Otevřený dopis proti politice inkluze v britských ozbrojených silách

Vážený pane ministře,

jako vysloužilí vysocí důstojníci koruny se zkušenostmi z vyšších velitelských funkcí se cítíme nuceni Vám napsat s pocitem smutku, nedůvěry a hněvu poté, co jsme viděli ohromující důkazy o hloubce a pronikavosti rasistické a netolerantní ideologie „rozmanitosti, rovnosti a inkluzivity“ (DEI), která je prosazována v ozbrojených silách.

Tyto skutečnosti považujeme za spáchání monumentálního sebepoškozování a jako takové za skutečnou a aktuální hrozbu pro národní bezpečnost, která potěší nepřátele krále a Koruny. Samotný rozsah toho, co se uvádí, je stěží uvěřitelný a nelze jej zmírnit drobnými úpravami. Je třeba ji od základů odstranit a my vás vyzýváme, abyste to nařídil v rámci plnění své základní povinnosti – zajistit spolehlivou obranu našich ostrovů a našich občanů.

Nic nemůže lépe zničit esprit de corps našich ozbrojených sil než tato jedovatá fraška nesmyslů nebo odradit od služby Koruně právě ten typ lidí, kteří mají největší motivaci a schopnosti pro naše povolání. Naše země je tolerantní a tato obsedantní „rasizace“ všeho je nechutná a odsouzeníhodná.

Jak jste správně napsal ve svém projevu v Lancaster House, podle našeho názoru žijeme v „předválečné“ době; a Británie čelí zlověstné a temné mezinárodní scéně s ozbrojenými silami, které jsou nedostatečně vybavené, nedostatečně obsazené a nedostatečně financované, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století.

Mezi šílenostmi, jako je prosazování woke myšlenek týkajících se používání „genderově neutrálních“ zájmen nebo povolování vojákům mužského pohlaví nosit na přehlídkách make-up nebo rozevláté vlasy, aby zdůraznili svou ženskou stránku, vybíráme politiku, která má oslabit bezpečnostní prověrky, aby se zvýšilo zastoupení etnických menšin. Vzhledem k rozmáhajícímu se islamismu a jinému extremismu to není nic jiného než nebezpečné šílenství.

Volání po „rozmanitosti“ bylo naprosto nepochopeno. V rámci vojenské kultury je třeba usilovat především o zajištění „bojové síly“, aby bylo možné porazit nepřátele krále. Na ničem jiném nezáleží. Pamětní brána na Constitution Hill (pomník vojákům impéria padlým za první a druhé světové války) je ukázkou nevynucené jednoty v celé rozmanitosti imperiálních armád a armád Commonwealthu při obraně svobody.

Odstranění křesťanství z „Acts of Remembrance“ (vzpomínka na padlé) je urážkou našich předků, kteří bojovali a umírali, aby vedli svět k ukončení otroctví, a dvakrát v minulém století, aby zachránili naše ostrovy před dobytím nepřátelskými režimy. Nikomu není třeba připomínat, že tato země je vstřícná, inkluzivní a v podstatě křesťanská. Vzpomínka na padlé 11. listopadu je posvátná, křesťanská, tolerantní a inkluzivní.

Rusové, Íránci a Číňané budou s radostí pozorovat náš pád do sebenenávisti a posedlosti rozmanitostí a inkluzí. Tato netolerantní politika nutí britské ozbrojené síly k morálnímu odzbrojení“ a to nelze ustát.

Vyzýváme vás jako ministra obrany, abyste okamžitě očistil naši vojenskou kulturu od těchto jedovatých myšlenek a nařídil úplný návrat k našim základním hodnotám vlastenectví a jednoty, díky nimž nám naše ozbrojené síly po generace záviděl celý svět. V zájmu zachování a prohloubení vojenské kultury, disciplíny a efektivity by mělo být ministerstvo obrany vyňato z povinnosti rovnosti ve veřejném sektoru, jak je uvedeno v zákoně o rovnosti z roku 2010.

Nejsme státní úředníci, jsme armáda!

 

S pozdravem,

Generálmajor Julian Thompson CB OBE

Generálporučík Sir Henry Beverly KCB OBE

Brigádní generál David Chaundler OBE

Generálmajor Tim Cross CBE

Generálporučík Sir James Dutton KCB CBE

Generálmajor Malcolm Hunt OBE

plukovník Richard Kemp CBE

Kontradmirál Roger Lane-Nott CB

Generálporučík Sir Hew Pike KCB DSO MBE

Generálporučík Jonathon Riley DSO MC

plukovník Ewen Southby-Tailyour OBE

Generálmajor Nick Vaux CB DS

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč