Přečetli jsme si: Jak se z USA volá, tak se z UK ozývá…

Ondřej Šmigol se v Echu vrací k rozsudku britského odvolacího soudu, který označil jako nezákonný vyhazov jisté May Forstaterové z práce za tweet o tom, že biologické pohlaví nelze změnit.

„Použil k tomu však lehce podivnou právní smyčku. Totiž názor Forstaterové podle něj spadá pod ochranu zákona o rovnosti, který zakazuje diskriminaci například na základě víry. Právě po bok náboženství a filozofických přesvědčení byl názor Forstaterové zařazen. Je samozřejmě podivné, že biologický fakt je staven na roveň víry, ale Forstaterová a její právníci jsou spokojení a poukazují na to, že jinak tento soud ani vyhrát nešlo. Soudce však zároveň upozornil, že jeho rozsudek neznamená, že „ti, co mají genderově kritické názory, mohou beztrestně „misgenderovat transosoby“. Misgender je termín pro to, když člověku řeknete jiným rodem, než kterým se právě identifikuje.“

Šmigol se dále věnuje tomu, jak moc Velká Británie podléhá vývozu kulturní revoluce z USA. „První, kdo si na tweety Forstaterové stěžoval, byla americká centrála ve Washingtonu. Dobře se tak ukazuje, jak tyto kauzy jsou v podstatě kulturní vývozní artikl Spojených státůBritánie kvůli jazykové a společenské blízkosti je samozřejmě tomuto americkému ovlivňování nejnáchylnější. Například tam dorazila diskuse, zda anglosaský je vhodné slovní spojení, jelikož v USA ho začali používat někteří rasisté. Prekérní je to hlavně pro historiky zkoumající anglosaské období svých dějin. Pak je tu nový termín pro menšiny BIPOC, který se začal objevovat i v Británii a vyvolal hlavně pobavení. Jedná se o zkratku black, indigenous, people of color (černí, původní obyvatelé, lidé barvy). Otazníky však v Británii vyvolává písmeno I označující původní obyvatele. Vzhledem k tomu, že původními obyvateli Británie jsou bílí Britové, logickým závěrem je, že pod označení BIPOC se vejdou téměř všichni moderní obyvatelé britských ostrovů. I když by se také dalo argumentovat, že I označuje pouze Velšany, jelikož se jedná o nepřímější potomky původních Keltů.“

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!