Pravda nebo dezinformace?

Jsou lidé, kteří každý den do úmoru prosívají zprávy, aby rozhodli, co si lidé mohou přečíst a co už je pro ně tak složité, že by to nepochopili. Jejich práce je odpovědná, zavazující a nelehká. Každý si může vyzkoušet, jak těžká práce to je.

Která ze zpráv je autentická a která je výmyslem dezinformátorů? Každý, kdo test úspěšně absolvuje, dostává automaticky pracovní nabídku do vládní komise pro boj s dezinformacemi (sarkasmus).

Pozn. redakce: Před deseti lety by takový „test“‘ vůbec nedával smysl, protože by ho každý lehce rozlouskl. Co to jen může naznačovat?

Lovkyně mamutů

Dosud se vědci domnívali, že muži se v dávných dobách zabývali především lovem, zatímco ženy se staraly o děti a sbíraly různé plody. Nové studie uvádějí, že tomu bylo jinak. Doktorka Ocobock z univerzity v Notre Dame ukázala, že ženský metabolismus je lépe přizpůsobený zátěži. Stavba ženského těla, ženské hormony a další archeologické nálezy dokazují, že prehistorické ženy byly pravděpodobně zdatnějšími členkami loveckých tlup než muži.

Maturita za účast

Školní rada ve státě Oregon schválila opatření, na základě kterého nebude nutné u maturity prokazovat zvládnutí základních dovedností, které zahrnují schopnost přečíst různé texty a porozumět jim, napsat srozumitelný a přesný text a být schopen řešit matematické úlohy.

Důvodem opatření je fakt, že vyžadování základních dovedností představovalo velkou překážku pro historicky utlačované studenty.

Odpovědné úvěry

Podle připravovaného nařízení evropské komise bude muset být od počátku roku 2025 součástí každé žádosti o úvěr, který přesahuje 500 tis. eur, studie o ekologické udržitelnosti financovaného projektu. Rozsah studie a požadované náležitosti budou publikovány v průběhu prvního kvartálu roku 2024. Komise zároveň představí způsob certifikace pro firmy, které budou posuzovat, zda studie splňuje předepsané náležitosti.

Lesby mají smůlu

Organizace australských lesbiček bude muset na všech svých akcích strpět přítomnost transgender žen.

Australská komise pro lidská práva řekla, že pohlaví není biologický koncept a není možné určit, kdo je kdo. Ředitelka pro rovné příležitost rozhodnutí přivítala, neboť zranitené transženy nebudou moci být vyloučeny z lesbických akcí. Mluvčí organizace leseb, které se narodily jako ženy, řekla, že se budou muset opět uchýlit do podzemí.

Důležitá studie

Londýnské muzeum zkoumalo období velké morové epidemie, která zasáhla Evropu ve 14. století a způsobila smrt až poloviny obyvatel Evropy. Pečlivým zkoumáním kosterních zůstatků dospěli výzkumníci k závěru, že černošky v Londýně měly během epidemie moru větší pravděpodobnost úmrtí než jiné rasy a pohlaví.

Bundy

Město Washington je sužováno velkou kriminalitou. Policie doporučuje obyvatelům, aby si připevnili elektronické sledovací zařízení nejen na auta, ale i na drahé oblečení. V prvé řadě by si je měli instalovat na kanadské kožené bundy značky „Canada Goose”, které běžně stojí přes tisíc dolarů. Ty se staly nově terčem útoků zlodějů, kteří při krádeži neváhají vytáhnout zbraň.

Ženy by se měly naučit prohrávat

Prezidentka organizace na podporu genderové spravedlnosti prohlásila během veřejného slyšení, že transgender ženy mají právo účastnit se ženských sportovních soutěží na univerzitách. Na závěr uvedla, že doufá, že se ostatní ženy naučí prohrávat s grácií.

LGBT v ohrožení

Americká vláda zveřejňuje v pravidelných intervalech národní zprávu o stavu klimatu. V její poslední verzi, která byla zveřejněna v listopadu, uvádí, že LGBT komunita je více postižená klimatickou krizí. Jedním z důvodů je podle zprávy fakt, že podle průzkumů má LGBT komunita horší přístup k humanitární pomoci po přírodních katastrofách, neboť tuto pomoc často distribuují křesťanské organizace.

Převzato ze syrzdarma.cz

Úprava původního textu: Redakce KN

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000 Kč


Zdroje:(1) Lovkyně(2) Maturita (3) Odpovědné úvěry (4) Lesby (5) Studie (6) Bundy (7) Ženy a sport (8) LGBT
Pokud se jedná o dezinformaci, vede odkaz na hlavní stránku KN 🙂