Pět věcí, které byste měli vědět o maďarském vetu

Maďarsko a Polsko jsou zase jednou černými ovcemi Evropské unie, protože trvají na původní dohodě stran rozpočtu a fondu obnovy EU, které bylo na Evropské radě dosaženo v červenci.

Proti Maďarsku a Polsku se pro jejich důsledné hájení vlastních národních zájmů (opět) obrátila mainstreamová liberální média. George Soros se (opět) snaží vnutit členským státům zaplavení Evropy migranty, a EU politicky trestá státy, které nejsou ochotné podřídit se konceptu federalizace na úkor svrchovanosti členských států.

(Odpověď premiéra Viktora Orbána Georgi Sorosovi můžete nalézt zde.)

Pravdou však je, že unijní rozpočet a fond obnovy nevetovalo Maďarsko, nýbrž ti, kteří vyvolali situaci, jež k tomu vedla. Raději si tedy místo ideologických a vágních frází povšimněme faktů, která s vetem souvisejí:

  1. Závěry zvláštního zasedání Evropské rady z 21. července se jasně vyhýbají vázání evropských financí na podmínky vlády práva. Ba co víc, německá kancléřka Angela Merkelová tvrdila, že mechanismus právních norem by vyžadoval souhlas všech členských států a také novelizaci unijních smluv.
  2. 24. září se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sešla s představiteli visegrádské čtyřky. Na pořadu jednání byla aktualizovaná migrační strategie. Zmínění představitelé nový balíček odmítli se slovy: „I když tomu dáte jiný obal, kvóta bude pořád kvótou.“ Přitom, jak premiér Viktor Orbán konstatoval: „V Bruselu dnes považují za země řídící se vládou práva pouze ty, které umožňují vstup migrantům. Státům, které chrání své hranice, odmítají tuto kvalitu přiznat.“
  3. Navzdory červencovému závěru uzavřeli vyjednavači Evropského parlamentu 5. listopadu za zády Evropské rady s předsednictvem Rady dohodu o uzákonění mechanismu, jenž umožní odebrat rozpočtové dotace státům, o nichž se soudí, že porušují vládu práva.
  4. Maďarsko a Polsko, důsledně loajální vůči svým občanům a voličům, uplatnily své právo vetovat unijní rozpočet na léta 2021-2027 a fond obnovy kvůli přítomnosti podmínky „vlády práva“, kterou lze vykládat svévolně.
  5. A konečně je tu článek, který opět dokazuje, že za oponou stojí spekulující miliardář, který – ač mu evropští voliči neudělili žádný demokratický mandát – zkouší vnutit kontinentu svou ideologii otevřené společnosti. George Soros v článku „Evropa se musí postavit Maďarsku a Polsku“ navrhuje, jak má liberálně levicová většina EU maďarsko-polské veto „obejít“. Z toho je žel jasné, že by mechanismus vlády práva nebyl ničím jiným, než vyděračstvím, kterým by bylo promigrační lobby umožněno vnutit naší zemi milióny nelegálních migrantů, ačkoli jsme už v roce 2015 v rámci maďarské národní konzultace takový plán zamítli.

Po maďarském a polském vetu se rozezněl falešný sborový křik kritiků: „Když ale tedy oceňují vládu práva, proč se zařazení kritérií vlády práva brání?“ Odpovědí není, že si Maďarsko a Polsko vlády práva neváží. Odpověď je jasná každému, kdo se byl ochoten prokousat nedávnou zprávou o „vládě práva“ z pera Komise, v níž naprosto chybějí jasně definovaná kritéria a která se opírá o žalostně nevyváženou snůšku pramenů. Odpověď je jasná každému, kdo zblízka sleduje evropské záležitosti a ví o událostech v jiných zemích, které by vzbuzovaly skutečné obavy o vládu práva, jež jsou však zcela ignorovány. A konečně – tohle není něco, co lze ušít horkou jehlou na základě zákulisních jednání, nýbrž vyžaduje to revizi smluv založenou na souhlase všech členských států.

Komentář zveřejněn k 26. listopadu 2020. Se souhlasem převzato z abouthungary.hu. Pro Konzervativní noviny přeložila Ivana Kultová. Originál zde. Redakčně upraveno.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme