Pomůže ČNB Babišovi se schodkem?

Vládou i Poslaneckou sněmovnou bylo schváleno další navýšení schodku rozpočtu. Jeho výdaje mají být letos o 300 mld. Kč vyšší než příjmy. Jedna věc je odsouhlasení schodku, druhá věc je, od koho ty chybějící peníze ministerstvo financí dokáže získat, s jakým úrokem, a jaké to bude mít důsledky do budoucna na hospodaření státu, na inflaci, na stabilitu finančního systému a na schopnost čelit dalším podobným nepříznivým situacím.

Péče o cenovou stabilitu je ze zákona stále hlavním cílem a zákonným mandátem České národní banky. Deklarováno je toleranční pásmo 1-3%. Tento cíl se nedaří plnit, a v nejbližších měsících to tak bude nadále – a to i navzdory bezprecedentnímu zlevnění ropy a deflačnímu poklesu způsobenému situací u nás i ve světě COVIDem-19!

Budiž, stane se. Pokud však inflace vyskočí ještě výrazněji, bude to znamenat ohrožení věrohodnosti ČNB a důvěry v to, že peněžní úspory nebudou kvůli COVID-19 znehodnoceny. ČNB musí být stále primárně zaměřena na to, aby hrozící inflaci udržela na uzdě. Jinak se zproblematizuje i plnění jejího druhého cíle: pečovat o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice.

Tlak na ni vyvíjený je obrovský. Vláda držená poslanci ANO+ČSSD+KSČM a novinářsko-marketingová mašinerie ve službách oligarchy a zároveň premiéra Andreje Babiše udělá vše pro dotlačení ČNB k tomu, aby si vláda mohla půjčit a utratit co největší objem peněz bez ohledu na rizika v budoucnosti. A. Babiš nutně potřebuje zůstat premiérem co nejdéle. Nenechme se chlácholit tím, že nově přijatá novela o ČNB (a případné další) napřímo měnové financování státního dluhu neumožňuje. MF jen nedostane peníze za vytištěné vládní dluhopisy rovnou od ČNB, ale nejprve od bank, a až těmito bankami budou vládní dluhopisy, tedy dluh vlády A. Babiše, kvůli „stabilizaci bankovního sektoru“ převedeny do ČNB formou tzv. „kvantitativního uvolňování“. Mezi tímto umožněním financování veřejného sektoru a přímým financováním vlády není zas tak velký rozdíl!

Nedávno přijatá novela (Sněmovnou, Senát ji zatím neprojednával) výrazně rozšíří možnost ČNB financovat státní dluh. Zatím do r. 2021. ČNB zatím tvrdí, že tento nově získaný arzenál nehodlá použít a že ho nebude třeba aktivovat. Ale až to potřeba bude, bude pozdě.

ČNB nesmí dostávat od vlády, prezidenta, parlamentu, ani úřadů pokyny, jaká opatření má v nynější situaci provádět a jak usnadnit státu další zadlužování. Zákon ČNB zakazuje financovat veřejný sektor. Je to nezbytná podmínka k tomu, aby mohla plnit svůj cíl, kvůli kterému je zřízena: pečovat o cenovou stabilitu.

Odpovědnost členů bankovní rady dostát nezávislosti na vládě bude v nejbližší budoucnosti nesmírně důležitá. Snažme se k podpoře nezávislosti ČNB přispět, jak jen je možné. Důležitá bude i podpora její nezávislosti od poslanců a senátorů měnících zákony, které vytyčují mantinely pro její jednání, a od odborné veřejnosti. Ztráta nezávislosti ČNB a hrozba inflace je pro naši společnost mnohem horší, než COVID-19. Snaha naplnit potřebu této vlády, tedy získat za každou cenu další peníze na financování svých výdajů bude bezskrupulózní, u Andreje Babiše a jeho nohsledů z ANO a Agrofertu jde o přirozený styl chování.

Autor je členem Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!