Ohlédnutí za rokem 2021 – Zelený úděl

Zelený úděl má potenciál revolučně proměnit život kolem nás, sešněrovat a zmrzačit hospodářství i omezit svobodu. Na Twitteru jsem nedávno poznamenal: „Zelený úděl znamená definitivní rozchod EU se zdravým rozumem a základy ekonomického uvažování. Zůstanou po něm jenom dluhy, hospodářský úpadek, zničený průmysl a energetika, nezaměstnanost a výhled na záda těch, kteří využili našeho zatemnění mysli a šli rychle dopředu.

V článku Zrození Zeleného údělu jsem se věnoval počátkům tohoto šílenství. Uvádím zde: „Na celém příběhu je ohromující to, jak mohl být tak dalekosáhlý, revoluční plán prosazen tak rychle a tak hladce. Ačkoli na pokračování klimaticko-alarmistické linie EU jsme byli po Pařížské dohodě plně připraveni, přiznejme, že radikální nárůst ‚zelených‘ požadavků a prudkost jejich prosazování, jakož i vyvýšení této agendy nad všechno ostatní, nás zaskočily.

V příspěvku Zelený úděl se vítězně valí vpřed si všímám toho, že Green Deal nebyl koronavirovou pandemií ani zastaven, ani zpomalen, ani upozaděn. Paradoxně vyšel posílen a úspěšně si razí cestu k novým metám. „Ekonomika trpící pod lockdowny nedostala šanci znovu se nadechnout, namísto toho byl Green Deal postaven do centra údajné hospodářské obnovy a přisál se na její penězovody. V tuto chvíli se nejeví jako možné tento projekt zastavit. Spirála zmaru hospodářství, omezování svobody, zaostávání za dynamickými ekonomikami jiných koutů světa a eroze zbytků svrchovanosti členských států se dala do pohybu.

V dubnovém rozhovoru pro Parlamentní listy jsem k tomuto pojetí hospodářské obnovy dodal: „Když slyším všechna ta prohlášení unijních představitelů, že právě ‚zelená transformace‘ přinese oživení a prosperitu, když studuji jejich futuristické vize o tom, jak nás zachrání větrníky na moři, čistý vodík, bezemisní lodě a letadla nebo zdravější jídelníček, mám silný dojem, že politika se v EU zcela odpoutala od reality. Zní mi v uších píseň Náměsíčník, kterou kdysi zpíval Oldřich Nový: ‚Nejlepší život má přec jen fantasta, to co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má na sta, většinou však nesmysly. Největší z nich, ale vyniká mozkovou činností horečnou, mžikem taxametru, staví zámky z větru, když jde večer se slečnou…‘ Slova jsou to pěkná, ale život s takovými náměsíčníky v nejvyšších funkcích, to už je něco docela jiného.

Konečně v textu Evropský klimatický zákon rozebírám nový unijní předpis (nařízení č. 2021/1119), který činí základní klimatické cíle právně závaznými. Evropský klimatický zákon „představuje vtělení Zeleného údělu do právního řádu (a jeho zabetonování). Ač je sám abstraktním aktem, jehož důsledky nejsou na první pohled zřejmé, otevírá dveře velmi konkrétním opatřením, která pocítíme všichni velmi silně.

 

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!