Přečetli jsme si: kázání ministra Beka

V týdeníku Echo si Martin Weiss vzal na mušku vystoupení Mikuláše Beka  na konferenci Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu, pořádané organizací Frank Bold advokáti. Uvedl tam na téma změn v energetice mimo jiné:

„Dá se to shrnout do této teze: Mohlo to jít zvolna a po dobrém. Půjde to po zlém a rychle. Půjde to s válkou za humny a půjde to v prostředí mnohem dramatičtějších poměrů na energetickém trhu, než bychom si mysleli před třemi lety. Máme za sebou naprosto ztracenou dekádu. Dekádu, kdy jsme pod záminkou starostí o český průmysl nepokročili v budování infrastruktury pro elektromobilitu. Dekádu, kdy pod záminkou toho, že přírodní podmínky v České republice nedovolí pokrývat 100 procent energetických potřeb z obnovitelných zdrojů, jsme pro jistotu nebudovali žádné. Ztráceli jsme čas s ideologickými spory, které z pohledu zbytku Evropy vypadaly bizarně.“

My si tu dekádu pamatujeme docela jinak. Jako dekádu drahého uklízení po velké solární loupeži a zaplevelení zemědělské půdy žlutým morem díky naskočení na kult biopaliv. A byly to akce prosazené právě pod heslem, že chceme být lídry, že budeme moderní! Jejich prosazovatelé mluvili tehdy tak jako Bek dnes. Ne on osobně, ale lidé blízko němu, konkrétně Martin Bursík. Ten je jejich ztělesněním.

Víte, jaké ideologické spory z pohledu zbytku Evropy vypadaly bizarně? Německé vypnutí jaderných elektráren v roce 2011. To byl čistě ideologický krok, akt celonárodní hysterické iracionální neurózy, jemuž se v Česku nevyrovná nic.

A není pravda, že bychom ve všem všudy zaspali. Především jsme byli činnými účastníky německé koncepce zásobování Evropy ruským zemním plynem, „přemosťovacím palivem“ na cestě k bezuhlíkové budoucnosti. Díky plynovodu Gazela a dalším miliardovým investicím koncem uplynulé dekády jsme ideálně napojeni na plynovody Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Nezaspali jsme!

Tato dvojice „plynovodů Molotov–Ribbentrop“ byla prosazena navzdory značné opozici z řady zemí, v níž jsme hlas ministra Beka nezaznamenali. Byla prosazena s pomocí argumentů expertů financovaných přímo či nepřímo německými firmami, kteří tvrdili, že účelem Nord Stream 2 není učinit Evropu, a specificky východní Evropu, závislou na dodávkách z Ruska. Že i kdyby došlo k přerušení dodávek, Evropa je dostatečně propojená plynovody na to, aby to nezpůsobilo žádné problémy. Že delší výpadek lze snadno pokrýt LNG. Samé lži, jež jsou dnes v reálném čase empiricky vyvraceny – s válkou za humny a v prostředí mnohem dramatičtějších poměrů na energetickém trhu, abychom sarkasticky ocitovali Beka.

A místo aby nějaký vyšetřovací výbor Bundestagu tyto lidi předvolával a griloval, jak se to dělo třeba v USA po 11. září nebo po velké finanční krizi, místo toho prosazují tezi, že dnes, při střetu s Ruskem, je třeba o to víc zelenou tranzici urychlit. Není jasné jak, když je Německo už dnes netto vývozcem elektřiny, a přitom je ve špičkách, v bezvětří a zatažené obloze závislé na dovozu, mimo jiné právě od nás. Problém skladování elektřiny není vyřešen – na Zemi není dost surovin na výrobu baterií, které by na to byly potřeba.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!