Otec George ve farnosti šílenců

Město Portland ve státě Oregon má mezi americkou pravicí příšernou pověst. Poslední dobou už i tamnímu notoricky levicovému vedení přerůstají přes hlavu násilné „antifašistické“ bojůvky, které si dosud pěstovalo. Naposledy tito bojovníci v náležité přesile a za přihlížení policie napadli novináře Andyho Ngo, který dokumentoval jejich protesty. Ngo je fašista, jak se patří – drobný homosexuální Vietnamec. Sám se definuje jako „sekulární humanista středopravicového smýšlení“, v ultralevicovém Portlandu je ale cokoliv napravo od Lenina krajní pravicí. Další obětí  portlandské levicového show se stál černošský kněz, původem z Nigérie.

Farnost sv. Františka z Assisi patří mezi nejstarší v Portlandu, a i na poměry tohoto města je šílená. V letech 1970 až 1983 tu kněžsky působil Donald Durand, který farnost vychýlil aktivisticky doleva a zavedl mnoho liturgických novot, daleko za hranice vytyčené nejen Druhým vatikánským koncilem, ale i diecézními regulemi (asi netřeba zmiňovat, že už ty neviděly Sacrosanctum Consilium ani z rychlíku). Durant později odešel z kněžské služby a bylo proti němu bylo vedeno obvinění ze sexuálního zneužití více než tuctu dospívajících chlapců.

Překvapení z Nigérie

Jeho nástupci pokračovali v zavedeném kurzu, možná už více ve vleku místních „angažovaných laiků“, či spíše „laiček“. V současnosti kostel sv. Františka navštěvuje ne více než několik desítek převážně starších lidí, „tvrdé jádro“ farnosti tvoří asi tucet žen ve věku nad šedesát let. Farnost se každý rok účastní průvodu Portland Pride Parade, proti němuž je česká variace Prague Pride ještě vysloveně decentní záležitostí. Nad vstupem do kostela visí transparent „Přistěhovalci a uprchlíci vítáni“, což bohužel nějak nezabírá a všichni návštěvníci jsou i nadále staří liberální běloši. Liturgie nepřipomíná katolickou mši už ani vzdáleně a pro Boha se používají genderově neutrální pojmenování (slova jako „Pán“ jsou přísně zakázána).

Minulý rok se farníkům této pozoruhodné farnosti naskytla příležitost mezi sebou konečně jednoho přistěhovalce přivítat. Otec George Kuforiji přišel do Ameriky z Nigérie, doma měl za sebou malý seminář, ale v Americe se víře nejprve vzdálil, v Seattlu vystudoval stavební inženýrství a léta pracoval v dopravním odboru státu Oregon. Do semináře vstoupil v roce 2010, vysvěcen byl o pět let později.

Nyní se tedy stal farářem inkluzivní komunity u sv. Františka. Pokud si myslíte, že Kuforiji začal zaváděním tridentských rubrik, mýlíte se. Jeho „zločin“ spočíval v tom, že z kostela a jeho okolí odstranil politická prohlášení (včetně toho o vítání migrantů) a odmítl si obléct duhový ornát (farníci tvrdí, že další podobně duchaplně vyzdobená paramenta byla určena k odvozu na skládku). Začal používat schválené liturgické texty, které samozřejmě používají genderově nevhodné termíny, přestal v rámci mše číst „prohlášení o závazcích komunity“, což byl seznam politických cílů. Farníci ho i nadále četli a přeřvávali kněze vyslovujícího konsekrační slova.

Nepatříš sem!

Když nepomohly stížnosti arcibiskupovi, naplánovali protest přímo při nedělní mši. Děti Woodstocku si jako obvykle přinesly tamburíny a rumba koule, k tomu bílá trička s hesly proti farizejům a „strážcům zákona“, a cedule odstraněné z farní budovy, černobílé fotografie uprchlíků a bezdomovců. To, co se dělo v následujících minutách, by nevymysleli ani satirici na webu Babylon Bee a díky videu na youtube si to můžete pustit i vy.

„Následujeme hlas Ježíše, lásku!“ vyluzovala jedna z žen. „Ježíš je inkluze! Ježíš vzdoroval autoritám, protože kdo odmítá zákon, je v božím duchu!“ křičela jiná, a ještě jiná k tomu dodala: „Amen!“. Další: „Jak můžeš být knězem?“ nebo „Já jsem tady patnáct let, ty rok!“ Celé představení zakončila slova, která by v případě jiných konstelací vyvolala masové protesty se zapalováním aut a proslovy Ala Sharptona. To když publikum složené výhradně z bělochů začalo pokřikovat: „Nepatříš sem!“ A pak začali na protest proti svému černošskému knězi zpívat píseň boje za občanská práva černochů „We shall overcome“. Nikdo si pravděpodobně neuvědomil ironii takového počínání. Ohromený kněz se jedné farnice jednoduše zeptal: „Máte úctu k Bohu?“ Žena se na jeho dotaz otočila zády.

Revitalizace farnosti

Na závěr jedna potěšující zpráva. Portlandský arcibiskup Alexander Sample patří mezi nejkonzervativnější biskupy v Americe. Poté, co se protestní video rozšířilo po internetu a do celoamerických médií, diecéze vydala prohlášení na podporu kněze, v němž se uvádí, že Sample bude i nadále rád pracovat s otcem Kuforijem na revitalizaci farnosti u sv. Františka, aby tak mohla lépe sloužit budoucím generacím katolíků v Portlandu. Otec Kuforiji nyní začne farnost budovat znovu. Snad se jednoho dne ke sv. Františkovi vrátí život v lidech, kteří tu budou hledat Boha.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!