Ozbrojení občané jako včely

Poslední věta v textu Matyáše Zrna Krajina po volbách (Konzervativní noviny, 12. října 2020) zní: „Je sice smutné, že politika degeneruje k obhajobě partikulárních zájmů, ale je to asi jediná možnost, jak se ti, pro které v nové progresivní době není místo, mohou hájit.“ Souhlasím s tím, že obhajoba partikulárních zájmů je cestou do pekel, neboť vyhoví-li se jednomu, pak se dříve či později musí vyhovět každému a tím hlavním, co bude napříště rozhodovat, bude síla křiku, kterou dokáže ta která zájmová skupina vyluzovat, popř. získá výhodu ten, kdo začne křičet dříve.

Karel Ledvinka několikrát napsal přibližně toto: „Jsem přesvědčen, že jako reakce na dnešní populistickou politiku, která odstraňuje každou stopu morálky, musí být návrat k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidské společnosti, majetku a legitimním zájmům občanů a návrat ke konzervativním tradicím.“ (zvýrazněno J.K.)

Jsem přesvědčen, že v případě práv držitelů zbraní, o které v textu Matyáše Zrna jde, máme co do činění se zájmem partikulárním pouze zdánlivě – jsem přesvědčen, že se jedná o zájem legitimní.

Na chvíli odbočím. Dotace v zemědělství jsou celkem problematická záležitost. Takové to pěkné vysvětlení zní, že by měly být směřovány do tvorby a udržování krajiny – a krajina, ta je přece pro všechny. Jak to pak ale s tou tvorbou krajiny ve skutečnosti je, to bývá obtížné posoudit, ale co je naopak zcela nepochybné, že zejména v případě velkých zemědělských podniků dotujeme všichni jejich zisk. Je tu však jedna oblast zemědělství, kde o všeobecném prospěchu není sporu a ani nemusí být jakkoli kontrolován – je to včelařství (ano, přiznávám, jsem včelař! :-)). Včely přispívají k vyšší úrodě ovoce (zůstaňme jen u tohoto nejznámějšího příkladu…) prostě v celé oblasti svého doletu – nečiní mezi majiteli ovocných stromů žádné rozdíly, rasové, věkové, genderové, politické…

A tak také zákona dbalí občané se zbraní v ruce. Takoví ozbrojení občané jsou přínosem pro všechny bez rozdílu – pro celou společnost. Zvyšují bezpečí v ulicích už jen tím, že odrazují potenciálního násilníka či lupiče od jeho případně plánovaného činu, neboť jej vystavují zvýšenému riziku, že narazí na ozbrojený odpor. Zvyšují stálost svobody v zemi, neboť případné potlačení svobody ze strany státu je násobně komplikovanější, pokud jsou občané ozbrojeni – ostatně není náhodou, že každý režim, který hodlá svobody potlačit, začíná jako jedním z prvních kroků právě odzbrojením obyvatelstva.

Zákona dbalí ozbrojení občané jsou v jistém smyslu jako včely: když je cíleně nehledáme a pokud se zrovna nerojí, vlastně si jich ani nevšimneme. Ale velmi rychle a bolestně bychom zaznamenali, kdyby zmizeli. Je tedy legitimním zájmem – zájmem nás všech – dbát na prospěch jedněch i druhých, nebo přinejmenším nepřipustit to, co jim škodí.

Autor je předsedou Konzervativní strany

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme