Peníze z eurofondů pro rodiny!

Devatenáctý Národní pochod  pro život 27. 4. bude ve znaku podpory rodin se třemi a více dětmi.  Proč se k potratům často odhodlávají právě matky, co čekají třetí dítě?  Jak jim pomoci? A jak se na to dají využít peníze z evropských fondů? Proč Hnutí pro život už nestraší potracenými dětmi nebo bílými kříži, ale v boji za omezení potratů sází na pozitivní program? Jak pomáhá budoucím matkám v kampani Nesoudíme. Pomáháme! Přinášíme první část rozhovoru s předsedou Hnutí pro život Radimem Ucháčem.

Tvrdíte, že ženy jsou často k potratu nuceny. Čím? Kým?

Velmi často ano. Ekonomickou situací, partnerem, blízkými. Z našich dlouhodobých statistik vyplývá, že více než osmdesát procent žen se cítí být pod nátlakem. Místo slov podpory slyší: „Necháte si to?“ Typický je příklad páru, který nečekaně čeká dítě. Paní je spíš pro dítě, on spíše proti, oba váhají. A přesně v té chvíli, kdy je z psychologického hlediska důležité mít dost času na zvážení všech pro a proti, platí pravý opak – nastane obrovský tlak rozhodnout se co nejdříve. Přitom ty ženy jsou vystresované, zažívají hormonální bouři, mohou se rozhodnout každou chvíli jinak.  Od partnera očekávají podporu, ale slyší alibistická prohlášení typu: „je to na tobě“, „rozhodni se sama“. A když cestou na sál pláčou, tak místo: „Jste si jistá, že to tak chcete?“ slyší od lékaře, ke kterému vzhlížejí jako k autoritě, kategorické: „Rychle na sál, spěcháme!“

Jak chcete ženám v ekonomické tísni pomoci?

V Poslanecké sněmovně se projednává návrh na vyplacení zbytku rodičovského příspěvku při „předčasném“ narození dalšího dítěte. Podle údajů MPSV nedošlo v roce 2017 k vyčerpání rodičovského příspěvku u 8 985 rodin z důvodu předčasného početí a narození dalšího dítěte. Každá rodina přišla v průměru o 64 700 Kč oproti situaci, kdy by se dítě narodilo v zákonem určeném odstupu od dítěte předcházejícího.

Momentálně hledáme možnosti podpory rodin čekajících třetí dítě. To je situace, kdy se řada párů ocitá pod silným ekonomickým tlakem. „Vejdeme se s třetím dítětem do našeho 2+kk?“ „Ufinancujeme hypotéku?“ „Vejdeme se s třetí sedačkou do auta?“ Často podobná dilemata končí rozhodnutím potratit.. A pokud bych byl cynický, tak řeknu, že s rozhodnutím rodin potratit třetí dítě stát přijde každý rok o   pět tisíc budoucích daňových poplatníků.

Pět tisíc třetích dětí potracených z ekonomických důvodů? Jak jste na tento počet přišli?

Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky patří třetí děti mezi nejčastěji potracené z celkem provedených 18 až 20 tisíc potratů ročně. V roce 2016 bylo potraceno 6 500 třetích dětí. Odhadujeme, že 5 000 z nich by šlo zachránit ekonomickou podporou, protože se nejednalo o potrat z tzv. zdravotní indikace. Je to samozřejmě odhad, ale troufnu si říct, že dost reálný.

Národní pochod pro život a rodinu se již tradičně, leč marně, snaží překazit různá krajně levicová uskupení.

 

Dobře, tak jak těch pět tisíc dětí zachránit?

Podle našeho návrhu by každá rodina při narození třetího a dalšího dítěte získala podporu ve výši 200 000 Kč na bydlení. Týkalo by se to rodin, které nepobírají příspěvky na bydlení. Tuto podporu by šlo  kombinovat s možností beztrestně otevřít fixační dobu u hypotéky a refinancovat ji.To by jistě mnoha rodinám přijetí třetího dítěte velmi ulehčilo. A poslední krok se týká auta – dnes často nezbytného dopravního prostředku pro rodiny s dětmi. Prosazujeme příspěvek 150 – 200 000 Kč pro všechny rodiny s třemi a více dětmi. Muselo by jít o vozidla splňující např. emisní limity Euro 5 či 6, aby nedocházelo ke zneužívání dávky koupí levného vraku.

Kolik by to stálo?

U příspěvku na automobil jde během prvního roku o deset miliard korun, dokud by nebyly pokryty všechny rodiny, které by o tuto podporu požádaly. Následující roky by se náklady pohybovaly okolo 2,3 miliardy korun ročně. U příspěvku na bydlení by se jednalo také o dvě a půl miliardy ročně.

Částka se může zdát značná, ale srovnáte-li náklad max. 400 tisíc korun na jedno dítě s nákladem 1.3 miliónu na asimilaci jednoho ekonomického migranta z kulturně blízkého regionu, tak investice do dětí je nejen mnohem levnější, ale i pozdější návratnost těchto vložených prostředků je nesrovnatelně méně riziková.

Nemohu se nezeptat, kde byste na to chtěli vzít.

Jako nejrozumnější nám přijde využít prostředky z fondů EU. V současnosti se jedná o náplni nového programového období čerpání evropských fondů na léta 2021-2027. Rozděluje se dvacet miliard eur pro Českou republiku.  Půl bilionu korun na sedm let, 70 miliard korun na rok. Je to jedinečná příležitost a děláme vše pro to, abychom ve spolupráci s politiky napříč názorovým spektrem dosáhli toho, že tyto peníze půjdou na námi prosazovanou podporu vícečetných rodin. Nedávno tento záměr podpořili i poslanci Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kteří vyzvali příslušná ministerstva, aby zakomponovali podporu rodin do příslušných strategií.

 

Jak se to daří?

S politiky dobře. S úředníky je situace mnohem složitější. Lobujeme napříč politickým spektrem. V duchu našeho projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ jednáme úplně s každým.

I s komunisty?

S každým. Tohle je téma, kde dělící linie jde napříč stranami. Zrovna u komunistů například poslankyně Hana Aulická má pro podporu rodin s dětmi velké pochopení. Otázky související s léčbou neplodnosti vnímá jako důležité pirátská poslankyně Olga Richterová. Při návrhu zákona o doplacení rodičovského příspěvku při „předčasném“ narození dítěte nám velmi pomohl Aleš Juchelka z ANO. Dokázal dohodnout podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Naše zkušenost je, že zde politická příslušnost není až tak důležitá. Naopak životní zkušenosti jednotlivých politiků a jejich dobrá vůle jsou mnohem podstatnější.

Člověk by čekal, že najdete přirozené partnery spíše v KDU-ČSL.

Lidovci samozřejmě hlasují zpravidla rozumně, ale zdá se nám, že nemají dostatek sebevědomí nadchnout pro své ideály kolegy z jiných stran.

Lobbing není zrovna sympatické slovo. Jak lobbujete?

Úplně jednoduše. Snažíme se dopravit potřebné informace ve správný čas do správných rukou mezi politiky různých stran a taky mezi úředníky, lékaře, vědce a novináře. To stačí. Zodpovědní lidé zpravidla mají dobrou vůli, ale často nemají dostatek informací.

To zní  jednoduše.

Možná. Ale nastudovat problematiku, připomínky, námitky, rozsudky, zákony, setkávat se se relevantními lidmi a naslouchat různým pohledům není jednoduché.

Pokračování zítra 12. 4. 2019

Matyáš Zrno

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 . Děkujeme!