Přečetli jsme si: deforma českého školství

Daniel Kaiser se v Echu podíval na chystanou reformu osnov, kterým  se moderně říká Rámcový vzdělávací program (RVP). Možnost i pro širokou veřejnost se vyjádřit bude otevřena do konce května. Poté odborníci z institutu připomínky vyhodnotí a revidovaný RVP předloží v září ministerstvu školství ke konečnému schválení. Vyjádřit se můžete na webu Revize.rvp.cz (klikněte na políčko Veřejná konzultace, najděte si dotazník, vyplňte ho a odešlete). 

V revidovaném RVP pro základní školy najdeme tři velké adepty pro veřejnou kritiku. Zaprvé je to matematika, kde část učitelské veřejnosti při pohledu na znalosti, které se mají napříště požadovat od deváťáků, upozorňuje, že taková úroveň se dnes od českých žáků očekává v 7., nebo dokonce už v 6. třídě. Vysvětlení revizionistů je nejapné: standardy pocházejí od UNESCO. Jsou tudíž vlastně planetárního rázu.

Druhým velkým zdrojem veřejného údivu je dějepis. Většinu pozornosti generovala tato módní pasáž z kapitoly Poznávejme minulost: „Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace. Snahy o emancipaci (např. boj žen za politická a sociální práva, zrovnoprávnění LGBTQ+ komunit ve věcech rodinného práva) byly a jsou blokovány využíváním historických argumentů, které odkazují k tradicionalisticky pojatému trvání neměnných rolí.“

Konečně třetím jablkem sváru, spíš potenciálním než poznaným, je prudký důraz na environmentalismus, čímž se myslí hypotéza o globálním oteplování zaviněném lidstvem

Při vzniku revize mely velké slovo nevládky. Skrze Stálou konferenci asociací ve vzdělání (SKAV), která sdružuje na stovku skupin a která při práci zdůrazňovala nezastupitelnost wellbeingu, se hodně prosazovala organizace EDUin. Jak v tématu sociální rovnosti, tak například ve skupině pro průřezová témata tvrdil muziku Člověk v tísni, konkrétně bývalá učitelka a teď metodička organizace Petra Skalická: „Hodně jsem stála o to, aby se do revize RVP promítly myšlenky z dokumentu UNESCO (…). Týkají se toho, že planeta je v ohrožení, zvětšují se nerovnosti, dochází k oslabování demokracie a technologický pokrok je v řadě ohledů dvousečný.“

Premiéra Fialy s jeho zkušeností ministra školství a politickou zodpovědností premiéra jsme se ptali, zda jsou genderová ideologie či učení o „respektování potřeb planety“ v novém programu indoktrinace, nebo jestli je to v pořádku. Jeho mluvčí Lucie Ješátková píše, že znění revize dosud není definitivní, protože jsme uprostřed připomínkového řízení: „Cílem úprav RVP je přizpůsobení vzdělání potřebám 21. století, nikoli indoktrinace.“ Tak uvidíme.

Celý článek v placené části Echa.

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč