Postoje k Rusku. Jak to cítí Maďaři a další?

Společnost GLOBSEC přinesla další velký průzkum veřejného mínění v zemích střední a východní Evropy, tentokrát se týká vztahu k Rusku. Zkoumanými zeměmi byly Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, Černá Hora a Severní Makedonie.

Pokud jde o kumulativní hodnocení, do kategorie Bear huggers, tedy zemí s vyšší mírou náklonnosti k Rusku, sdílejících představu, že s Ruskem mají společné slovanské dědictví či zájmy, byly na základě průzkumů zařazeny Srbsko, Bulharsko, Slovensko a Černá Hora.

Mědvědoskeptici?

Do kategorie Bear feeders, která zahrnuje státy, jejichž vztah k Rusku definuje pragmatismus a vstřícnost vůči některým konkrétním narativům (které se v jednotlivých zemích liší, stejně jako důvody této vstřícnosti), patří Česko, Maďarsko a Severní Makedonie.

Do kategorie Bear sceptics, tedy zemí, které vůči Rusku sdílejí negativní sentiment založený na vlastních historických a národních narativech a nevnímají Rusko ani jako důležitého strategického partnera, nýbrž spíše jako hrozbu, spadá Polsko a Rumunsko.

Aby tento článek nepřesáhl meze šílenství (jakkoliv se tomu jinak nebráníme, zde se nám úspornost zdá lepší), budeme nadále pracovat jen se zeměmi V4. Odkaz na celý průzkum najdete zde.

Západ nebo Východ?

Pokud jde o volbu mezi Západem a Východem, většina populace ve sledovaných zemích by si nejraději vybrala místo „někde mezi“. Neidentifikují se plně se Západem ani Východem. Z těch, kteří na otázku odpověděli Západ či Východ, jsou poměry následující:

Západ / Východ

Polsko 42% / 2%

Maďarsko 37% / 3%

Česko 29% / 5%

Slovensko 29% / 11%

Souhlasím s tezí, že…

Rusko je náš nejdůležitější strategický partner

Slovensko 42%

Maďarsko 33%

Česko 21%

Polsko 6%

Zajímavý rozdíl je podle jednotlivých věkových skupin. Zatímco na Slovensku toto přesvědčení převládá mezi starší generací (nejméně lidí, 29%, vnímá Rusko jako nejdůležitějšího partnera v nejmladší kategorii 18 až 24 let, a nejvíce, 47%, v nejstarší 65+), v Maďarsku je to přesně opačně (nejvíce, 44%, u nejmladší věkové kategorie, nejméně, 21%, u té nejstarší); věkové rozdělení celkově zcela opačné. Podobně jako na Slovensku je to v Bulharsku, kde Rusko jako nejdůležitějšího strategického partnera vnímá ponejvíce nejstarší generace, naopak podobně jako v Maďarsku se situace vyvíjí v Srbsku, kde považuje Rusko za nejdůležitějšího partnera hlavně nejmladší generace.

Představuje Rusko pro vaši zemi hrozbu?

Ano / Ne

Polsko 68% / 21%

Česko 43% / 57%

Maďarsko 25% / 65%

Slovensko 20% / 61%

NATO vs. Rusko: Kdo provokuje?

  1. a) NATO provokuje Rusko rozšiřováním svých vojenských stanovišť.
  2. b) Rusko provokuje NATO vyvoláváním konfliktů ve východní Evropě.

Slovensko a) 56%, b) 41%

Česko a) 38%, b) 42%

Maďarsko a) 33%, b) 42%

Polsko a) 23%, b) 67%

Souhlasím s tvrzením, že…

  1. a) Západní země často neprávem obviňují Rusko z nezákonného nebo podvodného jednání.

Slovensko 50%

Česko 43%

Maďarsko 43%

Polsko 34%

  1. b) Rusko se chová agresivně vůči svým sousedům a snaží se oslabit EU a NATO.

Polsko 84%

Maďarsko 53%

Česko 48%

Slovensko 39%

Vojenská velmoc: Rusko nebo USA?

  1. a) Vojenská síla Ruska je větší než síla kterékoli jiné země na světě.
  2. b) Americká armáda je silnější a technologicky vyspělejší než ruská.

Slovensko a) 52%, b) 47%

Česko a) 47%, b) 45%

Maďarsko a) 35%, b) 52%

Polsko a) 30%, b) 68%

Ruské narativy: Jak jsou přijímány?

  1. a) Rusko je náš slovanský bratr (Maďarsko vyloučeno z důvodu nepříbuznosti a neexistence tohoto narativu v maďarské společnosti):

Slovensko 78%

Česko 47%

Polsko 30%

  1. b) Rusko jako hlavní aktér odpovědný za porážku fašismu ve druhé světové válce nadále hraje vedoucí úlohu v boji proti fašismu.

Slovensko 51%

Česko 41%

Maďarsko 37%

Polsko 25%

Celkové hodnocení:

Maďarsko

– 1/3 obyvatel vnímá Rusko jako strategického partnera a oběť provokací NATO, zatímco 3/4 lidí souhlasí s tím, že by země měla dále rozvíjet své vztahy s Ruskem

– narativ o Rusku jako oběti přijímají 4 z 10 lidí, přičemž mezi těmi, kteří podporují užší vztahy s Ruskem, je to jen mírně více (5 z 10)

– explicitní podpora východní orientace je zanedbatelná

– příznivější vztah k Rusku má mladší generace, nejstarší generace je mu nejvíce vzdálená

Česko

– obyvatelstvo je vůči Rusku obezřetné, což dokládá druhé nejvyšší vnímání Ruska jako hrozby v regionu

– každý pátý respondent považuje Rusko za strategického partnera

– více lidí se domnívá, že Rusko je provokuje NATO a jedná nepřátelsky, než naopak

– více lidí označuje ruskou armádu za nadřazenou vojenské síle USA

– slovanská bratrská náklonnost druhá nejnižší v regionu

Polsko

– 7 z 10 Poláků považuje Rusko za hrozbu

– strategické partnerství s Ruskem a jakékoli pro-východní sentimenty jsou zanedbatelné

– 2/3 považují ruské akce za provokace vůči NATO

– 8 z 10 si myslí, že Rusko se obecně chová ke svým sousedům agresivně, což je nejvyšší procento v regionu

– 1/3 Poláků věří, že Rusko má nejsilnější armádu

– pouze 1/3 Poláků se ztotožňuje s narativem o slovanském bratrství

Slovensko

– výrazná přítomnost proruských postojů

– Rusko je vnímáno jako strategický partner, NATO jako agresor

– většina věří v narativ o ruské oběti

– slovanské bratrství hraje dominantní roli

– mladí a vzdělaní lidé jsou vůči proruským narativům odolnější

 

Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!