Politické strany a svoboda slova

Během července jsme se obrátili na vedení a zákonodárce všech politických stran a hnutí, které měly podle médií šanci uspět v nadcházejících parlamentních volbách, s pěti otázkami: Všem jsme nechali více než dva týdny na to, aby nám zaslaly svoje odpovědi s tím, že je v plném znění zveřejníme. Odpovědi publikujeme v pořadí, v jakém jsme je obdrželi, a každé otázce věnujeme postupně jeden článek. Zde najdete odpovědi na otázku č.1 a otázku č.2. Pro připomenutí si můžete přečíst rekapitulaci naší komunikace s jednotlivými stranami v uplynulých 9 měsících.

Otázka č.3: Jak chcete zajistit, aby se pod záminkou boje proti „dezinformacím“ a „fake news“ neumlčovaly odlišné názory k tématům jako migrace, klima, Covid opatření, rodina, pohlaví, pravomoci orgánů EU aj.?

ANO

Jednak změnou zákona, kterou jsme předložili, jednak tlakem na digitální platformy, a pak také veřejnou diskusí na toto téma. Naši poslanci podepsali úspěšnou petici proti omezování svobody projevu, pořádáme konference. Za mě je to jedna z priorit, jak zabránit salámovou metodou oklešťování svobody vyjadřování pod pláštíkem boje proti fake news či hate speech.
Garant: Patrik Nacher

Trikolóra Svobodní Soukromníci

Nové ideologie, nejrůznější „ismy“ a boj proti nepohodlným názorům schovaný za dezinformace a fake news přinášejí naprostý rozvrat hodnot. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba a nová forma totality. Hojně k tomu přispívá politický neziskový sektor, který všechny tyto -ismy, která naše společnost nepožadovala, prosazují. Čerpají na to ročně masivní finanční prostředky, které jim navíc sami z našich daní financujeme. Chceme proto prosadit zákaz financování politických neziskovek z veřejných peněz a nastavit pro ně jasná pravidla. Jedním z nich je např. to, aby neziskové organizace nefinancovaly jiné neziskové organizace. Těmito opatřeními bychom zabránili prvotním masivním tlakům, který neziskový sektor na zavádění totalitních praktik vyvíjí. Svobodu slova a názorů musíme ubránit za každou cenu. Privátním provozovatelům vysílání proto poskytneme větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum.
Garant: Natálie Vachatová

SPD

Zákazem mazání a blokování na sociálních sítích a kontrolou a sankcionováním veřejnoprávních médií.
Garant: Ivan David

Poznámka SOSP: V dalším kole jednání se budeme SPD ptát, jak konkrétně si představují „zákaz mazání a blokování“ – jaké budou uplatňovány sankce, příp. zda budou nějaké výjimky, kdy sociální síť může zasáhnout do obsahu.

KSČM

Umlčet v pravém slova smyslu nejde dnes nic a nefunguje ani vypnutí internetu. Spíše je nutno se zaměřit na objektivizaci a zdrojování spolu se zdravým selským rozumem.
Garant: Leo Luzar

KDU-ČSL

Svoboda projevu je definovaná v Ústavě a Listině základních práv a svobod a v jejich duchu budeme tyto svobody hájit. Každý správce sociální sítě je odpovědný za obsah na dané platformě a musí se pohybovat v rámci zákonů ČR. A to ovšem platí i o uživatelích sociálních sítí. Vždy budeme odlišovat nenávistné projevy od svobodného vyjádření názoru, který budeme vždy hájit.
Garant: Marek Výborný

Poznámka SOSP: Platformy nejsou – na rozdíl od médií – odpovědné za uživatelský obsah. V dalším kole jednání se budeme KDU-ČSL ptát, zda chtějí donutit platformy, aby se staly médiem a podléhaly standardní mediální regulaci.

ODS

Budeme velmi ostražitě přistupovat k legislativním i nelegislativním návrhům v této oblasti, či jejich konkrétní aplikaci. Nepřipustíme jejich zneužívání. Chceme, aby se tímto zabýval v příštím období sněmovní podvýbor pro svobodu slova, a zároveň, aby iniciativy, jako je ta vaše, v něm měly partnera pro monitorování a řešení případů umlčování odlišných názorů, které jsou prezentovány slušnou a věcnou formou. Jsme si vědomi existence dezinformačních kampaní „fake news“, ale budeme velmi pečlivě sledovat, aby bojem proti nim nebyla omezena svoboda slova.
Garant: Marek Benda, Jan Skopeček a Alexandr Vondra

Poznámka SOSP: V dalším kole jednání se budeme ODS ptát, kdo má rozhodovat o tom, co je a není „dezinformační kampaň“, co je a není „fake news“. A bude-li z toho někdo nařčen, jaké má mít prostředky odvolání.

Volný blok

Za vším hledej peníze. Nejjednodušší a nejlevnější cestou, jak bojovat s cenzurou halící se do hesla „boj s desinformacemi“, je zastavit veškerou finanční
i politickou podporu údajným „bojovníkům s desinformacemi a fake news“, kteří jsou velmi často sami autory lží a hoaxů. Nepohodlná pravda není desinformace. V rámci 7. programového bodu „Přestaneme plýtvat našimi penězi“ proto říkáme, že „odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.“
Garant: Hana Lipovská

 

Převzato ze stránek Společnosti pro obranu svobody slova

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!