Přežije manželství jako svazek muže a ženy? „Boj“ ve sněmovně i mimo ni pokračuje

Ze změny významu manželského svazku se stala celospolečenská diskuse. Má zůstat manželství ve své původní podobě, zamýšlené jako svazek muže a ženy, kteří se stanou rodiči, společně vychovají své potomky, jimž předají své zkušenosti a dědictví? Nebo je starým zvykům konec a manželství se změní na „svazek dvou osob“?

V posledních letech zesilují tlaky lobbistických, investičních, ale i politických organizací, které chtějí otevřeně prosadit zavedení homosexuálních svazků na roveň manželství. Některé, ve své podstatě nátlakové iniciativy pod názvem ESG, vstoupily i do bankovního sektoru v podobě například vyšších úroků, což ilustruje případ firmy ČEZ.

Na jedné straně stojí investiční společnosti vynucující ESG jako je BlackRock, které následovalo 66 korporací, jež požadovaly dopisem českého premiéra, aby podpořil uzákonění manželství osob stejného pohlaví. A také lobbistické organizace jako Jsme fér, která se zaměřuje na lobbing v oblasti homosexuálních svazků. Svou roli sehrávají také Spojené státy, které na podporu LGBT ideologie uvolnily 4,1 miliardy dolarů (od 1. října 2020 do 30. září 2023).

Na straně druhé reagovalo na tyto inciativy 96 českých živnostníků (kteří pravděpodobně nejsou zásadně ovlivňování ESG ratingem) a přes 300 českých učitelů vytvořením dopisů, ve kterých vyjadřují podporu pro zachování manželství jako svazku muže a ženy. Za zachování manželství se dlouhodobě staví nevládní organizace Aliance pro rodinu.

Turbulence způsobuje téma také uvnitř křesťanských církví. Někteří zástupci křesťanských církví kritizovali činnost Aliance pro rodinu, proti čemuž se ohradil římskokatolický biskup Václav Malý a kardinál Dominik Duka. Nedávno také vyšel dokument schválený papežem, podle něhož budou moci katoličtí kněží žehnat homosexuálním párům, za předpokladu, že se obřad nesmí podobat sňatku. Vzbouřený Byzantský katolický patriarchát, který vznikl začátkem dubna 2011, pod vedením českého patriarchy Eliáše, respektive Antonína Dohnala, který byl vysvěcen na kněze v roce 1972, označuje současného papeže za „Antikrista“, který vede věřící „na scestí“.

V současné době existují dva návrhy na změny zákona. První (návrh) chce do ústavy, Listiny základních práv a svobod, zakotvit formulaci, že rodičovství, rodina „a manželství jako svazek muže a ženy“ jsou pod ochranou zákona. Druhý (návrh) chce naopak změnit občanský zákoník a vepsat do něj, že manželství je pouze svazek „dvou lidí“, a vymazat z něho veškeré zmínky o mužích a ženách.

Poslanecká sněmovna by měla začít projednávat jak návrh na zakotvení do ústavy, tak změnu občanského zákoníku ve druhém čtení na další schůzi začínající 16. ledna (body 8 a 9 pdf).

Argumenty zastánců manželství – svazku muže a ženy

Zastánci tradice manželství uvádějí, že tento svazek původně tvoří jakousi smlouvu mezi společností a manželi. Za to, že jim společnost poskytuje jako manželům výsadní práva, se muž se ženou podílejí na rozvoji společnosti a jsou příslibem jejího pokračování a přežití, protože muž a žena „mají potenciál vytvořit a vychovat novou generaci, nutnou pro pokračování společnosti“.

Čeští učitelé napsali v dopise politikům, že

„na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi“.

Učitelé dále prohlašují, že jsou „přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj“. „Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné,“ píší v dopise.

Pokud by měl být pojem manželství používán i pro jiné svazky, než je svazek muže a ženy, potom by se podle zastánců tradic stal „příjemcem privilegií i svazek, který nemá ani teoretickou šanci poskytnout společnosti za tato privilegia protiplnění“.

To znamená, že by měla být vážena otázka, proč má být takový svazek společností zvýhodněn, když pro společnost „z hlediska jejího pokračování nesplňuje tuto základní úlohu“.

Manželství má ustálený morální a etický kodex, který zabezpečuje jeho dobré fungování. Jak poukazují kritici, tento kodex se v posledních desetiletích postupně hroutí a je třeba jej narovnat, protože míra rozpadů manželství je velká, což může podle expertů ovlivňovat další generace vyrůstající v rozbitých rodinách a destabilizovat společnost jako celek.

Co ale drží páry a rodiny pohromadě? „Je manželské štěstí v románu Pýcha a předsudek záležitostí náhody nebo charakteru?“ ptá se autorka Susannah Pearceová ve svém článku, a dochází k závěru, že dva šťastné konce a dvě „dobře situované“ dívky, které zůstávají naprosto nespokojené, mají své příčiny a následky.

Argumenty zastánců nového přístupu – homosexuálních svazků

Argumenty zastánců změny významu manželství neuvažují nad manželstvím jako nad „privilegiem a protiplněním“, ale spíše se celá debata točí okolo „rovnoprávnosti“ nebo „zrovnoprávnění“ lidí s jinou takzvanou sexuální orientací se zbytkem společnosti. Tedy, aby bylo na homosexuální páry pohlíženo „stejně“ jako na jiné, byť jsou v podstatě odlišné.

Skloňuje se právní stránka věci, kdy se zastánci domáhají „stejných práv“ pro homosexuální svazky, jaká jsou udělována manželům. Někteří zákonodárci jako řešení navrhují, aby byl přejmenován již existující institut registrovaného partnerství na „partnerství“ a byl mu rozšířen právní status do podobné šíře jako v manželství.

„Registrovaným partnerům bych přiznal všechna práva, jaká jsou na úrovni manželů, jako je vdovský a vdovecký důchod, dědictví nebo způsob, jakým se svazek uzavírá, atd. Ale nepřejmenovával bych registrované partnerství na manželství,“ 

říká poslanec Patrik Nacher (ANO)

Otázka dětí

V rámci požadavků na rozšiřování práv pro homosexuální páry se také nutně otevírá debata o dětech, a  právě zde začíná diskuse nabírat na složitosti a vyhrocovat se.

„Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jaká je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu,“ 

napsala podle ČTK skupina poslanců v návrhu na změnu občanského zákoníku v červnu 2022

Otázkou, která logicky z textu návrhu vyplývá je, jakým způsobem se do homosexuálních svazků dostávají děti, když muž s mužem nebo žena se ženou nemohou zplodit dítě?

A zde se ocitáme uprostřed debaty o umělém oplodňování, náhradním mateřství nebo adopcích či darování spermatu, darování vajíčka a podobně.

Jinými slovy, parlamentní debata se dostala do bodu určité shody o posílení práv pro homosexuální svazky, ale zasekla se na změně instituce manželství nebo u adopcí či náhradního mateřství.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000 Kč