Přečetli jsme si: Coming out v rodině

V loňském roce vydalo nakladatelství Křesťanský život knihu Hovory o homosexualitě. Autor knihy, Joe Dallas, žil mnoho let jako homosexuál a při hledání sexuální orientace prošel snad všemi fázemi, kterými při tomto hledání lze projít. Nyní vychází česky druhá kniha tohoto autora. Její anglický název zní When Homosexuality Hits Home. Vydavatel volil pro vydání knihy v češtině velmi zdařilý titul Coming out v rodině.

Obě knihy jsou výborné, byť je každá jiná. První z nich je vlastně návodem, jak o sexualitě hovořit tak, aby to mělo nějaký smysl, aby se účastníci takového hovoru nerozcházeli s pocitem, že propast mezi nimi se ještě prohloubila či rozšířila, a aby z takového hovoru vzešel nějaký výstup, přijatelný pro obě strany. K takovému hovoru pochopitelně nelze přistupovat s očekáváním, že druhá strana kapituluje před našimi názory.

O homosexualitě je ovšem možno vést hovory i v případě, že tato otázka se ani jednoho z účastníků přímo netýká. Jiná je ale situace v rodině, v níž syn náhle rodičům oznámí: „Jsem gay.“

Joe Dallas to jednou svým rodičům oznámil. A jeho vztah s rodiči a dalšími příbuznými prošel mnoha peripetiemi. Příležitostí ke zranění bylo na obou stranách dost a dost. Nyní má Joe Dallas vlastní rodinu – nejužší rodinu tvoří manželka a dva synové. Působí jako pastorační poradce a založil organizaci Genesis Biblical Solutions. Vývoj, kterým prošel, mu dle mého názoru umožňuje hovořit o daném tématu velmi kvalifikovaně. Stručně a zjednodušeně řečeno, Hovory o homosexualitě obsahují spíše teorii, Coming Out v rodině spíše praxi. Důležité je obojí. Joe Dallas nestřílí od boku a neplácá nesmysly o něčem, s čím nemá žádnou zkušenost. V tom, co píše, nepřichází zkrátka ani pravda, ani láska.

V knize Coming Out v rodině najdou rodiče dobré rady, jak se zachovat, když jim syn oznámí, že je gay, nebo dcera, že je lesba. Takové oznámení může být pro rodiče šokující a bolestné, nemělo by ale být důvodem, proč svého potomka přestat milovat či milovat méně. Spíše naopak.

Jedna z kapitol nese názor „Rozhovory o hranicích v rodině“. Jsou tam cenné rady, jak nepřijít o vztah, a jak se nedostat do situace jakéhosi slovního ping-pongu, kdy si obě strany neustále opakují totéž, co již bylo mnohokrát řečeno (a k žádné změně to nevedlo). Láska k synovi či dceři, kteří se rozhodli pro homosexuální životní styl, neznamená, že rodiče s tím souhlasí, ale neměli by ze své strany přetrhat vztahy. Na druhé straně Joe Dallas soudí, že rodiče by se neměli účastnit „svatebního obřadu“, tedy uzavření „homosexuálního manželství“. Jako příklad uvádí dopis, který lze v takovém případě svému potomkovi napsat:

Děkuji, že na mě myslíš. To, že mě zveš na den, který má pro tebe tak velký význam, je mi poctou. Chci, abys věděl, že si uvědomuji, o jak významnou událost ve tvém životě jde. Velice mi záleží na tobě a na našem vztahu.

 Nicméně kdybych přišel, nejednal bych s čistým svědomím. Vážím si tě a záleží mi na tobě, ale mám rovněž velmi silný názor na to, co je manželství, a svazek dvou osob stejného pohlaví se do tohoto pojetí nevejde. Vím, že mé postoje nesdílíš, a mé názory ti mohou připadat podivné, ne-li dokonce hloupé. Pro mě je to ale záležitost zásadního významu. Kdybych se zúčastnil obřadu, bylo by to ode mě pokrytecké a nepoctivé. Já bych po tobě nikdy nechtěl, abys jednal proti svému svědomí. Doufám, že víš, jak moc mi na tobě záleží, a budu si vždy vážit tebe i tvého partnera, budu vám přát jen dobré věci. Náš vztah je pro mě důležitý. Vroucně se modlím, abys mě pochopil.

Tento postoj Joe Dallas biblicky zdůvodňuje – zdá se mi, že velmi přesvědčivě.

Vzhledem k postupu genderové ideologie nutno počítat s tím, že do nesnadných situací se budeme dostávat stále častěji. Z tohoto hlediska se Dallasova kniha týká jen jedné z oblastí, v níž dochází k oficiálnímu předefinování věcí, které platily po tisíciletí. Dallas nám tedy nepomůže se všemi otázkami, které poslední vývoj nastoluje. Nicméně v té oblasti, které se věnuje, je pomocí velmi vydatnou.

 

Kniha má 207 stran a prodává se za 195 Kč (v e-shopu nakladatelství za 181 Kč).

 Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!