Otevřený dopis autorům výzvy Mír a spravedlnost

Motto: „V konečném důsledku mír nelze vytvářet proti pravdě.“ (Benedikt XVI.)

Vážené dámy, vážení pánové,

od zahájení ruského útoku na Ukrajinu v únoru loňského roku jsme zaznamenali řadu iniciativ, které si kladly za cíl zastavení tohoto barbarského krveprolití a nastolení míru na Ukrajině. Ačkoliv i my si upřímně přejeme, aby byl tento krvavý konflikt co nejdříve ukončen, s řadou těchto iniciativ nemůžeme než hrubě nesouhlasit. Mezi takové iniciativy musíme s politováním zařadit i výzvu „Mír a spravedlnost“, kterou jste iniciovali, popř. podepsali.

Nedokážeme si vysvětlit, jak vzdělaní lidé, mezi nimi i uznávaní vědci, mohou tak těžce selhávat na poli logického uvažování. Že vzdělání, inteligence a talent nemusí jít ruku v ruce s charakterem člověka, je známá věc, historií mnohokrát potvrzená. Ale že se od jisté úrovně vzdělání dá předpokládat schopnost logicky uvažovat, to jsme považovali za samozřejmost. Vy jste nás vyvedli z omylu.

Mír ve Vámi navrhované podobě a spravedlnost jsou totiž dvě naprosto neslučitelné věci. Jak můžete za spravedlivé považovat takové řešení, které usiluje o dosažení míru za cenu podrobení se napadené strany podmínkám agresora? Rusko přeci žádnou jinou alternativu nepřipouští. Jak můžete za spravedlivé považovat takové řešení, které nebere ohledy na právo napadené strany a vůli jejího lidu se bránit? Jak můžete za spravedlivé považovat takové řešení, které hodlá zajistit mír za cenu postoupení části území samostatného státu agresorovi, obdobně jako se to stalo v roce 1938 v Mnichově? A to nehovoříme o tom, že tehdy zradou dosažený mír měl doslova jepičí život a vedl k hrůzám druhé světové války.

Vždyť Vámi navrhovaná podoba míru by s největší pravděpodobností, blížící se jistotě, měla stejně jepičí život, jako mír z r. 1938, a takový mír by v konečném důsledku mohl vést k možná ještě daleko horším následkům, než přinesla druhá světová válka. Vždyť putinovské Rusko bez jakýchkoliv zábran porušuje mezinárodní právo a jeho představitelé lhali snad ve všem, co ve vztahu k válce na Ukrajině vyslovili, a tak by jakákoliv dohoda s Kremlem měla nejvýše cenu papíru, na kterém by byla sepsána. Vždyť zastavení dodávek zbraní a munice Ukrajině by vedlo v krátké době ke ztrátě schopnosti Ukrajiny efektivně se bránit a v důsledku toho patrně k obsazení celého jejího území Ruskem.

O tom, že Vámi navrhovaná řešení konfliktu na Ukrajině vycházejí vstříc zájmům současných vládců Kremlu, nemůže být pochyb. Dokládá to i skutečnost, že ruská propaganda Vaši iniciativu okamžitě zneužila. Nepodezíráme Vás, že v zájmu krutého a i pro naši zemi nebezpečného agresora, putinovského Ruska, jednáte vědomě – jako např. jednali autoři tzv. zvacího dopisu v r. 1968 v tehdejším Československu. Ale pokud tedy neselháváte na poli logického myšlení, jaká jiná možnost ještě zbývá?

S pozdravem,

Tomáš Müller, RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D., PhDr. Jarmila Čiháková, RNDr. Jiří Schlanger, Gita Dautiová, PhDr. Gabriela Clemensová, Ing. Ladislav Müller, Martin Müller, Radoslava Müllerová, Dušan Stuchlík, Pavlína Ovčarčinová, RNDr. Svatopluk Kalužík, Jiří Poustka, Ing. Arch. Jan Bárta, Lenka Šourková, MUDr. Miroslav Beňo, RNDr. Jaroslav Vladík, Mgr. Karla Vladíková, PhDr. Martin Geisler, Miroslav Bárta, Ing. Jan Mikulecký, Hana Müllerová, David Floryk, DiS., Ing. Petr Odehnal, Ing. Jaroslav Cabal, Jan Ryšavý, Ing. Silvie Ryšavá, Ing. František Kalenda, Milan Vykouřil, Ing. Pavel Mareš, Artur Dauti, Josef Bílek, Karel Masojídek, Ing. Miroslav Stuchlík, PharmDr. Jitka Odehnalová, Mgr. Dan Drápal, Kateřina Navrátilová, PhDr. Ivana Kultová, Renata Beranová, Ing. Martin Knotek, Ing. Jan Friedlaender, CSc., Kvido Štěpánek, Jan Zeno Dus

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč