Pomozme Polsku!

EU musí pomoci Polsku (a pobaltským státům) proti snahám Lukašenkova kriminálního režimu o destabilizaci. To, co sledujeme, je po všech stránkách odporné.

Lukašenkova vláda vybírá od migrantů tisíce eur výměnou za to, že je přiveze do Minsku. Slíbí jim však přechod do země zaslíbené – Německa. Při čtyřiceti letech týdně, které jsou plánovány mezi blízkovýchodními letišti a Minskem, jde o velmi slušné peníze. Následně tyto frustrované či rozzuřené lidi, kteří nečekali, že se budou za tisíce eur brodit bahnem, tlačí doslova pažbami zbraní na území Polska. Snaží se polskou stráž vyprovokovat k reakci, kterou natáčí a mediálně zneužívá. Po roce 2015 se Evropa stala vydíratelnou kdejakým gangsterem. To musí skončit.

Podepsal jsem dopis mého španělského kolegy adresovaný předsedům Evropské rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. Vyzýváme k hmatatelné pomoci. Slova podpory nestačí.

 

„Vážený pane předsedo Micheli,

Vážená paní předsedkyně Von der Leyenová,

Vážený pane předsedo Sassoli,

v posledních několika hodinách jsme my všichni Evropané s rozhořčením a znepokojením pozorovali tisíce migrantů, které Lukašenkova zločinecká vláda násilím natlačila k bělorusko-polské hranici. Obrovský pochod ilegálních přistěhovalců, falešných uprchlíků, mladých mužů a chlapců ve vojenském věku, kteří se tlačí k východní hranici Evropy, je názorným příkladem hybridní války proti polské demokracii a proti celé Evropě.

Reakce polské vlády, která mobilizovala policejní a vojenské síly k obraně své hranice, vnější hranici Evropy, je příkladem odvahy, odhodlání a loajality k Evropě a k civilizaci a hodnotám, které reprezentujeme. Pokud se evropské instituce jako celek nepostaví na obranu polské vlády, budeme čelit nové neobyčejné krizi tzv. evropského projektu.

Žádný evropský národ nemůže zůstat netečný, aniž by polské vládě pomohl a spolupracoval s ní při obraně jejích hranic, a to nikoliv slovy nebo gesty, ale logistickou, politickou, policejní a vojenskou podporou. Evropská komise, Rada a Evropský parlament mají politickou a morální povinnost připojit se k polské vládě v jejím úsilí o obranu Evropy.

Současná situace v Evropě, kdy jsou imigrační jevy provokovány cizími vládami s cílem rozvrátit sociální, politický a právní řád evropských národů, je hraniční a my všichni jsme povinni bránit tentýž morální, politický a právní řád, který Evropa historicky představuje.

Musíme upustit od nepodložených prohlášení a výroků ve prospěch tohoto mohutného, neřízeného a nátlakového nelegálního přistěhovalectví, s nimiž se často setkáváme u evropských institucí a politiků, s nezodpovědnými provoláními a prohlášeními, která působí dojmem vyzývajícím k nelegálnímu vstupu cizinců, podporujícím podnikání mafií, nelegální obchod s lidmi a zločinné jednání nepřátel Evropy.

Musíme požadovat, aby média jednala zodpovědně a pravdivě informovala o zneužívání práva na azyl a statusu uprchlíka vládami, které ohrožují naši bezpečnost a společenský řád.

Musíme obnovit pevné přesvědčení, že společný evropský projekt bude úspěšný pouze tehdy, budou-li národy Evropy svobodně a dobrovolně spolupracovat na zajištění naší civilizace. To je skutečná evropská solidarita.

Vyzýváme proto Evropskou radu, Evropskou komisi a Evropský parlament, aby nejen důrazně odsoudily kroky běloruské vlády a využívání masové a neřízené imigrace jako prostředku politického nátlaku, ale aby také výslovně podpořily polskou vládu v těchto těžkých časech a vyzvaly vlády členských států ke spolupráci politickými, policejními a vojenskými prostředky při obraně ohrožených hranic Evropy na východě i na jihu.“

Podepsáni:

BUXADÉ VILLALBA Jorge, ECR (Španělsko)

AGUILAR Mazaly, ECR (Španělsko)

TERTSCH Hermann, ECR (Španělsko)

DE LA PISA Margarita, ECR (Španělsko)

LEGUTKO Ryszard Antoni, ECR (Polsko)

SARYUSZ-WOLSKI Jacek, ECR (Polsko)

WASZCZYKOWSKI Witold Jan, ECR (Polsko)

KLOC Izabela, ECR (Polsko)

KUŹMIUK Zbigniew, ECR (Polsko)

MAZUREK Beata, ECR (Polsko)

ZALEWSKA Anna, ECR (Polsko)

ZLOTOWSKI Kosma, ECR (Polsko)

KRUK Elzbieta, ECR (Polsko)

BIELAN Adam, ECR (Polsko)

RAFALSKA Elżbieta ECR (Polsko)

POREBA Tomasz Piotr, ECR (Polsko)

JAKI Patryk Tomasz, ECR (Polsko)

WISNIEWSKA Jadwiga, ECR (Polsko)

MOZDZANOWSKA Andzelika Anna, ECR (Polsko)

KEMPA Beata, ECR (Polsko)

BRUDZIŃSKI Joachim, ECR (Polsko)

TOBISZOWSKI Grzegorz, ECR (Polsko)

WEIMERS Charlie, ECR (Švédsko)

DZHAMBAZKI Angel, ECR (Bulharsko)

SLABAKOV Andrey, ECR (Bulharsko)

ILCIC Ladislav, ECR (Chorvatsko)

PROCACCINI Nicola, ECR (Itálie)

VONDRA Alexandr, ECR (Česká republika)

FRAGKOS Emmanouil, ECR (Řecko)

TERRAS Riho, EPP (Estonsko)

BOGOVIC Franc, EPP (Slovinsko)

HÖLVÉNYI György, EPP (Maďarsko)

MAZYLIS Liudas, EPP (Litva)

VANDENDRIESSCHE Tom, ID (Belgie)

LEBRETON Gilles, ID (Francie)

GARRAUD Jean-Paul, ID (Francie)

BAY Nicolas, ID (Francie)

MEUTHEN Jörg, ID (Německo)

KRAH Maximilian, ID (Německo)

LIMMER Sylvia, ID (Německo)

FEST Nicolaus, ID (Německo)

ZIMNIOK Bernhard, ID (Německo)

MADISON Jaak, ID (Estonsko)

GYORI Eniko, NI (Maďarsko)

KÓSA Ádám, NI (Maďarsko)

TRÓCSÁNYI László, NI (Maďarsko)

GÁL Kinga, NI (Maďarsko)

BOCSKOR Andrea, NI (Maďarsko)

TOTH Edina, NI (Maďarsko)

GYURK Andras, NI (Maďarsko)

SCHALLER-BAROSS Ernő, NI (Maďarsko)

HIDVEGHI Balazs, NI (Maďarsko)

Foto: Kamran Akhter/The Quint

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS, která je členem skupiny Evropských konzervativců a reformistů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!