Proč je Bůh On

Mnoho lidí kritizuje Bibli mimo jiné za to, že přisuzuje Bohu mužské rysy. Nejvýraznějším příkladem je, že pro Boha používá mužský jmenný rod. Proč to Bible dělá? Inu, tady je odpověď: Protože účelem Bible je činit svět vlídnější, spravedlivější a méně násilný. Pokud tyto cíle sdílíte – a já myslím, že ano – potom budete muset souhlasit s tím, že Bible se rozhodla správně.

Než začnu s vysvětlováním, musím přidat jedno zřejmé upozornění: Bůh z Bible není mužem ani ženou. Bůh přesahuje pohlaví. Zamýšlím se tady nad tím, proč Bible přisuzuje Bohu mužské rysy.

Pokud jde o jmenný rod, Bible si mohla vybrat ze tří možností: on, ona, nebo ono. Ono můžeme ihned vyloučit. Starý zákon je psán v hebrejštině, v níž neexistují podstatná jména rodu středního. Bůh z Bible je navíc osobním Bohem, se kterým můžeme – a musíme – navázat vztah. Kdyby byl „To“, nemohli bychom tento vztah navázat, natož „To“ poslouchat nebo milovat.

Pomineme-li jazykovou otázku, Bible přisuzuje Bohu mužské rysy, protože: Zaprvé, hlavním cílem hebrejské Bible je vytvořit dobrý svět. Zadruhé, dobrého světa může být dosaženo jedině vytvořením dobrých lidí. Zatřetí, téměř veškeré násilí na světě páchají muži.

Přisuzovat Bohu mužské rysy je tudíž v zájmu mužů i žen. Jak to? Bez otce nebo nějaké jiné mužské postavy, která stanovuje pravidla, jsou mladí muži náchylní k páchání velkých škod. Pokud vyrůstajícímu chlapci nenastaví pravidla mužská autorita, je pro něj velice obtížné zvládat své divočejší impulzy. Prezident Barack Obama v roce 2008 řekl: „U dětí, které vyrůstají bez otce, je pětkrát pravděpodobnější, že budou žít v chudobě a páchat zločiny, devětkrát pravděpodobnější, že nedokončí školu, a dvacetkrát pravděpodobnější, že skončí ve vězení.“ Doktor Alvin Pousssaint, psychiatr s lékařským diplomem z Harvardu, tyto statistiky ve svém komentáři na Obamovu řeč potvrdil: „Nepřítomnost otců jde ruku v ruce se spoustou společenských problémů, včetně nedokončeného vzdělání a pobytu ve vězení.“

Jinými slovy, pokud někdo usiluje především o dobrý svět – konkrétně o svět, kde je méně vraždění, zneužívání dětí, krádeží a znásilnění – zdrojem mravních přikázání jako „nezabiješ“ a „nepokradeš“ musí být Bůh s mužskými rysy (Otec na nebesích), nikoliv Bohyně (Matka na nebesích). Když chlapec nemá na Zemi potřebného otce nebo mužskou autoritu nastavující pravidla, jako efektivní náhrada může sloužit morálně autoritativní mužský Bůh.

Ač vám přisuzování mužských rysů Bohu může být nepříjemné, nedá se to srovnat s bolestí, kterou bychom všichni pocítili, kdyby se chlapci necivilizovali v dobré muže. Chceme-li přetvořit divokého chlapce v dobrého muže, je mužský vzor stejně důležitý jako mužská autorita stanovující pravidla. Takže když Bible líčí Boha jako někoho milosrdného a soucitného, kdo pečuje o chudáky a vdovy, nejde jí o popis Boha, ale spíš o poskytnutí následováníhodného vzoru lidem, a to především mužům.

Pokud by byl Bůh popisován jako žena, znaky jako soucit, slitování a péče o utlačované by mladí muži považovali za ženské a neztotožnili by se s nimi. Pokud je však Bůh popisován jako jejich Otec na nebesích, který je silný – příležitostně i válečník – jsou pro ně potom i tyto znaky mužské a napodobují je.

Argument, že ženy stejně tak potřebují ženské vzory, aby se předešlo násilí, není věcně pravdivý – protože potíže s násilím a ubližováním jsou v drtivé většině mužské. Dívky samozřejmě potřebují ženské vzory, ale ne kvůli tomu, aby se předešlo násilí. A dívky jsou stejně jako chlapci náchylnější poslouchat mužskou autoritu. Zpráva zveřejněná Minnesotskou psychologickou asociací došla k závěru: „Více než polovina vězenkyň z průzkumu pochází z domácností, kde není přítomen otec.“ Je tudíž paradoxní, že některé ženy se snaží vykreslit Boha západní náboženské morálky méně mužsky, protože pokud by se jim to podařilo, budou to právě ženy, kdo bude nejvíc trpět kvůli zločinným mužům.

Na Zemi nám chybí příliš mnoho otců, než abychom vůbec začali uvažovat o tom, že na nebi žádný Otec není.

Překlad z Why God Is a He – YouTube Václav Soukup

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!