Podcast Notorické konzervy: Proč neratifikovat Istanbulskou úmluvu

Čtrnáctý díl podcastu jsme věnovali Istanbulské úmluvě, která se nejspíš brzo dostane na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

Istanbulská úmluva má dvě agendy. První, užší, směřuje k potírání násilí na ženách a podpoře obětí násilí. S tím odpůrci úmluvy pochopitelně problém nemají, byť většinu požadavků v tomto směru Česko dávno splňuje. A pokud ne, stačí upravit naše stávající zákony, nepotřebujeme k tomu předtím schvalovat mezinárodní smlouvu.

Druhá, širší, směřuje k protlačování ideologie radikálního feminismu, která násilí na ženách nevidí jako individuální selhání ale jako pilíř strukturálního útlaku žen ze strany mužů a nástroj, jakým si patriarchální společnost vynucuje podřízenost žen. Ruku v ruce s tím jde velký důraz na boj s genderovými stereotypy, které, údajně, k násilí vedou.

Co ukazují kontrolní zprávy orgánů dohlížejícího na provádění úmluvy GREVIO? Co vše jsou genderové stereotypy? Co je genderová ideologie? Jak má být Istanbulská úmluva naplňována? K čemu povede uznání genderově podmíněného násilí jako důvodu pro azyl? A mnoho dalšího.

 

K poslechu na Spotify, Apple podcast, Google podcast a nově také na Youtube.

Notorické konzervy

Andrej Duhan & Kateřina Lomičová

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!