. Pokud jsi žena, budeš jí i nadále.

 

Mimochodem, autobus byl v Madridu úředně znehybněn. Městské radě se jevil jako nenávistný. Z hlediska svobody slova jistě pozoruhodné.

Další osud autobusu je již jiné téma, ale jedna drobnost stojí za povšimnutí. BBC jeho provozovatele – organizaci HazteOir – označila za “katolickou skupinu”. Naši Manipulátoři, kteří o kauze ani organizaci zjevně nic neví, napsali toto:

Jediné, co bylo na (jediném) autobuse, byla kontrakampaň ultrakatolické baskické organizace HazteOir.

Organizace tedy už není katolická, ale ultrakatolická. To asi v zájmu boje proti manipulacím. A mimochodem, HazteOir není baskická organizace; v Baskicku pouze probíhala reklamní kampaň skupiny Chrysallis Euskal Herria, vydavatele té učebnice, která neexistuje.

Svaté nadšení

Tak nevím, kdo co říkal nebo psal ve svatém náboženském zápalu.

Žalobu proti Manipulátorům jsem dlouho nepodával. Jejich útok mě nejdřív nadzvedl ze židle, ale pak jsem nad ním mávl rukou. Sám svým klientům souzení většinou rozmlouvám.

Ale když po dvou letech téma vytáhli znovu a měli potřebu o mně opět psát, že jsem lhář, trpělivost mi došla. Zvolil jsem civilní žalobu na ochranu osobnosti.

Vy moji milí malí Manipulátoři, necítím vůči vám žádnou zášť. Je škoda, že jste nereagovali na nabídky osobního setkání. Takhle se setkáme až u soudu a budeme si tam prohlížet neexistující obrázky dívek s pindíkem. Možná mi tam ukážete, co je to ten Breitbart – a já vám na oplátku předvedu, že na internetu existují i jiné weby.

Převzato z pravovdesti.substack.com

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!