Politika Evropské unie trpí ztrátou hodnot

Fórum německých katolíků kritizuje skutečnost, že evropská občanská iniciativa na zlepšení ochrany zvířat s 1,1 milionu podpisů byla přijata, zatímco iniciativa One of Us s 1,9 milionu podpisů (jež požadovala ukončení financování výzkumných projektů, při kterých jsou zabíjena lidská embrya) byla odmítnuta. Společenství států Evropské unie bylo vybudováno na křesťanských kořenech, což především znamená důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na pohlaví, společenské postavení nebo národnostní příslušnost.

Lidská práva a lidská důstojnost se staly etickým a morálním základem. A tyto osobnosti jakožto ústřední aktéři určovali politiku obnovy Evropy: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi a Robert Schuman. Tito tři muži, kteří měli vizi nové Evropy, byli věřící katoličtí křesťané se společnými náboženskými hodnotami a přesvědčením. To prohlásili účastníci 18. Kongresu Radost z víry ve Fuldě, který se konal pod heslem: Sebevědomě s Kristem.

Když srovnáme tento společný pohled otců zakladatelů na člověka a společnost – Romano Gruardini kdysi označil tuto vizi jako duši Evropy –, se současnou politikou EU, dojdeme žel k závěru, že Evropa už nemá žádný společný hodnotový základ a zřejmě jej už ani mít nechce. Dokazují to hlavní oblasti evropské politiky jako například manželství a rodina, bioetický výzkum, ochrana života, především potrat a asistovaná sebevražda, uznávání práv a rozvojová a migrační politika.

V této souvislosti byl kromě jiného na Mezinárodní den rodiny 15. května, o němž instituce Evropské unie zapřisáhle mlčely, připomenut otřesný případ malého Alfieho Evanse z Velké Británie, jenž byl v nemocnici vydán napospas smrti, ačkoli rodiče si přáli další péči o syna, zajistili mu další léčení v Itálii a dokonce se odvolali k Evropskému soudu pro lidská práva, který jejich žádost označil za nepřípustnou (celý tragický případ Alfie Evanse si můžete připomenout třeba zde). Stejně tak bylo upozorněno na to, že evropská občanská iniciativa na zlepšení ochrany zvířat s 1,1 milionu podpisů byla přijata a byla provedena konkrétní opatření, zatímco Evropská komise zamítla iniciativu „One of Us“ s 1,9 milionu podpisů, jež požadovala ukončení financování výzkumných projektů, při kterých jsou zabíjena lidská embrya. Toto vše dokazuje, že EU ve svém současném stavu ani zdaleka není společenstvím hodnot utvářeným na křesťanském základě.

Účastníci kongresu výslovně zdůraznili, že si přejí hlubší integraci EU, ale při zachování solidnosti, solidarity a subsidiarity, a EU jako společenství hodnot, které se ve své konkrétní politice zaměřuje nejen na růst unie, nýbrž znovu na společenství států, „které spočívá na křesťanských hodnotách a které nade vše klade právo a důstojnost člověka.“

Převzato z časopisu RC Monitor

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!