Přečetli jsme si: proč protestují holandští farmáři?

Petr Podaný v Echu podrobně analyzuje, co stojí za holandskými protesty zemědělců. Všechno začalo 10. června 2022, když Christianne van der Walová (VVD), ministryně pro přírodu a dusík (takový úřad existuje od letošního ledna), zveřejnila detailní mapu ukazující, o kolik méně (zjednodušeně) dusíku musí být v té které oblasti vypouštěno. Mapa rozděluje zemi do zón, v nichž se do roku 2030 musejí emise snížit o 12 až 95 procent dle jejich blízkosti k chráněným přírodním oblastem (Natura 2000) – v zemi jich je 162. Cílem je omezení emisí oxidu dusičitého a čpavku v průměru o 50 procent.

„Bolestným důsledkem je, že ne všichni sedláci mohou dále vést svůj podnik. A ne každý sedlák může pokračovat tak, jak byl zvyklý,“ řekla při zveřejnění mapy, z níž se stal pro sedláky červený hadr, van der Walová. A titulky ve stylu Nizozemská vláda chce vybít třetinu dobytka byly na světě. A ono to tak – byť spíš obrazně a méně krvavě – plus minus bude. Pokud kabinet setrvá u svých záměrů. Odnese to hlavně intenzivní zemědělství. Někteří politici by toho dobytka „vybili“ dokonce půlku.

Sedláci po prvotním šoku vyrazili na barikády. První protesty v provincii Gelderland byly ještě pokojné, ale rychle se rozšiřovaly a leckde nabývaly na tvrdosti a radikalitě. V první půli července se tématu šířeji a s chutí chopil i zahraniční tisk. Hořící balíky slámy, zátarasy komunikací či přístavů, vyklopený hnůj před obydlími politiků, blokády distribučních center řetězců, hlavně těch největších: Albert Heijn a Jumbo. Zde hrají roli i věčné spory sedláků s obchody o výkupní ceny produktů či marže. Protestující napadají policejní auta železnými tyčemi a kladivy, najíždějí do nich traktory. Padly i výstřely, když policista v Herrenveenu vypálil na traktor řízený šestnáctiletým selským synkem Joukem Hospesem. Ten přežil, kulka uvázla ve sloupku kabiny. Střelba ještě vyostřila konflikt. U policejní stanice, kde Joukeho zadržovali, se shromáždili jeho rozezlení druzi – hocha propustili. Radikálnější sedláci, hlavně z uskupení Farmers Defence Force (FDF) a Agratie, hrozí eskalací protestů – konec v nedohlednu. Chtějí srazit premiéra Marka Rutteho (VVD) na kolena. Nehodlají ustupovat.

Ve skutečnosti ta válka trvá už několik dekád. Dusík není v holandském zemědělství žádný nový problém. Nové nejsou ani s ním spojené protesty. Už dlouho se ví, že se do toho musí rázně šlápnout – hlavně omezit chov hospodářských zvířat a používat méně umělých hnojiv. Přístup většiny politiky, lze zjednodušeně shrnout, byl ale směsicí chození kolem horké kaše, snahou zachovat status quo a co nejvíc pomáhat domácímu zemědělství. Řada partají, včetně VVD premiéra Rutteho, v sedlácích má či měla tradiční spojence. Silná agrární lobby (mluví se o 500 nejmocnějších podnicích v zemi), banky a podnikatelé ruku v ruce s politikou žonglovali s ožehavými problémy dlouho tak, že přinejmenším u části selského stavu mohl vzniknout dojem, že se to s pomocí výjimek, licencí, dotací, pobídek, nákladných technických inovací, speciálních krmiv atd. bude zvládat ještě dlouho. A že postavení Nizozemska coby agrární supervelmoci je neotřesitelné. I proto se mohou holandští sedláci nyní cítit politiky podvedeni a jako obětní beránci. Udělali toho přece tolik pro udržitelnost či ekologizaci zemědělství. Jejich stáje patří k nejmodernějším na světě. A jejich pidizemička, svou rozlohou v pořadí až 132. na světě (41 543 km2), se pyšní 2. místem ve světovém žebříčku zemědělského exportu – hned za USA.

Už jen samy počty hospodářských zvířat v Nizozemsku jsou ohromující: 12,2 milionu prasat, 3,8 milionu kusů skotu, 550 tisíc ovcí (bez jehňat), 476 tisíc dojných koz a 100 milionů kuřat (údaje z roku 2020). Počet zemědělských podniků se od roku 2000 snížil o polovinu zhruba na 52 tisíc. Za tutéž dobu klesl o polovinu i počet sedláků, a to na cca 50 tisíc.

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!