Přečetli jsme si: jak vyrábí elektřinu v USA

 Deník Washington Post zveřejnil zajímavý článek o spotřebě energie v jednotlivých státech USA.  Ukazuje, které státy dekarbonizují nejrychleji – a jakým způsobem.

Šest států s nejvyšším podílem čisté energie je poháněno především jadernou nebo vodní energií. Ne solární nebo větrnou. Ať už si to uvědomují, nebo ne, když „ekologové“ bojují proti vodní (v USA bojovali i proti stavbě přehrad)  a jaderné energii, obhajují spotřebu fosilních paliv.

Šest států s největší produkcí větrné energie jsou překvapivě silně konzervativní/republikánské státy. Republikáni přijímají větrnou energii rychleji než kdokoli jiný.

K velkému snížení emisí uhlíku v USA došlo díky nahrazení uhlí zemním plynem, získaným především díky frakování.  Zemní plyn má samozřejmě i své stinné stránky (jako každý zdroj energie), ale je nezbytné, abychom zemní plyn přijali jako součást naší budoucnosti.

Washington Post  výslovně uvádí tato tři základní tvrzení:

#1: „Spojené státy potřebují více elektřiny, ne méně“.

#2: „Většina hlavních ekologických skupin se staví proti dvěma technologiím, které v minulosti vyráběly elektřinu bez emisí uhlíku (jaderná a vodní energie).“

#3: „Hojný zemní plyn má velkou zásluhu na tom, že se Spojené státy zbavily uhlí. V letech 2005 až 2018 vedlo nahrazení uhlí zemním plynem k většímu snížení emisí oxidu uhličitého než nahrazení uhlí bezuhlíkovými zdroji, jako jsou větrné a solární elektrárny.“

Stručně řečeno, pokud doufáme, že budeme přijímat rozumná rozhodnutí o naší energetické a klimatické budoucnosti, musíme tak činit na základě faktů. Z velké části tak dosud nečiníme.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme