Pojmová alchymie

Zákony se mění v matematické vzorce obsahující proměnné a kdo potřebuje znát odpověď na otázku, jak se může zachovat, musí vzorec nejdříve naplnit správným obsahem, což je někdy docela alchymie.

Právníci jsou především fachmani, řemeslníci, technici, kteří se naučili orientovat se v nějakém systému a pracovat s ním, ale jestli je vhodné po nich chtít, aby ten systém zásadně spoluvytvářeli, to je už složitější otázka.

Více by snad uspěli při tvorbě počítačových her, ale systém práva má také nějak odrážet realitu lidského bytí a vztahů mezi lidmi. A právě kontakt s realitou je u právníků oslaben až příliš symbolickou prací s jazykem, v jejímž důsledku se v právu používané pojmy odpoutávají od toho, co si pod nimi představuje obyčejný člověk. Zákony se mění v matematické vzorce obsahující proměnné a kdo potřebuje znát odpověď na otázku, jak se může zachovat, musí vzorec nejdříve naplnit správným obsahem, což je často alchymie prováděná až v nejvyšších patrech soudní soustavy. Paradoxně se tak hlavní slabinou právního přístupu stává nejsilnější právníkova zbraň: pojmové myšlení.

Symbolem právnického zpracování reality budiž legislativní zkratka obsažená v zákoně o obchodních korporacích: družstevní nebytový prostor (dále jen „družstevní byt“). Je docela lhostejné, že se nejedná o vymezení pojmu, ale pouhou legislativní zkratku, ale ukazuje nám to, že se slovy je v zákonech možné zacházet libovolně až svévolně. My lidé od fochu si s tím poradíme a ani nás to nezarazí. Ale divíte se, že pak nemáme problém s předefinováním podstatnějších pojmů, jako je pohlaví nebo manželství?

Autor je advokát. Publikuje na svém blogu.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme