Podivné cesty německé církve

Německá diecéze Essen uveřejnila čtyři videa, v nichž kritizuje katolickou nauku o manželství a kněžství. „Jsem gay, katolík, vdaný za svého muže od roku 2004 a pro Církev pracuji od roku 1996,“ říká muž v jednom z videí; na jiném zaznívá požadavek pro možnost kněžského svěcení bez ohledu na pohlaví.

„Rovný přístup ke všem církevním úřadům“ požaduje také německý Svaz katolických žen. Též německý jezuita Ansgar Wuchenpfennig tvrdí, že je třeba opustit učení Církve, definitivně potvrzené papežem Janem Pavlem II. v apoštolském listu Ordinatio sacerdotalis, že Církev nemá moc světit na kněze ženy. Německá Synodální cesta podle něj představuje „poslední historickou šanci znovu se chopit impulsu daného Druhým vatikánským koncilem, který zatím jen stagnoval, a dát mu novou dynamiku.“

Řezenský biskup Rudolf Voderholzer ostře kritizuje pracovní text fóra na téma „ženy a úřady“, určený regionálním konferencím Synodální cesty. Vymezuje se zejména proti způsobu biblické argumentace v textu, která podle něj „rezignuje na jakoukoliv teologickou úroveň“: Ježíš prý měl pouze učedníky a učednice, ale nikoho nevysvětil na kněze – ale stejně tak by se dalo tvrdit, že Ježíš nikoho nepokřtil ani nebiřmoval, a že nechodil v neděli na mši. „Zastírá se skutečnost, že svátosti jsou až věcí povelikonoční Církve; a fakt, že v teologii existuje hluboce propracovaná reflexe otázky ustanovení svátostí, se prostě ignoruje,“ vyjadřuje své rozhořčení biskup, který je též dlouholetým profesorem dogmatiky. Biskup kritizuje i porušení dohodnuté procedury schvalování textu: „Jelikož bylo ’z časových důvodů‘ zrušeno nové hlasování o textu poté, co do něj redakční skupina zapracovala změny, již jsem se k této pasáži nemohl vyjádřit. Protestuji proti takovému postupu! Jakýpak duch za tím asi stojí?“ píše v otevřeném dopise adresovaném bratrům biskupům a předsednictvu Synodální cesty.

Kolínskou arcidiecézi vedenou arcibiskupem Reinerem Woelkim čeká rozsáhlá reforma. Počet farností bude zásadně redukován na 50–60; v čele každé farnosti bude v souladu s nejnovější vatikánskou instrukcí kněz-farář, každá farnost však bude rozdělena na větší počet „obcí“ při jednotlivých kostelích, za které budou zodpovědné laické týmy „moderátorů“.

Převzato z časopisu RC Monitor

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!