OSN uznává, že děti mohou žalovat státy kvůli změně klimatu

Organizace spojených národů (OSN) nyní uznává právo dítěte podat žalobu na stát kvůli údajným škodám způsobeným změnou klimatu.

Výbor OSN pro práva dítěte zveřejnil 28. srpna pokyny ve dvacetistránkovém dokumentu (pdf) nazvaném „Úmluva o právech dítěte“ (obecný komentář č. 26), který tvrdí, že „klimatická nouze, kolaps biodiverzity a všudypřítomné znečištění“ se staly globální hrozbou pro děti a že důvodem pro zveřejnění dokumentu byla jejich snaha upozornit na tuto krizi.

V dokumentu, který používá „přístup založený na právech dětí“, se uvádí, že „proces realizace práv dětí je stejně důležitý jako výsledek“ a že „zhoršování životního prostředí, včetně důsledků klimatické krize, nepříznivě ovlivňuje výkon těchto práv, zejména u dětí ve znevýhodněných situacích nebo u dětí žijících v regionech, které jsou silně vystaveny změně klimatu“.

„Kromě svých bezprostředních závazků vyplývajících z úmluvy ve vztahu k životnímu prostředí nesou státy odpovědnost za předvídatelné hrozby související s životním prostředím, které vznikají v důsledku jejich současného jednání nebo opomenutí a jejichž plné důsledky se mohou projevit až za několik let nebo dokonce desetiletí,“

– uvádí se ve zprávě

Jejím cílem je zaměřit se na to, jaké nepříznivé účinky mají změny klimatu na „výkon práv dětí, poskytnout porozumění těmto právům a vyjasnit povinnosti států vůči úmluvě a zároveň poskytnout ‚autoritativní pokyny‘ ohledně legislativních a správních opatření k řešení způsobených škod.“

Podle druhého článku úmluvy dokument rovněž prohlašuje, že státy jsou povinny chránit děti před „environmentální diskriminací“.

„Děti obecně, a zejména některé skupiny dětí, čelí zvýšeným překážkám při uplatňování svých práv v důsledku mnohočetných a vzájemně se prolínajících forem diskriminace,“

– uvádí se v dokumentu

Michael Gerrard, ředitel Sabinova centra pro právo v oblasti klimatických změn při Kolumbijské univerzitě, řekl deníku The New York Times:

„Silné prohlášení v rámci této úmluvy by přidalo další cihlu k rostoucí stavbě mezinárodního práva v oblasti lidských práv týkajícího se změny klimatu.“

Soudce na straně aktivistů

V srpnu se soudce v Montaně postavil na stranu 16 mladých klimatických aktivistů, kteří v roce 2020 zažalovali několik státních úřadů s tím, že investováním do rozvoje fosilních paliv porušují jejich právo na čisté životní prostředí.

Dvoutýdenní soudní proces byl prvním soudním procesem v zemi tohoto druhu. Aktivisté ve věku 5 až 22 let uvedli, že změna klimatu má negativní dopad na jejich fyzické a duševní zdraví. Soudkyně okresního soudu Kathy Seeleyová rozhodla, že „emise skleníkových plynů a změna klimatu v Montaně jsou prokazatelně podstatným faktorem, který přináší klimatické dopady na životní prostředí v Montaně a poškození a újmu mladých žalobců“.

Změna klimatu, svoboda a soukromé vlastnictví

V rozsudku (pdf) soudkyně Seeleyová uvádí, že její rozhodnutí vychází z ústavy státu Montana, která zní:

„Všichni lidé se rodí svobodní a mají určitá nezcizitelná práva. Patří mezi ně právo na čisté a zdravé životní prostředí a právo usilovat o základní životní potřeby, užívat a bránit svůj život a svobody, nabývat, vlastnit a chránit majetek a usilovat o svou bezpečnost, zdraví a štěstí všemi zákonnými způsoby.“

Soudkyně v rozsudku vynechala text za slovy „zdravé prostředí“. Někteří by mohli namítat, že toto vypuštění je způsobeno tím, že myšlenky na uspokojování základních potřeb, obranu svobody a vlastnictví soukromého majetku se neslučují s ideologií změny klimatu.

V jednom z předchozích rozhovorů se analytik zpravodajských služeb a investigativní novinář Brian O’Shea zabýval ekologickou politikou v rámci konceptu „One Health“ (Jedno zdraví) Světové zdravotnické organizace. Cílem této politiky je dosáhnout „integrovaného, sjednocujícího přístupu, jehož cílem je udržitelná rovnováha a optimalizace zdraví lidí, zvířat a ekosystémů“.

Konečným výsledkem mají být podle novináře opatření po vzoru zabavování půdy prováděné Komunistickou stranou Číny, která omezují způsob, jakým mohou zemědělci hospodařit a kolik půdy může jednotlivec získat. Tato politika by také kontrolovala informace a označovala by všechny koncepty, které by nebyly v souladu s předepsaným narativem, za dezinformace.

„Bez respektu k suverenitě národů se snaží řídit vnitřní záležitosti zemědělské výroby, zemědělství, kde a jak lidé žijí a kde podnikáme,“

– uvedl O’Shea

Stále nové výzvy

Podle Franka Gaffneyho, zakladatele a prezidenta Centra pro bezpečnostní politiku a autora knihy „Obžaloba: Stíhání Komunistické strany Číny a jejích přátel za zločiny proti Americe, Číně a světu“, tyto pandemické smlouvy umožňují, aby jakákoli událost, kterou WHO považuje za krizi, byla vyhlášena za stav ohrožení veřejného zdraví.

„Může to být cokoli, o čem Tedros [generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus] rozhodne, že je naléhavou situací v oblasti veřejného zdraví, například změna klimatu, násilí páchané střelnými zbraněmi, nedostatečný přístup k potratům nebo transgenderové péči. Může to být jakákoli řada věcí, které mají rozsáhlé důsledky pro veřejnou politiku a které by diktoval nevolený zahraniční subjekt.“

– míní Gaffney

Úmluva tento možný výsledek odráží a uvádí, že ačkoli se v tomto konkrétním dokumentu zaměřuje na změnu klimatu, „jeho použití by se nemělo omezovat na žádnou konkrétní environmentální otázku. V budoucnu se mohou objevit nové environmentální výzvy, například ty, které souvisejí s technologickým a ekonomickým rozvojem a sociálními změnami.“

Převzato z The Epoch Times (překlad původní zprávy americké redakce: Kateřina Kudláčková ml.)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme