Počet lesních požárů na Zemi dlouhodobě klesá

V Kanadě zuří lesní požáry. Justin Trudeau obratem prohlásil, že na vině je změna klimatu a že lesních požárů přibývá. Věda říká, alespoň podle oficiálních studií včetně zprávy mezivládního klimatického panelu, něco jiného.

Dvě studie, podle kterých celková plocha zasažená požáry na zeměkouli klesá. A informace z místního kanadského tisku uvádějící, že policie má u některých požárů podezření na žhářství. Kompletní zdrojová informace na konci článku.

(1) Časopis Science

V časopise Science byl v roce 2017 uveřejněn článek o počtu přírodních požárů na zeměkouli za posledních 18 let. Jeho autoři pocházejí z NASA a několika amerických a evropských univerzit.

Na základě různých satelitních dat měřili autoři dlouhodobý trend přírodních požárů. Celková plocha zasažená přírodními požáry na zeměkouli poklesla za 18 let od roku 2000 o 15 % až 32 %. Odhadovaný pokles ploch zasažených přírodními požáry je podle autorů „robustní“ i po započítání variability ve srážkové činnosti.

Největší pokles spálené plochy zaznamenali autoři na savanách a pastvinách. Hlavním důvodem pro pokles spálené plochy bylo rozšíření zemědělství a jeho intenzifikace.

(2) Časopis JGR Biogeosciences

Článek vyšel v roce 2014 a autoři se na základě různých dat pokusili zrekonstruovat celkovou plochu na zeměkouli zasaženou přírodními požáry mezi lety 1901 do 2007. Analýzou došli autoři k závěru, že za 106 sledovaných let je patrný výrazný klesající trend ploch zasažených přírodními požáry.

Kontinentem, který je nejvíce zasažen přírodními požáry, je Afrika, kde shoří 70 % celkové spálené plochy na zeměkouli. Následuje severní Austrálie s 10 %. To je dáno tím, že v uvedených oblastech je množství hořlavé biomasy a období sucha trvá dostatečně dlouho pro její vysušení.

V měřeném období 106 let je podle autorů zřetelný klesající trend velikosti plochy, která je každoročně zasažena přírodním požáry. Tempo poklesu spočítali autoři na 12 tisíc čtverečních kilometrů ročně, což odpovídá zhruba 0,3%.

Významný klesající trend ve velikosti plochy zasažené požáry byl zaznamenán v tropických a subtropických oblastech. V zeměpisných šířkách dále od rovníku nebyl zjištěn žádný významný trend ani jedním směrem.

(3) Zpráva mezivládního klimatického panelu

Samotná zpráva mezivládního panelu říká v sekci 2.4.4.2.2: „Lesní požáry nevykazují žádný dlouhodobý celosvětový trend z důvodů nárůstů a poklesů v různých oblastech.” Dále potvrzuje klesající trend rozlohy spálené plochy za 20 let do roku 2015.

(4) Toronto Sun, 7. června

Policisté mají podezření, že v jedné části Québecu bylo příčinou požáru žhářství.

(5) Le Quotidien, 1. června

Starostka města naznačila, že by mohla existovat souvislost mezi třemi požáry, které v současnosti hoří v blízkosti města Chapais v provincii Québec.

(6) Kanadské statistiky

Na závěr oficiální data kanadské vlády o počtu a rozsahu lesních požárů. Jejich vyhledání zabere méně než minutu.

Převzato ze syrzdarma.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!

Zdroje:

(1) Science

(2) JGR Biogeosciences

(3) Mezivládní panel sekce 2.4.4.2.2 poslední věta

(4) Toronto Sun

(6) Le Quotidien

(7) Kanadské statistiky