Právnická fakulta na duhové vlně

Pražského festivalu duhové pýchy se účastní každý rok více a více institucí. Podle webu organizátorů se do závěrečného průvodu zařadí i mnohé registrované „velké skupiny“ různých organizací. Vedle zahraničních firem jsou mezi nimi i Svaz průmyslu a dopravy ČR, Škoda auto, Milion chvilek pro demokracii, Člověk v tísni a tři politické strany, z nichž dvě tvoří stávající vládní koalici.

Průvod, zdá se, má být velkolepý, alespoň podle plánu (nebyl jsem tam, tak nemohu potvrdit). „Nad hlavami se vám jak anděl strážný bude u Prašné brány vznášet její veličenstvo Cuntessa Garbáge“ hlásá oficiální web. Jak jsem zjistil po chvilce googlování, tahle osoba patří k nejvýraznějším představám domácí drag queen scény,1 její přezdívka je odvozena od slova, ehm, kunda (hrdě se k tomu hlásí, srov. také definici v Urban Dictionary) a je to muž, který svůj volný čas věnuje tomu, aby se nalíčil jako „špinavá prašivá kurva“, v čemž objevil nové vrstvy své osobnosti a svůj nový životní styl (zdroj a více podrobností). V této roli se bude za pomoci jeřábu vznášet nad davem a jejímu či jeho bystrému oku „neunikne žádný hříšník“ (promiňte, fakt nevím, jaký význam tomuto slovu přikládá LGBTIQA+ komunita, v oficiálním slovníčku pojmů používaných na Prague Pride chybí).

Protože v duhovém průvodu letos budou chybět auta (udržitelnost vůči životnímu prostředí na prvním místě!), řešili pořadatelé*ky situaci méně mobilních účastníků*ic, zejména seniorek*ů.2 Pomocnou ruku nabídla Právnická fakulta Univerzity Karlovy, jejíž vedení po dohodě s akademickým senátorstvem nabídlo k dispozici fakultní balkon: je možno se na něm shromáždit a mávat průvodu.

Právnická fakulta se do duhového týdne zapojila také jinak: její logo na Facebooku zduhovělo. Proděkan Marek Antoš to prezentuje jako příspěvek k zápasu za hodnoty demokratického právního státu.3

Nehodnotím.

Asi bych nyní mohl skončit, ale napadá mě pár otázek.

Existuje skutečně rovnítko mezi problémem lidské důstojnosti osob s menšinovým sexuálním sebepojetím a LGBTIQA+ aktivismem v podání Prague Pride?

O jaká práva se nyní vede zápas?

Jak porozumět prohlášení, že se fakulta nestaví na žádnou stranu diskusí o legislativních návrzích, když jedním z hlavních legislativních témat roku je návrh na redefinici manželství? (Například primátor Hřib použití stejného symbolu odůvodnil právě potřebou redefinici veřejně podpořit.)

Kolik stojí pronájem balkonu fakulty?

Má fakulta nějaký seznam vlajek a symbolů, k nimž se bude v průběhu roku hlásit?

Není lepší vymazat – alespoň dočasně než zhasne duhová svatozář – z loga fakulty postavu sv. Václava?

Ještě že Národní pochod pro život vede jinou trasou. Nemusí tak vystavit fakultu zbytečným dilematům ohledně aktuálnosti zápasu o lidskou důstojnost a lidská práva.

P. S.: Kdo rádi podepisujete petice, jedna se objevila zde.

1 Výraz drag jsem si naštěstí googlovat nemusel, nedávno jsem se s ním seznámil zde.

2 Kde jinde používat genderově neutrální jazyk, než v textu o LGBTIQ aktivismu? Kdo tuto jazykovou disciplínu ještě neovládá, nechť si nastuduje stručného jazykového průvodce zde.

3 Celý text jeho příspěvku na fakultním FB:

„Naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Česká ústava akceptuje a respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních norem měří,“ napsal v roce 1993 Ústavní soud ve svém prvním plenárním nálezu.

Podobně ani Právnická fakulta není, nechce a nemá být hodnotově neutrální. Respektujeme pluralitu názorů na legislativní záměry, o kterých probíhá legitimní demokratická diskuse, a nestavíme se v ní na žádnou stranu. Ostatně ani uvnitř akademické obce nepanuje jednota názorů, což je v demokratickém společenství přirozené. Zcela jasně se ale stavíme za hodnoty demokratického právního státu, mezi než patří lidská práva, lidská důstojnost, ochrana menšin či zákaz diskriminace. Ani v dnešní společnosti nelze mít za vybojovaný zápas o jejich ochranu, o čemž svědčí i některé (ne všechny) komentáře v této diskusi. Jde přitom o zápas, který se i osobně dotýká řady členů naší akademické obce, a bylo by pokrytecké se dívat stranou. Proto vedení fakulty po diskusi v akademickém senátu rozhodlo, že i tímto symbolickým způsobem vyjádříme podporu těm, kteří jej vedou.