Ordo Iuris: Převezme WHO kontrolu nad globální ochranou zdraví a života?

3. března skončilo zasedání Mezivládního vyjednávacího orgánu pro nástroj WHO pro prevenci, připravenost a reakci na pandemii. Jde o zvláštní orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), který zveřejnil předpoklady tzv. „pandemické smlouvy“. To je předzvěstí revolučních změn v globálním systému zdravotní péče. WHO pro sebe požaduje kompetenci vyhlásit pandemii, určovat „vědeckou pravdu“ a bojovat proti „dezinformacím“ a dokonce chce přinutit všechny země světa, aby převedly pevnou část svých rozpočtů pod kontrolu WHO.

Téměř všechna rozhodnutí v této věci se zatím dělají v ústraní úřednických kanceláří. Důsledky tohoto průlomu však pocítíme všichni.

Změna smluv WHO je další hrozbou pro suverenitu států a účinnou politiku ochrany zdraví, která povede k tomu, že o zavedení lockdownu, uzavření škol, kostelů, pracovišť a omezení plánovaných nemocničních zákroků budou rozhodovat úředníci WHO závislí na dotacích velkých lobbistů.

Naprosté nezvládnutí pandemie covidu-19

Neefektivnost globálního a jednotného zvládání zdravotní krize dokazují statistiky o počtu nadúmrtí během pandemie covidu-19. Diverzifikovaný přístup zemí jako Polsko, Německo, Itálie nebo Švédsko dnes výzkumníkům umožňuje indikovat dobré a špatné reakce na ohrožení zdraví. Kolektivní data shromážděná OECD ukazují, že země, které se řídily doporučeními WHO, se s ochranou občanů před smrtícími účinky pandemie nevypořádaly dobře.

V listopadu 2021 jsme varovali, že boj s pandemií covidu-19 provází proces konstitucionalizace mezinárodního práva, v jehož rámci mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace, přebírají kompetence národních vlád, a řídí tak systém boje proti epidemii svými doporučeními.

Zúčastnili jsme se veřejných konzultací o „antipandemické smlouvě“ navržené WHO. Připomněli jsme, že je nutné chránit suverenitu států a svobodnou vědeckou diskusi, bez níž nebude možné vyvinout účinné metody boje s nemocemi. Upozorňovali jsme WHO na neefektivnost globálního zvládání pandemie covidu-19 a na nutnost, aby mezinárodní organizace jako WHO byly financovány pouze členskými státy, nikoli globálními korporacemi, které na ně tak mohou vyvíjet tlak.

Cenzura pod vedením „odborníků“

Většina názorů předložených v rámci konzultace byla silně proti tomu, aby byly pravomoci WHO svěřeny vládám. Navzdory tomu nový návrh smlouvy znovu navrhuje mechanismus pro centralizovanou koordinaci budoucích mimořádných událostí v oblasti zdraví, kterou má vést WHO.

Návrh říká, že suverenitu státu lze omezit, pokud jeho rozhodnutí „poškozují jeho obyvatelstvo nebo jiné státy“. Autoři projektu nevysvětlují, kdo a jak by měl definovat toto „poškození“.

Návrh obsahuje závazky bojovat proti dezinformacím. Směrnice WHO již v minulosti byly základem boje proti racionálním hlasům lékařů. Nyní se má cenzura pod vedením odborníků WHO stát legální v celosvětovém měřítku.

Dokument konečně také obsahuje návrh vyčlenit část hrubého domácího produktu všech zemí na mezinárodní spolupráci a pomoc v boji s epidemií, tedy na financování WHO.

Podpora EU nesmí chybět

Naše analýza ukazuje, že vytvoření systému globálního řízení zdravotní politiky podporuje Evropská unie, která se ho také snaží využít k tomu, aby přinutila suverénní státy uznat koncept „sexuálních a reprodukčních práv“, mezi něž patří „právo na potrat.”

EU rovněž usiluje o rozšíření svých pravomocí v oblasti zdravotní politiky. Tomuto účelu může posloužit nová komunitární strategie v oblasti zdraví, kterou na konci loňského roku přijala Evropská komise. Dokument, jehož název slibuje „lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě“, obsahuje četné odkazy na klíčovou roli Světové zdravotnické organizace a vyzývá k „globálnímu vedení“ v oblasti zdraví.

Evropská unie navrhla zřízení zvláštního ústředního orgánu, který by kontroloval orgány jednotlivých zemí z hlediska regulačních činností a zlepšování zdravotní politiky. Prováděla by v jednotlivých zemích inspekce a budovala vztahy se soukromým sektorem a sponzory s cílem vytvořit nový mezinárodní nástroj financování.

Patent na „vědeckou pravdu“

Jako varování před dopady takových změn mohou sloužit naše soudní případy. Ukazují katastrofální dopady slepého následování „standardů“ a „pokynů“, které vylučují citlivost a profesionální nezávislost.

Ordo Iuris poskytuje právní pomoc rodině muže, který zemřel na infarkt poté, co lékaři nadměrně váhali s pomocí kvůli jeho pozitivnímu testu na covid-19.

Zastupujeme lékařku, která kritizovala pokyny Ministerstva zdravotnictví k léčbě pacientů v počáteční fázi onemocnění covid-19, protože podle jejího názoru vedly k situaci, kdy někteří pacienti byli „odsouzeni k tomu, aby zůstali po mnoho dní neléčeni“, což někdy končilo jejich smrtí.

Zastupujeme lékařku, která byla obviněna z propagace informací, které jsou v rozporu se stavem lékařských znalostí, a z protizdravotních postojů, protože podepsala otevřený dopis úřadům a médiím s vědeckými poznámkami pod čarou, vyzývající k diskusi o racionalitě a efektivitě hygienických omezení.

Nová pandemická smlouva má dát WHO právo svévolně určovat „vědeckou pravdu“ a zavazovat všechny země k boji proti hlasům, které jsou s ní v rozporu, považovaným za „dezinformace“.

Pokud se dnes suverénní národy nepostaví proti pokusům vnutit jim pandemický diktát expertů WHO nad jejich hlavy, zítra mohou ztratit kontrolu nad zdravotní politikou svých států.

Boj za obranu lidské důstojnosti, života, rodiny a svobody pokračuje. Vyzýváme všechny, aby se k němu připojili.

 

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!